Hufiec Opoczno

//Hufiec Opoczno
Hufiec Opoczno2017-01-14T13:38:57+00:00

Hufiec ZHP Opoczno działa na terenie powiatu opoczyńskiego od ponad 70 lat. Historia harcerstwa na tych ziemiach sięga okresu międzywojennego, jednakże za początek funkcjonowania hufca przyjęto 1945 rok. Zachowane dokumenty z 1945 roku świadczą o powstaniu I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Jagiełły w Opocznie, a następnie kolejnych drużyn. Dzięki temu powołano Hufiec ZHP w Opocznie, który w później przyjął imię znamienitego etnografa Oskara Kolberga.

Obecnie w hufcu działa 18 drużyn i gromad oraz Harcerski Klub Ratownictwa.

Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez opoczyńskich harcerzy jest „HarcCafe” – wieczorowe spotkanie dla mieszkańców całego miasta, któremu przewodzi jakiś temat, np. walentynki, bajki lub lata 60. Harcerze często wyjeżdżają na „Stanicę Harcerską” w Miedznej Murowanej, która znajduje się około 12 km od Opoczna.

Komenda Hufca

Komendant – phm. Agnieszka Wosek

Zastępca ds. pracy z kadrą – phm. Małgorzata Głodek

Skarbnik – Magdalena Pawłowska

Członek ds. promocji i wizerunku – hm. Andrzej Śliwka

Członek ds. programowych – pwd. Sara Defratyka

Członek ds. organizacyjnych – pwd. Sebastian Frączak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – pwd. Łukasz Łochowski

Zastępca przewodniczącego – pwd. Maciej Głodek

Sekretarz – pwd. Sławomir Kuleta

Członek – phm. Mateusz Grodzicki


[recaptcha]