Rada Chorągwi

/Rada Chorągwi
Rada Chorągwi2018-11-13T10:51:12+00:00

Rada chorągwi jest władzą uchwałodawczą. Rada przyjmuje kierunki pracy chorągwi i ocenia ich realizację oraz decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi.

Rada Chorągwi Łódzkiej ZHP została wybrana na VII Zjeździe Zwykłym Chorągwi Łódzkiej 4 października 2014 r.

 

  • hm. Witosław Madej – przewodniczący
  • hm. Aneta Czubak
  • hm. Jakub Wajman
  • hm. Agnieszka Ciesielska
  • hm. Bartłomiej Wójcik
  • hm. Dariusz Wójcik
  • hm. Katarzyna Kurowska
  • hm. Anna Szynkiewicz
  • phm. Piotr Wasilewski