Oświadczenie Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP w sprawie wypowiedzi druha Michała Kordeckiego

//Oświadczenie Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP w sprawie wypowiedzi druha Michała Kordeckiego

W związku z artykułem opublikowanym w łódzkim wydaniu Gazety Wyborczej Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP oświadcza, że wypowiedzi druha Michała Kordeckiego są wyłącznie jego prywatnymi poglądami i nie mogą być traktowane, jako poglądy ZHP. Wypowiedzi te nawet w najmniejszym stopniu nie odzwierciedlają wartości i zasad, którymi powinni kierować się członkowie Związku Harcerstwa Polskiego.

Pragniemy poinformować, że druh Michał Kordecki złożył na ręce komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP rezygnację z funkcji komendanta Hufca ZHP Łowicz. Komendantka rezygnację przyjęła. Komenda chorągwi podjęła również decyzję o bezzwłocznym zawieszeniu druha Michała Kordeckiego w prawach członka ZHP i o skierowaniu wniosku do Chorągwianego Sądu Harcerskiego o zastosowanie kary przewidzianej w Statucie ZHP.

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą, która zrzesza prawie 110 000 członków. Każdego dnia nasi instruktorzy w całej Polsce dbają o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Jedną z najważniejszych postaw, jakiej uczymy, jest szacunek do drugiego człowieka. W momencie, gdy dochodzą do nas niepokojące sygnały o tym, że członek ZHP może postępować niezgodnie z harcerskimi zasadami, dokładnie to sprawdzamy i podejmujemy odpowiednie kroki.

2018-07-12T16:03:10+00:0012/07/2018|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych