Komisja Rewizyjna

/Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna2020-11-19T07:52:29+00:00

Komisja rewizyjna chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi. Komisja rewizyjna chorągwi czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

Komisja Rewizyjna Chorągwi Łódzkiej ZHP została wybrana na 8. Zjeździe Zwykłym Chorągwi Łódzkiej w dniu 1 grudnia 2018 r.

Hufcowe Komisje Rewizyjne są proszone o przesyłanie wszystkich dokumentów na adres mailowy krch@lodzka.zhp.pl

hm. Mieczysław Mika – przewodniczący
mieczyslaw.mika@zhp.net.pl

hm. Izabela Piwowarska-Jędrzejczak – wiceprzewodnicząca
izabela.piwowarska-jedrzejczak@zhp.net.pl

hm. Paulina Jabłońska – wiceprzewodnicząca
paulina.jablonska@zhp.net.pl

hm. Teresa Gajek – sekretarz
teressa.gajek@zhp.net.pl

hm. Joanna Kośmider
joanna.kosmider@zhp.net.pl

hm. Daniel Nowakowski
daniel.nowakowski@zhp.net.pl

hm. Hanna Radziszewska
hanna.radziszewska@zhp.net.pl

hm. Mariola Baranowska
mariola.baranowska@zhp.net.pl

phm. Patrycja Jagusińska
patrycja.jagusinska@zhp.net.pl

Prosimy o kierowanie korespondencji na adres: