Kurs Kadry Kształcącej I st – przygotowujący do zdobycia BOKK

Zgłoszenia na KKK o tajemniczej nazwie „MOŻE ŁÓDŹ PO-MORZE" do [...]