Mimo pandemii harcerze i harcerki z ZHP przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.

//Mimo pandemii harcerze i harcerki z ZHP przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.

Hasło tegorocznej akcji – „Światło służby” zachęca do współdziałania i niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują. Podczas uroczystego Nabożeństwa Światła w Archikatedrze Łódzkiej 14 grudnia o godzinie 18:00, abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, tradycyjnie odbierał Betlejemskie Światło Pokoju z rąk Komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP. Światło odebrali także harcerze z całego województwa, by dalej mogło ono dotrzeć nie tylko do wszystkich instytucji, ale także na każdy wigilijny stół. Betlejemskie Światło Pokoju jest przekazywane w Polsce już po raz 30-ty.

W niedzielę 13-go grudnia do Polski dotarło Betlejemskie Światło Pokoju, które harcerze i harcerki należący do Związku Harcerstwa Polskiego odebrali od słowackich skautów. W tym roku harcerki i harcerze nie mieli możliwości spotkania się na wielkim zlocie w Zakopanem, na którym w poprzednich latach gromadziło się kilka tysięcy osób z całej Polski. Uroczyste przekazanie miało miejsce na symbolicznej Łysej Polanie, gdzie przekazanie odbywało się rok rocznie do 2007 roku. Pandemia nie przeszkodziła wielkiej międzynarodowej sztafecie, w ramach której płomień pochodzący z Groty Narodzenia Pańskiego obiega cały świat, niosąc nadzieję i wezwanie, by w trudnych czasach otworzyć się na pomoc drugiemu człowiekowi. W Polsce Światło trafi m.in. do ludzi, organizacji i instytucji, które każdego dnia przeciwdziałają epidemii Covid-19, aby podziękować za ich zaangażowanie i służbę. Sztafeta BŚP ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga.  „Podzielone” światło jest w stanie rozproszyć ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem, bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec, łącząc wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

fot. Tomasz Dziadak

2020-12-18T11:48:33+00:0014/12/2020|

About the Author: