Szkoła Instruktorska2019-08-26T14:51:50+00:00

Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele i założenia organizacji. Sprawne zarządzanie potencjałem kadrowym oraz doskonalenie kadry jest warunkiem rozwoju ZHP i realizacji misji Związku. Praca z kadrą to działania ukierunkowane na wzrost potencjału umożliwiającego realizację zarówno strategicznych, jak i bieżących celów organizacji, a także zwiększenie satysfakcji indywidualnej poszczególnych członków kadry, wynikającej z możliwości doskonalenia się i samorozwoju. Celem pracy z kadrą jest: pozyskanie kadry dla organizacji, przygotowanie i motywowanie jej do pracy oraz udzielanie jej wszechstronnego wsparcia, których efektem jest stałe podnoszenie jakości pracy wychowawczej prowadzonej w ZHP oraz rozwój organizacji.

JEDNYM Z ELEMENTÓW PRACY Z KADRĄ JEST KSZTAŁCENIE.
Kształcenie kadry służy rozwijaniu umiejętności, kształtowaniu postaw i wartości oraz zdobywaniu wiedzy, koniecznych do pełnienia funkcji na wysokim poziomie. Kształcenie instruktorskie powinno być oparte na uczeniu w działaniu z wykorzystaniem harcerskiego systemu wychowawczego i pokazywaniu dobrych wzorców przez prowadzenie metodą harcerską jak największej liczby form kształceniowych, nakierowanych na rozwój instruktorski i przygotowujących do funkcji. Kształcenie kadry wspierającej jest procesem, w którym określone treści przygotowujące do realizacji wybranych zadań przekazywane są za pomocą odpowiednio dobranych form. Za prowadzenia kształcenia kadry wychowawczej odpowiadają zespoły kadry kształcącej pracujące na szczeblach hufca, chorągwi i centralnym. Zadaniem zespołów kadry kształcącej jest przede wszystkim przygotowanie kadry wychowawczej do pełnienia funkcji przed jej podjęciem oraz wspieranie
w pełnieniu tej funkcji. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia znajdują się w dokumencie „Kształcenie kadry w ZHP”.

W CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ ZA KSZTAŁCENIE ODPOWIADA ŁÓDZKA CHORĄGWIANA SZKOŁA INSTRUKTORSKA OSNOWA.

Kształcenie i praca z kadrą

CZYTAJ WIĘCEJ NEWSÓW Z TEJ KATEGORII

Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska została powołana decyzją Naczelnika ZHP nr 65/2009 z dn. 1 września 2009r. Rozkazem Komendanta Chorągwi l. 26/2015 z dnia 2 listopada 2015r. otrzymała nazwę „Osnowa”.

Celem Szkoły jest kształcenie młodych liderów – instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego – przekazywanie im wiedzy i umiejętności, wzajemne dzielenie się doświadczeniami, wyznaczanie celów i sposobów ich osiągnięcia. Pragniemy, by każdy znalazł w Szkole natchnienie, pozytywność i energię do działania; aby każdy dzielił się  zdobytymi w Szkole umiejętnościami z własnym środowiskiem, przyczyniając się do jego rozwoju.

Chorągwiana Szkoła Instruktorska jest miejscem kształtowania pokoleń harcerskich instruktorów, którzy swoją świadomą pracą wychowawczą będą wpływać na rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków, członków ZHP.

Głównym celem Szkoły jest kształcenie i wspieranie kadry Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego (zwanej dalej Chorągwią). Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe przede wszystkim poprzez realizację następujących zadań:

  • kształcenie kadry Chorągwi oraz wspieranie jej rozwoju w szczególności kadry komend hufców, hufcowych zespołów instruktorskich i opiekunów prób instruktorskich,
  • wspieranie i współpracę z hufcowymi i międzyhufcowymi zespołami kadry kształcącej (zwanymi HZKK i MZKK) oraz członkami komend hufców ds. kształcenie i pracy z kadrą,
  • kształtowanie polityki kadrowej, określonej w planie rozwoju Chorągwi we współpracy z komendą Chorągwi, Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich oraz innymi zespołami szczebla chorągwianego,
  • tworzenie i realizację planu kształcenia Chorągwi,
  • opiniowanie wniosków o przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej dla instruktorów Chorągwi Łódzkiej ZHP,
  • rozwój i upowszechnianie dobrych praktyk w kształceniu kadry ZHP,
  • tworzenie, opracowywanie i gromadzenie materiałów przydatnych w kształceniu kadry instruktorskiej,
  • gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych działań Szkoły,
  • współpraca z Centralną Szkołą Instruktorską (zwaną dalej CSI ZHP) i innymi chorągwianymi szkołami instruktorskimi oraz chorągwianymi ZKK,
  • motywowanie HZKK i MZKK do realizacji form kształceniowych na jak najwyższym poziomie.

Komenda ŁChSI OSNOWA:

Komendantka ŁChSI Osnowa – hm. Marta Brulikowska – Polit
Hufiec Łódź Polesie
ZOKK/ 52/2018
marta.brulikowska-polit@zhp.net.pl

Z-ca komendantki ŁChSI Osnowa – hm. Paulina Jabłońska
Hufiec Łódź Bałuty
SOKK/ 216/2019
paulina.jablonska@zhp.net.pl

Członkini komendy ŁChSI Osnowa – hm. Agnieszka Klein
Chorągiew Łódzka
ZOKK/ 442/2018
klein.agnieszka@zhp.net.pl

Instruktorzy ŁChSI OSNOWA:

hm. Anna Cichosz
Hufiec Łódź Polesie
ZOKK/ 201/2017
anna.cichosz@zhp.net.pl

hm. Marta Koriat
Hufiec Łódź Widzew
SOKK/ 955/2018
marta.koriat@zhp.net.pl

hm. Katarzyna Kurowska
Hufiec Łódź Polesie
ZOKK/ 560/2017
katarzyna.kurowska@zhp.net.pl

hm. Hanna Radziszewska
Hufiec Łódź Górna
SOKK/ 7/2018
hanna.radziszewska@zhp.net.pl

hm. Agnieszka Rytel
Hufiec Łódź Polesie
ZOKK/ 195/2018
agnieszka.rytel@zhp.net.pl

hm. Katarzyna Rytko
Hufiec Łódź Polesie
SOKK/ 222/2017
katarzyna.rytko@zhp.net.pl

phm. Katarzyna Subko-Wojtaszek
Hufiec Łódź Widzew
SOKK/ 222/2017
katarzyna.subko@zhp.net.pl

hm. Magdalena Supeł
Hufiec Łódź Widzew
SOKK/ 1007/2017
magdalena.bartosiak@zhp.net.pl

HZKK Konstantynów

hm. Katarzyna Wybrańska

HZKK Kutno

phm. Anna Kamela

HZKK Łódź Bałuty

hm. Paulina Jabłońska

ksztalcenie.lodzbaluty@poczta.fm

HZKK Łódź Górna „Nurt”

phm. Hanna Słowińska-Hołownia

zkk.gorna@gmail.com

HZKK Łódź Polesie „Rada Puchaczy”

hm. Anna Cichosz

HZKK Łódź Widzew

hm. Magdalena Supeł

HZKK Pabianice „Płomień”

hm. Anna Szynkiewicz

HZKK Radomsko

phm. Karolina Więcek

Międzyhufcowy ZKK „Pilica” Hufców Inowłódz i Piotrków Trybunalski

hm. Anna Koziarska-Wilkowiecka

Ściągnij wszystkie potrzebne Ci pliki kształceniowe:

PLIKOWNIA

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail:

ksztalcenie@lodzka.zhp.pl