Zasady przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju w 2020 roku

//Zasady przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju w 2020 roku

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w tym roku sztafeta Światła będzie wyglądała zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych. W tym trudnym czasie, jest szczególnie ważne, żeby Światło nie zostało tylko w naszym harcerskim środowisku, lecz żeby zostało przekazane jak największej liczbie osób jako źródło nadziei. 

Odpowiadając na wasze pytania, przygotowaliśmy zbiór zasad dotyczących przekazywania Światła. Zostały one skonsultowane i zatwierdzone przez sztab ds. sytuacji nadzwyczajnych ZHP. Wierzymy, że dzięki nim przekazywanie Światła służby będzie w tym roku możliwe, a jednocześnie bezpieczne. Bardzo prosimy wszystkie środowiska harcerskie o zastosowanie się do poniższych zasad. To dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

  • Zanim udacie się ze Światłem do instytucji, kościoła lub innego podmiotu koniecznie skontaktujcie się z nim, aby ustalić szczegóły przekazania. Wspólnie ustalcie zasady, wedle których Światło będzie przekazywane.
  • Rekomendujemy przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju podczas kameralnych spotkań.
  • Jeśli to możliwe, uroczystość powinna odbyć się na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zakrywanie ust i nosa, dystans społeczny). Przekazanie powinno trwać jak najkrócej.
  • Rekomendujemy bezkontaktowe przekazywanie Światła poprzez umieszczenie go w ogólnodostępnym miejscu, skąd każdy będzie mógł je pobrać (np. przy/w kościele, szkole, urzędzie).
  • Rekomendujemy niewchodzenie do domów czy mieszkań osób prywatnych – bezpieczniej będzie przekazać Światło bezkontaktowo np. zostawiając je pod drzwiami lub na świeżym powietrzu.
  • W przekazywaniu Światła do instytucji i partnerów powinny brać udział jedynie osoby pełnoletnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
  • W czasie przekazywania BŚP należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa (zakrywanie nosa i ust, używanie rękawiczek jednorazowych, zachowanie dystansu społecznego.)

(za zhp.pl)

2020-12-09T11:19:49+00:0009/12/2020|

About the Author: