O chorągwi

//O chorągwi
O chorągwi2019-06-12T10:12:28+00:00

Chorągiew Łódzka ZHP im. Aleksandra Kamińskiego to 22 hufce działające na terenie powiatów i gmin województwa łódzkiego, ponad 100 lat historii oraz 9,5 tysiąca zrzeszonych zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów. Chorągiew Łódzka jest Organizacją Pożytku Publicznego. Jest jedną z 17 chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Każdego dnia organizujemy wolny czas dzieciom i młodzieży. Organizujemy zbiórki, rajdy, biwaki oraz obozy. Nie zapominamy również o potrzebujących, którym niesiemy naszą harcerską pomoc pełniąc służbę różnego rodzaju. Kształcimy naszych instruktorów. Wierzymy, że nasze działania nie tylko przyczyniają się do rozwoju fizycznego, umysłowego i duchowego młodych ludzi, ale także dzięki wszystkim naszym działaniom każdy harcerz i każda harcerka mogą zostawić świat trochę lepszym niż go zastali.

Siedziba naszej chorągwi mieści się w zabytkowej 19-wiecznej willi Zygmunta Richtera. W jej wnętrzach kręcono sceny między innymi do filmów „Rzeczpospolita Babska” oraz „Znachor”.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą 95 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu   z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.