Są wśród nas instruktorzy, którzy własnym przykładem, zaangażowaniem i codziennymi działaniami wspierają nas w harcerskiej służbie. Może to właściwy czas, żeby ich docenić? Rozpoczynamy plebiscyt instruktorski KAMYKI 2024

Zgłoś swojego kandydata w jednej z poniższych kategorii. Zgłoszenia ruszają 15-go grudnia 2023 r. od godziny 21:00.

⚜️ Ambasador harcerstwa

„Moją bronią jest pióro.”

Fragment z wywiadu z Aleksandrem Kamińskim na antenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

Pierwszego dnia powstania warszawskiego kolega Aleksandra Kamińskiego przyniósł mu pistolet, by mógł skutecznie podjąć walkę. Kamiński nie przyjął tej broni. Powiedział: „dajcie komuś innemu. Moją bronią jest pióro, ja walczę piórem, a nie pistoletem i nie granatem”. W tej kategorii chcemy wyróżnić tych, którzy walczą o dobre imię harcerstwa właśnie „piórem”. Dostrzegając wychowawcze aspekty działań promocji w harcerstwie, szukamy osób, które:

– są szefami lub członkami hufcowych zespołów promocji i wizerunku lub – w przypadku braku takiego zespołu w hufcu – zajmują się promocją hufcowych działań,

– ich działania i postawa są spójne – również w życiu prywatnym / szkolnym/ zawodowym promują swoją postawą harcerskie ideały,

– prowadzą promocję hufca w mediach społecznościowych, w Internecie lub poprzez inne dostępne kanały – zgodnie z katalogiem identyfikacji wizualnej ZHP i z zasadami harcerskiego Internetu oraz potrafią na bieżąco pokazywać harcerstwo w ciekawy, nowoczesny sposób.

_____________________

✋ Starszy brat

„Jeżeli w jakimś człowieku zespolą się zdolności przywódcze z nieprzeciętną inteligencją i charakterem, formułuje się wtedy jednostka, przed która może nie być osiągnięć niemożliwych.”
Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Celem naszej organizacji jest wychowanie – jest to nadrzędne dążenie każdego harcerskiego instruktora i każdego zespołu instruktorskiego. Największy udział w wychowaniu zuchów, zuchen, harcerzy i harcerek mają drużynowi. To właśnie drużynowych chcielibyśmy docenić w tej kategorii – harcerskich liderów odnoszących sukcesy wychowawcze i dbających o holistycznych rozwój członków naszej organizacji. Chcemy wyróżnić drużynowych, którzy:
– są instruktorami ZHP i prowadzą jednostkę dłużej niż dwa lata,
– po mistrzowsku stosują instrumenty metodyczne oraz dbają o wszechstronny rozwój członków swoich jednostek,
– stosują różnorodne sposoby rozwiązywania wyzwań i pomagają podopiecznym rozwiązywać konflikty za pomocą odpowiednich narzędzi,
– odnoszą sukcesy wychowawcze, o czym świadczy kondycja drużyny,
– stawiają przed sobą i swoją jednostką poprzeczkę coraz wyżej, by móc motywować do dalszego rozwoju.

_____________________

💪Pierwszy wśród mistrzów

„Nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie.”
Aleksander Kamiński

Największym potencjałem Związku Harcerstwa Polskiego jest kadra, a więc należy pamiętać o tych, którzy tę kadrę pozyskują, wspierają, rozwijają i dbają o nią. Jest to służba trudna, często niedająca się zmierzyć, czasami przynosząca mnóstwo satysfakcji, a czasami upływająca w ciężkiej atmosferze rozwiązywania konfliktów. Dbania o dorosłego człowieka nie da się wyuczyć, trzeba mieć tylko szeroko otwarte uszy, oczy i serce, a w sobie dużo pokładów cierpliwości, odporności oraz uważności na siebie i innych. W tej kategorii wyróżniamy tych, którzy pracują z kadrą w harcerskich komendach, w hufcowych zespołach i komisjach, w komendach szczepów, są opiekunami prób instruktorskich, szefami zespołów różnego szczebla. Chcemy wyróżnić instruktorów, którzy:
– z pełnym zrozumieniem stosują zapisy Systemu pracy z kadrą,
– potrafią pozyskiwać kadrę, wspierać w pełnieniu funkcji oraz podsumowywać pracę,
– stosują metodę harcerską w pracy z instruktorami,
– pozostają dobrymi słuchaczami, powiernikami i mediatorami,
– wypracowali własne narzędzia przydatne w pracy z kadrą.

_____________________

🏕️ Harcerski kreator

„Tylko ludzie, którym stawia się najwyższe żądania, zdolni są dać ze siebie najwyższy wysiłek moralny i fizyczny.”

Aleksander Kamiński, Zośka i Parasol

 

Dobrze skonstruowany i przemyślany program, wspiera realizację celów wychowawczych w jednostkach, a obok metody harcerskiej, stanowi on jeden z fundamentalnych elementów świadczących o harcerskim stylu. Niezwykle istotną cechą programu ZHP jest różnorodność podejmowanych działań, aby jednak móc mówić to tym, że program jest harcerski musi zmierzać do realizacji Misji ZHP. Za tworzenie, nadzorowanie i realizację programów hufca, odpowiedzialni są niestrudzeni programowcy.  Pragniemy wyróżnić instruktorów, którzy:

– ze świadomością i otwartością reagują na potrzeby dzieci i młodzieży oraz wpływają na rozwiązywanie bieżących problemów,

– tworzą program wychowawczy: aktualny, stale doskonalony, indywidualny, atrakcyjny, społecznie użyteczny, przemyślany i zaplanowany,

– planują pracę w oparciu o Harcerskim System Wychowawczy,

– mają na swoim koncie wybrany sukces metodyczno-programowy,

– pełnią funkcję: programowca hufca/szczepu, namiestnika, metodyka, szefa lub członka zespołu hufca z zakresu wsparcia programowego i/lub metodycznego, komendanta szczepu.

_____________________
Programy hufców, szczepów, drużyn i gromad obfitują w niezwykłe przedsięwzięcia i inicjatywy. Jeżeli chcecie, aby wasze sukcesy zostały rozpowszechnione i wyróżnione, zgłoście się w kategorii:

💰Przedsięwzięcie – Grosz do grosza

„Umiejętność znoszenia niepowodzeń jest wielką i ważną umiejętnością. Oczywiście, jeśli towarzyszy jej zdolność i chęć do wyciągnięcia nauki z porażek.”

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

 

Do realizacji podstawowych zadań stojących przed kadrą harcerską wcale nie potrzeba wiele. Efektywne zarządzanie zasobami materialnymi i pozyskiwanie środków na realizację projektów dają jednak możliwość osiągania celów wychowawczych harcerstwa. Pragniemy wyróżnić projekt, który:

– zakładał działania wychowawcze i potrzebne z punktu widzenia jednostki,

– spełnia cele takie jak: wszechstronny rozwój, szukanie źródeł motywacji, bieżąca działalność statutowa,

– został zrealizowany dzięki środkom pozyskanym z rzetelnych źródeł (ROHIS, projekty, granty, sponsorzy, partnerzy), rozliczonych na zasadach przyjętych w hufcu/chorągwi.

_____________________

🔥 Kategoria sceniczna – Mistrz opowieści

„Tylko odwaga i zdecydowanie połączone ze spokojem i trzeźwością dają powodzenie.”

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

 

Kategoria ta skupia się na uhonorowaniu instruktora harcerskiego, który ma niezwykły talent w snuciu mądrych, pouczających i wartościowych opowieści z morałem. To osoba, która potrafi sprawnie przekazywać nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także inspirujące, wzruszające i pouczające historie.  Mistrz opowieści to osoba, która angażuje grupę harcerską, wciągając ją w fascynujące historie pełne przygód i naukowych ciekawostek. Jednak najważniejsze jest to, że każda jego opowieść jest nasycona wartościami i morałem, które pomagają innym rozwijać się jako odpowiedzialni obywatele i harcerze.

Oceniając kandydatów w tej kategorii, zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:

umiejętność opowiadania: ocena opiera się na umiejętności kandydata w tworzeniu i narracji inspirujących opowieści,

mądrość i wartość morału: opowieści powinny zawierać mądre przesłanie i wartości, które pomagają w rozwoju charakteru młodzieży,

wzruszający przekaz: kandydat powinien być w stanie wzruszyć swoją publiczność, wywołując silne emocje i zaangażowanie,

nauczanie: opowieści powinny zawierać elementy nauki, zachęcając harcerzy do zdobywania wiedzy i umiejętności,

oddziaływanie na innych: kandydat powinien być w stanie wpływać na rozwój moralny i harcerski innych harcerzy.

Do kategorii „Mistrz opowieści” przyjmowane są osobiste zgłoszenia kandydatów, którzy wraz ze zgłoszeniem powinni nadesłać nagranie trwające od 4 do 5 minut. W nagraniu kandydat prezentuje swoją gawędę, która zostanie przez niego przedstawiona podczas wydarzenia finałowego. Kandydaci mają do wyboru jeden spośród 10 poniższych cytatów Aleksandra Kamińskiego, który wykorzystają w swojej gawędzie:

Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się, kto Polskę bardziej kocha. Rzecz w tym, aby po cichu,      z zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem, ale z podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać.

Aleksander Kamiński “Kamienie na Szaniec”

Wychowawcy nie wolno ani na moment zwątpić w sens swojej pracy, w wartości wewnętrzne swoich wychowanków.

Aleksander Kamiński, „Pasja wychowawcy”, „Motywy”

Łatwiej u nas o wielkie czyny w chwilach zapału niż o wytrwałość i codzienne bohaterstwo przy znoszeniu trudnych obowiązków.

Aleksander Kamiński “Kamienie na Szaniec”

Ale walczyć ze złem trzeba. I przebić mur zła – trzeba. Odważnie i uporczywie, lecz rozumnie i inteligentnie. Kto by z walki ze złem zrezygnował – zrezygnowałby z człowieczeństwa.

Aleksander Kamiński “Następca Świętego Jerzego”

Harcerstwo jest organizacją nastawioną nie na “żądanie” od społeczeństwa, lecz na “dawanie” społeczeństwu, służenie mu.

Aleksander Kamiński “Kamienie na Szaniec”

Mamy prawo dopuszczać w ZHP istnienie wśród nas różnych poglądów. Czyńmy tylko wszystko, co    w naszej mocy, abyśmy się różnili pięknie.

Aleksander Kamiński „Jakiego harcerstwa pragniemy”, „O harcerstwie teksty zapomniane”

Rzeczy wielkie nigdy nie są skomplikowane. Są prawie z reguły bardzo proste. Chodzi tylko             o znalezienie klucza do tej prostoty.

Aleksander Kamiński “Krąg Rady”

Dzielność jest jakby energią w służbie wartości moralnych. Jest fundamentem charakteru, a tylko ludzie z charakterem mogą zbudować lepszy świat.

Aleksander Kamiński “Studia i szkice psychologiczne”

Wychowanie nie poparte miłością do wychowanka jest bez wartości.
Aleksander Kamiński “Krąg Rady”
Posłuchajcie, to opowieść o wspaniałych ideałach braterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i pięknie żyć.

Aleksander Kamiński “Kamienie na Szaniec”

O zwycięzcy decydować będzie publiczność podczas gali podsumowującej plebiscyt.

_____________________
Codziennie życie to nie tylko harcerstwo, dlatego w tym roku powstała dodatkowa kategoria, w której chcemy docenić osiągnięcia w życiu prywatnym, pomimo aktywnego zaangażowania w ZHP:
Na wasze propozycje KAMYKÓW czekamy do 20.01.2024 r. do godz. 22:00:00.

🔗 LINKI 🔗

📜 Regulamin

📝 Zgłoszenia w kategoriach osobowych

📝 Zgłoszenia w kategorii: przedsięwzięcie

📝 Zgłoszenia w kategorii scenicznej

KAMYKI WSPIERAJĄ

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI HARCERSKICH I SKAUTOWYCH NA LATA 2021–2030.