Projekt „Janusz Włodarski – artysta, harcerz, konspirator”

/Projekt „Janusz Włodarski – artysta, harcerz, konspirator”
Projekt „Janusz Włodarski – artysta, harcerz, konspirator”2020-11-16T14:34:28+00:00

Działania podejmowane w ramach projektu inspirowane są aktywnością artystyczną i życiem Janusza Włodarskiego (1921-1942), ucznia Gimnazjum i Licem im. M. Kopernika w Łodzi, drużynowego 3 ŁDH, młodego człowieka – harcerza, artysty i konspiratora z lat II wojny światowej, zamordowanego w niemieckim więzieniu.

Inspiracją do realizacji projektu jest zachowana do dziś kolekcja zawierająca 196 dzieł malarskich i rysunkowych młodego artysty, a także zespół pamiątek biograficznych po autorze, w tym przybory malarskie, rękopisy wierszy, pamiątki osobiste, dokumenty harcerskie i szkolne, z okresu okupacji i lat międzywojennych. Całość tej spuścizny jest niezwykłym materiałem pozwalającym na zbudowanie projektu edukacyjnego i kulturalnego, łączącego treści związane z historią lokalną, historią łódzkiego harcerstwa okresu przedwojennego i II wojny światowej. Projekt ten realizujemy w przededniu stulecia urodzin J. Włodarskiego  – zarazem stulecia pokolenia Kolumbów. Pokazujemy, że nie tylko Warszawa, ale także Łódź miała harcerskich wojennych bohaterów – i to tak niezwykłych, jak młody artysta Janusz Włodarski.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą wystawą o Januszu Włodarskim.

WYSTAWA MOBILNA
KARTA PRACY

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.