„Nie ważne co nas dzieliważne co nas łączy”

Kochani „Chorągwiarze”,Zbliża się umówiony czas, dlatego przypominamy, że 7 grudnia b.r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Chorągwi Łódzkiej ZHP spotykamy się na harcerskiej – zimowej herbatce.
Tradycyjnie czas razem spędzony na długo zapamiętamy.
Czekamy – organizatorzy Ci sami.