KAMYKI 2018: Głosuj w kategorii ANTEK CWANIAK

Kategoria ANTEK CWANIAK

 

 

Prezentujemy sylwetki kandydatek nominowanych do KAMYKA 2018 w kategorii ANTEK CWANIAK w kolejności alfabetycznej:

1.  pwd. Julia Czekalska

To instruktorka odnajdująca równowagę pomiędzy pracą harcerską, życiem rodzinnym, grą w teatrze i nauką w szkole.  W swojej pracy z 30 osobową drużyną pamięta o podstawach metody harcerskiej, pracuje z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, organizuje biwaki i rajdy,  podejmuje służbę, chociażby poprzez włączenie się w akcję „Szlachetna Paczka”. Druhna Julia stawia na naukę w działaniu oraz osobisty przykład. Choć korzysta z propozycji programowych, to nie boi się uzupełnić programu o autorskie gry i zabawy. Na swoim koncie ma też zaangażowanie się w przygotowanie trasy wędrowniczej Święta Chorągwi Łódzkiej w Kutnie w 2017r.

 

2. pwd. Natalia Derejska

Przewodniczka Natalia Derejska pełni funkcję drużynowej 27 Spadochronowej Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego „Czerwone Diabły” od lipca 2017 roku i należy przyznać, że podstawą jej działania i punktem odniesienia jest metoda harcerska. Działalność i osobisty przykład dh. Natalii zaowocowały realizacją prób na stopnie, sprawności i zadań zespołowych przez harcerki i harcerzy oraz zaangażowaniem w życie drużyny. Pod wodzą druhny Natalii członkowie 27 SŁDH stają się coraz bardziej samodzielni i świadomi. Dzięki organizowanym formom takim jak biwaki pod namiotami, rajdy czy warsztaty z programowania robotów harcerki i harcerze mogą się wszechstronnie rozwijać. Drużynowa stawia bowiem wyzwania trudne, ale możliwe do wykonania, co bardzo motywuje jej podopiecznych do rozwoju.

 

3.  phm. Aleksandra Górska

Ola przez okres trzech lat prowadziła 137 ŁDH „Sosny”. Podczas swojej kadencji, drużyna zdobyła bardzo dużo osiągnięć, m.in złote, najwyższe miano oceniające pracę jednostki na tle hufca. W zeszłym roku Ola została objęta mianem najlepszej drużynowej w hufcu o czym świadczy stan jednostki, w której wypracowała prężnie działającą obrzędowość, uczenie w działaniu, pracę z prawem harcerskim, systematyczne zdobywanie stopni adekwatnych do wieku, prawidłowe umundurowanie itp. Od kilku lat Ola działa w hufcowym ZKK, w którym zdążyła już zorganizować kilka kursów przewodnikowskich, drużynowych, podharcmistrzowskich oraz kurs dla przybocznych. Druhna od trzech miesięcy prowadzi namiestnictwo harcerek „Ogród” dbając m.in o cechy i elementy pracy metodycznej jak i budujący, inspirujący oraz stymulujący program. Ola przyczyniła się również do współorganizacji konferencji hufcowej „dobre hufce, dobre praktyki”. Zdobyła także Brązową Odznakę Kadry Kształcącej.

4. pwd. Julia Ryznar

To drużynowa dynamicznie rozwijającej się 8. Wodnej Gromady Zuchowej „Kurs Atlantyda”, liczącej 50 zuchów. Gromada na co dzień nie tylko aktywnie pracuje ze specjalnością wodną, ale i realizuje się na innych polach działania, zyskując dzięki temu m.in. najwyższe miano dla gromad hufca Łódź-Widzew, czy miejsce na podium na festiwalach piosenki „BZZZYK” oraz „Szantowiązałka”.

Czwórka przybocznych gromady stale się rozwija, zdobywa kolejne stopnie starszoharcerskie, wędrownicze i instruktorskie, uprawnienia instruktorskie i żeglarskie. Lwią część zasług za sprawne funkcjonowanie gromady, można z całą pewnością przypisać druhnie Julii.

5. phm. Emilia Wadas

Choć druhna Emilia ma na swoim koncie istotne zasługi w odbudowaniu referatu wędrowniczego w Chorągwi, to dzięki bogatemu doświadczeniu, nie straszna jej praca z żadną grupą metodyczną. Ślady jej aktywności można odnaleźć także na portalu „Krąg Rady”, tworzyła materiały programowe np. Questing o Kamyku. Obecnie pełni funkcje komendantki szczepu oraz drużynowej. Jej pasją są taniec i folklor.

GŁOSUJ JUŻ TERAZ NA SWOJEGO KANDYDATA>>

2018-09-18T05:45:04+00:0018/09/2018|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych