Zagłosuj na nasze Niezwyczajne 2018!

//Zagłosuj na nasze Niezwyczajne 2018!

Dwie instruktorki z naszej Chorągwi zostały nominowane w tegorocznym plebiscycie Niezwyczajni! Już teraz możecie oddać na nie swoje głosy.  Phm. Karolina Jaworska z Hufca ZHP Radomsko została nominowana w kategorii KOMENDANT SZCZEPU, a phm. Aleksandra Górska z Hufca Łodź-Polesie w kategorii MŁODY LIDER.

Głosować na druhny Karolinę i Olę oraz pozostałych kandydatów możecie głosować TUTAJ. Poniżej prezentujemy sylwetki naszych nominowanych:

Funkcję komendantki szczepu druhna Karolina pełni już od czterech lat. W swoich działaniach odznacza się sumiennością i energią, a czas poświęcony swoim podopiecznym jest dla niej najważniejszy. Priorytetem działań druhny Karoliny jest dbanie o zachowanie ciągu wychowawczego, co zaowocowało zawiązaniem się drużyny wędrowniczej. Jako opiekun prób instruktorskich wykształciła wielu instruktorów. Ponadto druhna Karolina regularnie organizuje obozy, zimowiska, biwaki, akcje charytatywne czy akcje zarobkowe. Jako komendantka szczepu zainicjowała organizację turnieju piłki nożnej, który tworzyła wraz z instruktorami szczepu i który cieszy się ogromną popularnością wśród środowisk z całej Polski. Druhna Karolina angażuje szczep w wiele działań dla środowiska oraz wyszukuje pola służby dla wszystkich jego członków. Współpracuje z innymi organizacjami. Potrafi pracować z młodymi liderami. Stosując metodę harcerską dba o rozwój i wychowanie młodych ludzi. Swoją postawą daje przykład tego, że przestrzeganie Prawa Harcerskiego jest wartością, którą doceniają ludzie we współczesnym świecie.

 

Druhna Ola przez ponad trzy i pół roku prowadziła 137 Łódzką Drużynę Harcerską „Sosny”. Wypracowała w niej prężnie działającą obrzędowość, pracę z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, systematyczne zdobywanie stopni adekwatnych do wieku oraz prawidłowe umundurowanie. Za swoje osiągnięcia w zeszłym roku druhna Ola otrzymała tytuł najlepszej drużynowej w hufcu. Od kilku lat druhna Ola aktywnie działa także w HZKK „Rada Puchaczy”, gdzie współprowadzi między innymi kursy drużynowych i przewodnikowskie. Kilkukrotnie była także organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorskiej „Dobre Hufce Dobre Praktyki”, a w ubiegłorocznej edycji pełniła funkcję szefowej konferencji. Od ponad czterech lat jest instruktorką, a od zeszłego roku szefową Namiestnictwa Harcerek „Ogród”. W swojej pracy dba o realizację cech i elementów metody harcerskiej, a w ramach tego tworzy inspirujący i stymulujący program. Druhna Ola w swojej pracy kładzie nacisk na relacje i kontakt ze swoimi drużynowymi. Dzięki temu jest blisko zarówno problemów, jak i sukcesów swoich kadr i jednostek.

2019-02-08T15:05:30+00:0008/02/2019|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP