Komisja Rewizyjna

/Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna2017-03-23T14:50:02+00:00

Komisja rewizyjna chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi. Komisja rewizyjna chorągwi czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

Komisja Rewizyjna Chorągwi Łódzkiej ZHP została wybrana na VII Zjeździe Zwykłym Chorągwi Łódzkiej 4 października 2014 r.

  • hm. Mieczysław Mika – przewodniczący
  • phm. Magdalena Klauze
  • hm. Teresa Gajek
  • hm. Andrzej Żurawicz
  • phm. Tomasz Forma
  • hm. Hanna Radziszewska
  • hm. Andrzej Leman
  • hm. Izabela Piwowarska-Jędrzejczak
  • hm. Joanna Woźniak