Komisja Rewizyjna

/Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna2018-12-03T12:58:26+00:00

Komisja rewizyjna chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi. Komisja rewizyjna chorągwi czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

Komisja Rewizyjna Chorągwi Łódzkiej ZHP została wybrana na 8. Zjeździe Zwykłym Chorągwi Łódzkiej w dniu 1 grudnia 2018 r.

  • hm. Mieczysław Mika – przewodniczący
  • hm. Teresa Gajek
  • hm. Paulina Jabłońska
  • hm. Izabela Piwowarska-Jędrzejczak
  • hm. Daniel Nowakowski
  • hm. Tomasz Tomczyk
  • phm. Magdalena Klauze
  • phm. Karolina Kubis-Pluta
  • pwd. Michał Sobczak


[recaptcha]