Zgłoś swojego kandydata do KAMYKÓW 2018!

Bądźmy dzielni na co dzień. Dzielność jest fundamentem charakteru.

Aleksander Kamiński


Te słowa wypowiedziane kiedyś przez Aleksandra Kamińskiego przyświecają harcerzom naszej chorągwi od dawna. Staną się również hasłem przewodnim naszego pierwszego plebiscytu instruktorskiego 

Przed nami pierwsza edycja Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Łódzkiej „KAMYKI 2018”. W roku 2018 – dla wszystkich harcerzy, instruktorów i Polaków tak szczególnym,  chcielibyśmy zapoczątkować cykliczny konkurs mający na celu wyróżnić instruktorów harcerskich cechujących się postawą godną wyróżnienia i docenienia na forum chorągwi.  

W tej edycji chcielibyśmy postawić na główny cel naszej harcerskiej działalności, czyli na wychowanie. Każda z kategorii poszukuje instruktora podejmującego działania wyjątkowo wartościowe z wychowawczego punktu widzenia. Każda kategoria wskazuje jednak na inny charakter działań z młodzieżą – od podejmowania ciekawych akcji o charakterze edukacji patriotycznej do działalności kwatermistrzowskiej i wychowywania ekonomicznego. 

A szukamy Kamyków w następujących kategoriach:

„PRZODOWNIK” – ORGANIZATOR

Instruktor stwarzający sytuacje wychowawcze na tle pracy związanej z funkcjonowaniem organizacji i zarządzaniem majątkiem, wykazujący się gospodarnością, przedsiębiorczością, umiejętnościami organizacyjnymi, kwatermistrzowskimi, finansowymi, formalnymi (praca z dokumentami, procedurami itp.).  Przekazujący te wartości harcerzom i instruktorom, angażujący młodzież w budowanie jednostek, kształtujący postawmłodego człowieka poprzez powierzanie odpowiedzialności za kwestie związane z aspektami organizacyjnymi.  

„ANTEK CWANIAK” – METODYK

Instruktor wykazujący się w codziennej pracy z gromadą/drużynąznajomością i zrozumieniem metody harcerskiej. Dbający o wszystkie cechy i elementy pracy metodycznej w dowolnym pionie harcerskim lub w pracy instruktorskiej. Budujący inspirujący i stymulujący program pracy drużyny.  

„WIELKA GRA” – ANIMATOR DZIAŁAŃ HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNYCH

Instruktor w swojej pracy wychowawczej przywiązujący szczególną uwagę do kształtowania postaw patriotycznych zgodnych z potrzebami dzisiejszego społeczeństwa, pamiętając o działaniu w duch „radosnego patriotyzmu”Pracujący nad wychowaniem patriotycznym harcerzy w sposób twórczy i aktywny.  Realizujący z drużyną/gromadą ciekawe działania angażujące harcerzy w obchody 100lecia odzyskania niepodległości. 

„KRĄG RADY” – MENTOR

Instruktor pracujący z kadrą, budujący wspólnoty instruktorskie na poziomie szczepu, hufca lub chorągwi. Twórczo motywujący innych instruktorów do ciągłego rozwoju i pracy nad sobą. Dający przykład własną postawą instruktorską. Tworzący przestrzeni do wymiany doświadczeń i budowania więzi między członkami wspólnot.  Wykazujący się dużą uważnością na drugiego człowieka, dbający o indywidualny rozwój podopiecznych.  

„NARODZINY DZIELNOŚCI” – WOLONTARIUSZ:

praca wychowawcza instruktora charakteryzująca się szczególną gotowością i umiejętnością reagowanina bieżące potrzeby środowiska i społeczności lokalnych, wcielanie w życie i codzienna praca z ideałami służby i braterstwa zarówno w odniesieniu do działań „do wewnątrz” jak i „na zewnątrz” związku.  Instruktor, na którym zawsze można polegać, pomocna dłoń, promujący idee wolontariatu i udzielający się na rzecz innych.  

 

Regulamin 0raz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.lodzka.zhp.pl/kamyki2018

2018-07-11T19:29:17+00:0011/07/2018|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych