Home2024-05-15T14:18:14+00:00

Działamy!
Nasi partnerzy w wychowaniu:

Realizowane przez nas programy:

Projekt „Sprawni w działaniu i Skuteczni wychowawczo – #LODZKA Kierunek na Rozwój” sfinansowano z dotacji Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy w ramach realizacji zadania określonego umową nr 41/FMP23/2022. „Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej”. 

Zadanie publiczne pt. „Wakacje w Nadwarciańskim Grodzie” sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Projekt „WYCHOWANIE PRZEZ WYZWANIE – czyli istotna rola turystyki w wychowaniu dzieci i młodzieży” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Przejdź do góry