Szkoła Instruktorska2018-10-22T14:41:35+00:00

Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele i założenia organizacji. Sprawne zarządzanie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem rozwoju ZHP i realizacji misji Związku. Praca z kadrą to działania ukierunkowane na wzrost potencjału umożliwiającego realizację zarówno strategicznych, jak i bieżących celów organizacji, a także zwiększenie satysfakcji indywidualnej poszczególnych członków kadry, wynikającej z możliwości doskonalenia się i samorozwoju. Celem pracy z kadrą jest: pozyskanie kadry dla organizacji, przygotowanie i motywowanie jej do pracy oraz udzielanie jej wszechstronnego wsparcia, których efektem jest stałe podnoszenie jakości pracy wychowawczej prowadzonej w ZHP oraz rozwój organizacji.

JEDNYM Z ELEMENTÓW PRACY Z KADRĄ JEST KSZTAŁCENIE.
Kształcenie kadry służy rozwijaniu umiejętności, kształtowaniu postaw i wartości oraz zdobywaniu wiedzy, koniecznych do pełnienia funkcji na wysokim poziomie. Kształcenie instruktorskie powinno być oparte na uczeniu w działaniu z wykorzystaniem harcerskiego systemu wychowawczego i pokazywaniu dobrych wzorców przez prowadzenie metodą harcerską jak największej liczby form kształceniowych, nakierowanych na rozwój instruktorski i przygotowujących do funkcji. Kształcenie kadry wspierającej jest procesem, w którym określone treści przygotowujące do realizacji wybranych zadań przekazywane są za pomocą odpowiednio dobranych form. Za prowadzenia kształcenia kadry wychowawczej odpowiadają zespoły kadry kształcącej pracujące na szczeblach hufca, chorągwi i centralnym. Zadaniem zespołów kadry kształcącej jest przede wszystkim przygotowanie kadry wychowawczej do pełnienia funkcji przed jej podjęciem oraz wspieranie
w pełnieniu tej funkcji. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia znajdują się w dokumencie „Kształcenie kadry w ZHP”.

W CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ ZA KSZTAŁCENIE ODPOWIADA ŁÓDZKA CHORĄGWIANA SZKOŁA INSTRUKTORSKA OSNOWA.

Kształcenie i praca z kadrą

CZYTAJ WIĘCEJ NEWSÓW Z TEJ KATEGORII

Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska została powołana decyzją Naczelnika ZHP nr 65/2009 z dn. 1 września 2009r. Rozkazem Komendanta Chorągwi l. 26/2015 z dnia 2 listopada 2015r. otrzymała nazwę „Osnowa”.

Celem Szkoły jest kształcenie młodych liderów – instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego – przekazywanie im wiedzy i umiejętności, wzajemne dzielenie się doświadczeniami, wyznaczanie celów i sposobów ich osiągnięcia. Pragniemy, by każdy znalazł w Szkole natchnienie, pozytywność i energię do działania; aby każdy dzielił się  zdobytymi w Szkole umiejętnościami z własnym środowiskiem, przyczyniając się do jego rozwoju.

Chorągwiana Szkoła Instruktorska jest miejscem kształtowania pokoleń harcerskich instruktorów, którzy swoją świadomą pracą wychowawczą będą wpływać na rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków, członków ZHP.

Głównym celem Szkoły jest kształcenie i wspieranie kadry Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego (zwanej dalej Chorągwią). Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe przede wszystkim poprzez realizację następujących zadań:

  • kształcenie kadry Chorągwi oraz wspieranie jej rozwoju w szczególności kadry komend hufców, hufcowych zespołów instruktorskich i opiekunów prób instruktorskich,
  • wspieranie i współpracę z hufcowymi i międzyhufcowymi zespołami kadry kształcącej (zwanymi HZKK i MZKK) oraz członkami komend hufców ds. kształcenie i pracy z kadrą,
  • kształtowanie polityki kadrowej, określonej w planie rozwoju Chorągwi we współpracy z komendą Chorągwi, Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich oraz innymi zespołami szczebla chorągwianego,
  • tworzenie i realizację planu kształcenia Chorągwi,
  • opiniowanie wniosków o przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej dla instruktorów Chorągwi Łódzkiej ZHP,
  • rozwój i upowszechnianie dobrych praktyk w kształceniu kadry ZHP,
  • tworzenie, opracowywanie i gromadzenie materiałów przydatnych w kształceniu kadry instruktorskiej,
  • gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych działań Szkoły,
  • współpraca z Centralną Szkołą Instruktorską (zwaną dalej CSI ZHP) i innymi chorągwianymi szkołami instruktorskimi oraz chorągwianymi ZKK,
  • motywowanie HZKK i MZKK do realizacji form kształceniowych na jak najwyższym poziomie.

Komendantka ŁChSI Osnowa

hm. Joanna Marcinkowska

Hufiec Łódź Górna

ZOKK/ 54/2016

joanna.marcinkowska@zhp.net.pl

Joanna jest psychologiem, zawodowo od wielu lat związana z młodzieżą głuchą i niepełnosprawną. Przez 8 lat była drużynową 29 ŁDH im.W. Zieleńczyk w hufcu ZHP Łódź-Górna, kolejne 8 pełniła funkcję szefowej ZKK w macierzystym hufcu, równolegle, również przez 8 lat , szefowała KI „RAZEM”. Od 2006 roku związana z kształceniem na poziomie Chorągwi Łódzkiej, najpierw jako członkini CHZKK, następnie zastępczyni komendantki CHSI, aż po funkcję szefowej OSNOWY, którą pełni od 2016 roku. W poprzedniej kadencji GK ZHP pełniła funkcję szefowej Zespołu ds. Starszyzny. Wraz ze swoim zespołem stworzyli i wdrożyli program 35+, czyli pozyskiwania dorosłych do pracy wolontariackiej w ZHP.
Prywatnie mama pełnoletniej córki i kota, zakochana w górach i jeziorach, w wolnych chwilach gotuje jedzonko bez mięsa

Z-ca komendantki ŁChSI Osnowa

hm. Iwona Borczyńska – Balcerska

Hufiec Łódź Górna

ZOKK/ 79/2017

Iwona jest w Łódzkiej Szkole od samego początku, wcześniej była również członkinią Chorągwianego ZKK. Była namiestniką starszoharcerską, kierowniczką referatu harcerskiego ChŁ, kierowniczką Zespołu Harcerskiego GK oraz członkinią Zespołu ds. Starszyzny GK ZHP. Bardzo aktywnie współtworzyła centralny program pozyskiwania dorosłych do pracy wolontariackiej w ZHP, nazywany w naszej organizacji programem 35+. Jest autorką treści kursu harcerskiego zawartych w programie 35+ oraz współautorką propozycji programowej GK ZHP i rzecznika Praw Dziecka „Mam szczerą wolę”.

 

Z-ca komendantki ŁChSI Osnowa

hm. Paulina Jabłońska

Hufiec Łódź Bałuty

SOKK/ 216/2015

paulina.jablonska@zhp.net.pl

Paulina jest szefem kształcenia  kształcenia (po raz drugi ) w Hufcu Łódź-Bałuty i członkinią komendy hufca, wcześniej komendantka hufca, z-ca komendanta ds. organizacyjnych, członkini KSI, członkini zespołu programowego, hufcowy administrator Ewidencji. Szkole odpowiada za sprawy organizacyjne, w tym nadzoruje organizację szkoleń, dokumentację, dyplomy, OKK, podstronę www dot. ksztalcenia.

Prywatnie żona i matka 2 dzieci, zadowolony pracownik korpo oraz właścicielka rozbrykanego psa.

Z-ca komendantki ŁChSI Osnowa

hm. Agnieszka Klein

Chorągiew Łódzka

ZOKK/ 442/2018

klein.agnieszka@zhp.net.pl

Agnieszka jest zarządcą nieruchomości. Opuściła swoje rodzinne miasto Toruń za miłością, ale także by móc spełniać się kształceniowo w Osnowie, jako zastępca szefa. W Szkole odpowiedzialna jest za Hufcowe Zespoły Kadry Kształcącej.
W ludziach uwielbia spontaniczność, otwartość i pasję w tym, co robią. Przez lata była drużynową, członkiem komendy hufca, a przede wszystkim szefem Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej TWIERDZA.
Obecnie spełnia się w roli mamy małego Kacperka, odkrywając tajniki rozwoju psychomotoryki dzieci i niemowląt. Jej związek z przyrodą jest tak duży, że buduje dom na skraju lasu.

Instruktorka ŁChSI Osnowa

hm. Marta Brulikowska – Polit

Hufiec Łódź Polesie

SOKK/ 52/2015
marta.brulikowska-polit@zhp.net.pl

Marta jest wiceprzewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Łódź – Polesie. W Szkole odpowiada za funpage ŁChSI na Facebook-u oraz warsztaty opiekunów prób.

Z wykształcenia – historyk, z zawodu – super niania. 

Instruktorka ŁChSI Osnowa

hm. Anna Cichosz

Hufiec Łódź Polesie

ZOKK/ 201/2017

Instruktorka ŁChSI Osnowa

hm. Katarzyna Kurowska

Hufiec Łódź Polesie

ZOKK/ 560/2017

katarzyna.kurowska@zhp.net.pl

Kasia jest członkinią Zespołu Harcmistrzowskiego, członkinią Rady Chorągwi Łódzkiej oraz Rady Naczelnej, namiestniczką starszoharcerską i szefową HKSW, członkinią HZKK i HKSI, opiekunką licznych prób wędrowniczych i instruktorskich. 

Z wykształcenia i pasji antropolog kultury, zawodowo koordynator projektów kulturalnych, filosemitka, entuzjastka jogi, biegania i czytania.

Instruktorka ŁChSI Osnowa

hm. Dorota Lauer – Tomecka

Hufiec Pabianice

SOKK/ 733/2017

dorota.lauer-tomecka@zhp.net.pl

Instruktor ŁChSI Osnowa

hm. Zdzisław Małolepszy

Hufiec Łódź Górna

SOKK/ 189/2017

zdzislaw.malolepszy@zhp.net.pl

Instruktorska ŁChSI Osnowa

hm. Hanna Radziszewska

Hufiec Łódź Górna

SOKK/ 7/2018

hanna.radziszewska@zhp.net.pl

Instruktorka ŁChSI Osnowa

hm. Agnieszka Rytel

Hufiec Łódź Polesie

ZOKK/ 195/2018

agnieszka.rytel@zhp.net.pl

Instruktorka ŁChSI Osnowa

hm. Anna Szynkiewicz

[/fusion_text]

Hufiec Pabianice

SOKK/ 618/2017

anna.szynkiewicz@zhp.net.pl

[/fusion_text]

Instruktorka ŁChSI Osnowa

hm. Magdalena Turbasa

Hufiec Łódź-Górna

SOKK/ 651/2016

magdalena.turbasa@zhp.net.pl

Instruktorka ŁChSI Osnowa

hm. Katarzyna Wybrańska

Hufiec Konstantynów Łódzki

SOKK/ 644/2017

HZKK Konstantynów

hm. Katarzyna Wybrańska

HZKK Kutno

phm. Anna Kamela

HZKK Łódź Bałuty

hm. Paulina Jabłońska

ksztalcenie.lodzbaluty@poczta.fm

HZKK Łódź Górna „Nurt”

phm. Hanna Słowińska-Hołownia

zkk.gorna@gmail.com

HZKK Łódź Polesie „Rada Puchaczy”

hm. Anna Cichosz

HZKK Łódź Widzew

hm. Magdalena Supeł

HZKK Pabianice „Płomień”

hm. Anna Szynkiewicz

HZKK Radomsko

phm. Karolina Więcek

Międzyhufcowy ZKK „Pilica” Hufców Inowłódz i Piotrków Trybunalski

hm. Anna Koziarska-Wilkowiecka

Ściągnij wszystkie potrzebne Ci pliki kształceniowe:

PLIKOWNIA

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail:

ksztalcenie@lodzka.zhp.pl