Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że na Wieczną Wartę w wieku 71 lat odszedł Druh harcmistrz Ryszard Książczyk, komendant Chorągwi Sieradzkiej ZHP w latach 1987-1990.

Druh Ryszard był drużynowym 36 DH przy SP nr 2 w Łasku , Przewodniczącym Kręgu Instruktorskiego przy LO w Łasku. Był uczestnikiem wielu akcji harcerskich i zlotów ZHP o zasięgu ogólnopolskim , komendantem obozów harcerskich Hufca Łask oraz Sieradz. Był członkiem prezydium Rady Chorągwi Sieradzkiej, członkiem Harcerskiej Służby Pamięci przy Naczelniku ZHP V-ce Przewodniczącym Sądu Harcerskiego przy Chorągwi Łódzkiej ZHP 1991-1995.

Pogrzeb Świętej Pamięci Harcmistrza Ryszarda Książczyka odbędzie się 9 sierpnia 2023 roku o godzinie 13:00 na cmentarzu komunalnym w Sieradzu.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.