Komenda

//Komenda
Komenda2020-11-19T06:45:14+00:00

Komenda chorągwi jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną. Komenda chorągwi buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju oraz wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność. Pracą komendy kieruje komendant chorągwi.

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP została wybrana na VIII Zjeździe Chorągwi Łódzkiej w dniu 1 grudnia 2018 r.

  • hm. Natalia Patorska-Grzelewska – komendantka
  • hm. Magdalena Kołodziejska – zastępczyni komendantki ds. organizacyjnych
  • hm. Oliwia Kruczkowska – zastępczyni komendantki, skarbnik
  • hm. Łukasz Woźniak – członek komendy ds. programu i pracy z kadrą
  • hm. Marek Skrzydlewski – członek komendy ds. wychowania
  • hm. Tomasz Jachimek – członek komendy ds. komunikacji i relacji zewnętrznych
  • phm. Karolina Kubis – członkini komendy ds. koordynacji projektów
  • phm. Krzysztof Baj – członek komendy ds. majątku i spraw kwatermistrzowskich


[recaptcha]