Rada Chorągwi

/Rada Chorągwi
Rada Chorągwi2021-04-26T09:28:16+00:00

Rada chorągwi jest władzą uchwałodawczą. Rada przyjmuje kierunki pracy chorągwi i ocenia ich realizację oraz decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi.

Rada Chorągwi Łódzkiej ZHP została wybrana na 8. Zjeździe Zwykłym Chorągwi Łódzkiej w dniu 1 grudnia 2018 r.

  • hm. Katarzyna Kurowska – przewodnicząca
  • hm. Witosław Madej – wiceprzewodniczący
  • phm. Piotr Pawluczyk – wiceprzewodniczący
  • hm. Daniel Bobrycki – sekretarz
  • hm. Agnieszka Rytel
  • hm. Magdalena Suchan
  • hm. Łukasz Mordęcki
  • hm. Katarzyna Golińska
  • phm. Agnieszka Wosek


[recaptcha]