Hufiec Opoczno

//Hufiec Opoczno
Hufiec Opoczno2021-03-17T08:03:07+00:00

Hufiec ZHP Opoczno działa na terenie powiatu opoczyńskiego od ponad 70 lat. Historia harcerstwa na tych ziemiach sięga okresu międzywojennego, jednakże za początek funkcjonowania hufca przyjęto 1945 rok. Zachowane dokumenty z 1945 roku świadczą o powstaniu I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Jagiełły w Opocznie, a następnie kolejnych drużyn. Dzięki temu powołano Hufiec ZHP w Opocznie, który w później przyjął imię znamienitego etnografa Oskara Kolberga.

Obecnie w hufcu działa 18 drużyn i gromad oraz Harcerski Klub Ratownictwa.

Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez opoczyńskich harcerzy jest „HarcCafe” – wieczorowe spotkanie dla mieszkańców całego miasta, któremu przewodzi jakiś temat, np. walentynki, bajki lub lata 60. Harcerze często wyjeżdżają na „Stanicę Harcerską” w Miedznej Murowanej, która znajduje się około 12 km od Opoczna.

Komenda Hufca

Komendantka – pwd. Sylwia Michoń

Skarbnik– phm. Łukasz Łochowski

Członkini – phm. Małgorzata Głodek

Członek – pwd. Dawid Dorosławski

Członkini – pwd. Aleksandra Płuciennik

Członkini ds promocji- phm. Agata Madej

Członek – pwd. Michał Wijata

Członkini – phm. Agnieszka Wosek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – pwd. Maciej Gruszczyński

Wiceprzewodniczący – hm. Andrzej Śiwka

Sekretarz – pwd. Sebastian Frączak


[recaptcha]