Sąd Harcerski

/Sąd Harcerski
Sąd Harcerski2018-12-03T15:21:47+00:00

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych.

Sąd Harcerski Chorągwi Łódzkiej ZHP został wybrany na 8. Zjeździe Zwykłym Chorągwi Łódzkiej w dniu 1 grudnia 2018 r.

  • hm. Teresa Pruska – przewodnicząca (tel.  501 899 339)
  • hm. Zbigniew Bilski – wiceprzewodniczący
  • hm. Tadeusz Walaszek – wiceprzewodniczący
  • hm. Katarzyna Wybrańska – sekretarz
  • hm. Elżbieta Baranek
  • hm. Mariusz Jabłoński
  • hm. Jerzy Kowalski
  • hm. Barbara Kędzia
  • hm. Andrzej Zając


[recaptcha]