Hufiec Łódź-Bałuty

//Hufiec Łódź-Bałuty
Hufiec Łódź-Bałuty2021-03-17T07:58:04+00:00
  • komendantka: hm. Zofia Przytyk

  • lodzbaluty@zhp.pl

  • Łódź, ul. Wrześnieńska 64

  • +48 501 899 344

  • lodzbaluty.zhp.pl

  • Facebook

W lutym 1945 roku Komendant Chorągwi Harcerzy powołał Hufiec Łódź-Północ, który obejmował dzielnicę Bałuty i przyległe tereny wchodzące w skład dzielnic Śródmieście i Polesie – od tego momentu zaczyna się nasza historia. Pierwszym komendantem Hufca był Marian Pietrzycki, instruktor II ŁDH-rzy. 25 stycznia 1957 roku została powołana Komenda Hufca Łódź-Bałuty. W roku harcerski 1959/60 zrodził się pomysł „Bohatera Hufca”. Był to pomysł nowatorski, bowiem w dotychczasowej tradycji instancje harcerskie nie miały Bohaterów – Patronów. Postanowiono, iż Promieniści zostaną Bohaterami Hufca, przy czym przyjęto formę nazwy „Hufiec Promienistych”, a nie imienia Promienistych. 30 kwietnia 1960 roku, Komendant Chorągwi łódzkiej nadał Hufcowi prawo posiadania sztandaru i nazwę „Hufiec Łódź – Bałuty Promienistych”.

Hufiec ZHP Łódź-Bałuty obecnie działa na terenie łódzkiej dzielnicy Bałuty i miasta Aleksandrowa Łódzkiego. W ramach swojej działalności organizuje zbiórki dla zuchów i harcerzy, imprezy dla gromad i drużyn, szkolenia kadry, wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Od 1958 roku na ziemiach zachodnich i północnych organizuje obozy harcerskie i kolonie zuchowe. Korzystając ze swoich doświadczeń tworzymy nowe programy i proponujemy uczestnikom wyjazdów rozwijanie różnych zainteresowań.

Komenda Hufca

Komendant – hm. Zofia Przytyk

Zastępca komendanta oraz skarbnik – hm. Iwona Maciaszczyk

Zastępczyni ds. pracy z kadrą – hm. Agnieszka Gierańczyk

Członkini ds. programu – pwd. Karolina Witczak

Członek ds. kwatermistrzowskich – pwd. Michał Michalski

Członkini ds. metodyczno-programowych – phm. Agnieszka Durska

Członkini ds. metodyczno-programowych – phm. Marzena Pietrasik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – hm. Dariusz Rutkowski

Wiceprzewodniczący – phm. Jacek Stasiak

Sekretarz – phm. Jarosław Wykrota

Członek – pwd. Magdalena Wlazło

Członek – phm. Tomasz Kubiak

Członek – hm. Janusz Jóźwiak

Członek – hm. Krzysztof Woźniak

Sąd Harcerski

Przewodnicząca – hm. Barbara Szczepańska

Wiceprzewodnicząca – hm. Elżbieta Błaszczyk

Sekretarz – hm. Mariusz Jabłoński


[recaptcha]