Sąd Harcerski

/Sąd Harcerski
Sąd Harcerski2018-11-13T10:52:24+00:00

 

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych.

Sąd Harcerski Chorągwi Łódzkiej ZHP został wybrany na VII Zjeździe Zwykłym Chorągwi Łódzkiej 4 października 2014 r.

  • hm. Teresa Pruska – przewodnicząca (tel.  501 899 339 )
  • hm. Zbigniew Bilski – z-ca przewodniczącego
  • hm. Elżbieta Baranek
  • hm. Barbara Kędzia
  • hm. Jerzy Kowalski
  • hm. Bohdan Macherzyński
  • hm. Tadeusz Walaszek
  • hm. Katarzyna Wybrańska
  • hm. Andrzej Zając