Ratownictwo medyczne

//Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne2017-03-30T13:17:18+00:00

Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Łódzkiej jest wydziałem Harcerskiej Szkoły Ratownictwa odpowiedzialnym za to wszystko w harcerstwie, co dotyczy: promocji ratownictwa, zdrowego trybu życia oraz nauczania i udzielania pierwszej pomocy. Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka i wspieranie go we wszechstronnym rozwoju, a Inspektorat Ratowniczy  realizuje tę misję prowadząc swoją działalność. W Roku 2016 Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Łódzkiej zdobył tytuł najlepszego Inspektoratu w Harcerskiej Szkole Ratownictwa. W roku 2017 Inspektorat będzie organizatorem Warsztatów Instruktorskich HSR i Wyborów Szefa HSR.

Nasze działania obejmują organizację następujących wydarzeń:

  • Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy – 2-weekendowe szkolenie z pierwszej pomocy, czyli tego wszystkiego, co może uczynić świadek na miejscu zdarzenia, aby pomóc poszkodowanemu w przeżyciu aż do przyjazdu profesjonalnych służb. Kurs składa się z wykładów i pokazów, jednak najwięcej czasu poświęca się na ćwiczenia praktyczne i udzielanie pomocy w profesjonalnie zainscenizowanych symulacjach. Realizm sytuacji pozwala kursantom oswoić się z tym, jak może naprawdę wyglądać udzielanie pomocy w miejscu zdarzenia. Kurs jest adresowany do wędrowników, czyli osób, które mają 16 lat i są członkami ZHP. Jeśli na kursie pozostają wolne miejsca, mogą w nim brać udział także osoby niezrzeszone w ZHP.
  • Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy – dziewięciogodzinne szkolenie, które w większości składa się z pokazów i ćwiczeń. Kursanci zapoznają się ze sposobami postępowania w najbardziej powszechnych sytuacjach życia codziennego. Adresatami kursów są harcerki i harcerze starsi, czyli uczniowie gimnazjów. Jeśli na kursie pozostają wolne miejsca, mogą w nim brać udział także osoby niezrzeszone w ZHP.
  • Kurs Podstaw Pierwszej Pomocy – pięciogodzinne szkolenie, adresowane do osób lub instytucji niezrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.  Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończenie 18  lat oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo. 5 godzin szkoleniowych może zostać, ze względu na życzenia grupy kursowej, lub jej specyfikę, poszerzone o dodatkowe treści.
  • Kurs Pierwszej Pomocy HSR dla przewodników – 16-godzinny kurs przeznaczony przede wszystkim dla osób realizujących próby na stopień instruktorski przewodnika. Tematyka zajęć jest tak dobrana, aby była jak najlepiej  dopasowana do potrzeb przyszłego wychowawcy i opiekuna.
  • Zabezpieczenia Medyczne – Zabezpieczenia Ratownicze wydarzeń harcerskich przez Ratowników ZHP.

Szef Inspektoratu –  phm. Mateusz Grodzicki, HR
Instruktor HSR, ratownik medyczny, instruktor Zespołu Promocji i Informacji Chorągwi Łódzkiej, sekretarz Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Opoczno, komendant Szczepu Feniks z Hufca Opoczno.
Pracuje obecnie w Wydziale Promocji, Sportu i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie, urodzony sprzedawca, negocjator i ratownik.

Zastępca Szefa Inspektoratu – pwd. Arkadiusz Polewczyk
Instruktor HSR, doktorant na Politechnice Łódzkiej.

Sekretarz Inspektoratu – pwd. Michał Wijata

phm. Michał Murgrabia
Członek Inspektoratu Chorągwi Łódzkiej ds. Instruktorów Potencjalnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca Skierniewice, student psychologii. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze. Interesuje się ratownictwem oraz surviwalem.

phm. Sonia Gąćkowska
Instruktorka Harcerskiej Szkoły Ratownictwa z Hufca ZHP Radomsko. W Inspektoracie Ratowniczym Chorągwi Łódzkiej pełni funkcję Członka Szefostwa ds. Programu. Ponadto opiekuje się klubami ratowniczymi z Radomska i Konstantynowa Łódzkiego. Jest również komendantką Szczepu Drużyn Środowiskowych w Kamieńsku. Obroniła tytuł magistra z filologii polskiej z dziedziny edytorstwa, a obecnie studiuje Ratownictwo Medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Swoją pasję ratowniczą rozwija czynnie działając w Studenckim Kole Naukowym Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof.

pwd. Grzegorz Kwapisz, HR
Członek Szefostwa ds. Klubów Ratowniczych, członek kapituły stopni wędrowniczych srodowiska wodnego hufca zhp zgierz i kapituły stopni wędrowniczych hufca zhp ozorków z otwarta próbą phm. Student Ratownictwa Medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Żeglarz Jachtowy, sternik motorowodny i sędzia pływania klasy I, oraz ratownik WOPR

phm. Łukasz Janiszewski
Zajmuje się pozyskiwaniem środków i funduszy w Inspektoracie Ratowniczym ChŁ. „Człowiek lasu”, Prezes Fundacji SALIX, skoczek spadochronowy, instruktor rekreacji ruchowej – specjalność surwiwal. W wolnych chwilach, których ostatnio nie ma za wiele, lubi uciec w góry.

dh. Przemysław Feręc, HO
Przygodę z pierwszą pomocą rozpoczął w Harcerskim Klubie Ratowniczym „Adrenalina” Hufca ZHP Zgierz. Obecnie swoja wiedzę poszerza poprzez działanie w HGR „Adrenalina” i czynny udział w zabezpieczeniach medycznych, którymi zajmuje się z ramienia Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Łódzkiej. Prywatnie jest studentem II roku studiów na kierunku Ratownictwo Medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Szerzenie pomocy, jak i dzielenie się wiedzą odnośnie jej prawidłowego udzielania jest jego pasją i sposobem na życie.

pwd. Adrian Lis

dh. Małgorzata Dawid[recaptcha]

HKR Opoczno – Hubert Rogulski, HO

HKR Skierniewice – phm. Robert Moraczewski

HKR Adrenalina – phm. Łukasz Zmyj

HKR Łowicz – pwd. Aleksander Rześny

HKR Konstantynów Łódzki – pwd. Barłomiej Kucharski

HKR Endorfina Łódź Polesie – phm. Paulina Nowak

HKR Lazarus Zduńska Wola – pwd. Alicja Karbowska

HGR Adrenalina – hm. Dariusz Wójcik