Współpraca zagraniczna

//Współpraca zagraniczna
Współpraca zagraniczna2019-11-20T20:48:23+00:00

ZHP jest członkiem-założycielem Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) oraz Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

Udział w życiu międzynarodowej społeczności skautowej oraz współpraca zagraniczna może odbywać się również na poziomie chorągwi. Dla zainteresowanych nawiązaniem współpracy ze skautami z zagranicy lub udziałem w międzynarodowym wydarzeniu pomocą służy pełnomocnik ds. zagranicznych.

Współpraca ta może przybierać następujące formy:

 • wymiana grup,
 • udział w konferencjach, seminariach, kursach,
 • udział w zlotach i obozach międzynarodowych,
 • wspólna organizacja przedsięwzięć programowych,
 • służba ochotnicza i inne programy realizowane na terenie ośrodków skautowych,
 • korespondencja ze skautami (Skautowa Skrzynka Pocztowa, Internet, JOTA, JOTI, www.scout.org),
 • wspólny udział w przedsięwzięciach programowych (np. Messengers of Peace, JOTT),
 • inne.

Pełnomocnik ds. zagranicznych Chorągwi Łódzkiej ZHP

hm. Adam Rakowski
zagranicalodzka@grupy.zhp.net.pl

 

ZHP jest również członkiem:

 • Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu Żeńskiego
 • Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu
 • Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek
 • Międzynarodowego Porozumienia Skautów Prawosławnych DESMOS

WOSM

Związek Harcerstwa Polskiego jest jedną z kilku skautowych organizacji, które w 1922 roku zadecydowały o założeniu World Organization of the Scout Movement. Światowa Organizacja Ruchu Skautowego skupia ponad 160 Narodowych Organizacji Skautowych. To w sumie 36 milionów młodych ludzi, których życiowym mottem – niezależnie od szerokości geograficznej na jakiej żyją – jest tworzenie lepszego świata.

Członkowstwo w WOSM to nie tylko przywilej i wyróżnienie, ale przede wszystkim świat niekończących się możliwości rozwijania młodych ludzi z poszanowaniem potrzeb globalnego świata. Program „Messengers of Peace”, którego celem jest uwrażliwienie skautów na problemy świata takie jak głód, ubóstwo, niedostatek doskonale realizuje misję skautingu, czyli wspieranie rozwoju młodych ludzi poprzez system wartości oparty na prawie i przyrzeczeniu skautowym. WOSM jest partnerem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego agendy uczestniczą w Światowych Jamboree Skautowych wnosząc istotny wkład w program Wioski Globalnego Rozwoju.

WOSM podzielony jest na sześć regionów, w których działają Narodowe Organizacje Skautowe. Tylko jedna organizacja skautowa lub federacja organizacji może być uznana za skautową w danym kraju. W Polsce jest to Związek Harcerstwa Polskiego. Nasze stowarzyszenie jest członkiem-założycielem WOSM i jako taki działa w jego strukturach od 1922 do 1949 roku i od 1996 roku do dziś. Siłą naszej organizacji jest jej globalny wymiar.

Najwyższą władzą WOSM jest Światowa Konferencja Skautowa. Odbywa się ona raz na trzy lata. Uczestniczą w niej delegaci reprezentujący wszystkie NSO, których zadaniem jest nie tylko wybranie nowego zarządu – Światowego Komitetu Skautowego – ale przede wszystkim ustalenie kierunków działania organizacji.

WAGGGS

Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) to stowarzyszenie, którego celem jest stwarzaniem dziewczętom i młodym kobietom warunków do rozwijania swoich możliwości i umiejętności jako odpowiedzialnych obywatelek świata. WAGGGS swoją misję realizuje poprzez pogram, który zapewnia dynamiczne i oparte na wartościach szkolenie w zakresie życiowych umiejętności, przywództwa i podejmowania decyzji. Stowarzyszenie oferuje projekty i programy na poziomie międzynarodowym.

Ruch przewodniczek i skautek jest oparty na systemie wartości, które ma odzwierciedlenie w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Praca stowarzyszenia oparta jest na pracy wolontariackiej, w organizacji działa ponad 100 tys wolontariuszy na całym świecie. Pozwala to wdrażać ciekawe propozycje i programy międzynarodowe. Komitet Światowy Organizacji jest złożony z wolontariuszek z całego świata.