KAMYKI 2018: Głosuj w kategorii PRZODOWNIK

Kategoria PRZODOWNIK

 

Prezentujemy sylwetki kandydatek i kandydatów nominowanych do KAMYKA 2018 w kategorii PRZODOWNIK w kolejności alfabetycznej:

1.  phm. Krzysztof Baj

Druh Krzysztof pełni funkcję zastępcy komendanta hufca Pabianice ds. kwatermistrzowskich. Na co dzień dba o majątek hufca – jego siedzibę oraz 3 stanice. Powołał do życia grupę kwatermistrzowską, w ramach której kształci młodych instruktorów oraz harcerzy. Prace na rzecz hufca łączy z warsztatami pozwalającymi harcerzom zdobyć nowe, praktyczne umiejętności, związane z pracami remontowymi. Daje przykład innym dbając również o własny rozwój instruktorski i realizując próby na stopnie. Podczas Zlotu ZHP był członkiem komendy Gniazda Łódzkiego ds. logistyki.

 

2. hm. Daniel Bobrycki

Druh Daniel jest komendantem Hufca ZHP Łask. Wcześniej pełnił funkcję skarbnika hufca, członka hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich i komendanta szczepu harcerskiego „Eskadra”. Był trzonem sztabu organizacyjnego Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP w Łasku. Dzięki dobrej organizacji pracy i zaangażowaniu, komenda święta stawiła czoła temu wyzwaniu. Dh. Daniel z dużą uwagą i starannością dba o dokumentację hufca. Organizuje prace zespołu organizacyjnego, wdrażając do pracy młodszych instruktorów i budując tym poczucie odpowiedzialności za kwestie formalne. Jego działania zaowocowały powrotem do służby wielu instruktorów nieaktywnych harcersko. Wspiera organizacyjnie z poziomu hufca rozwój środowisk harcerskich w Wieluniu.

3.  hm. Aneta Czubak

Druhna Aneta jest komendantką Hufca ZHP Łódź Górna. Przez 4 lata prowadziła Akcję „Remont Hufca”, polegającą na pozyskaniu od miasta nowego lokalu oraz przeprowadzenie gruntownego remontu pomieszczeń. Druhna Aneta dołożyła wszelkich starań do pozyskania licznych sponsorów i partnerów, którzy pomogli organizacyjnie i finansowo wspólnocie przy remoncie. We wszelkie prace zaangażowała instruktorów hufca, znacząco wzmacniając tym poczucie wspólnoty. Swoimi działaniami udowadnia, że jest partnerem dla miasta. Z powodzeniem pozyskuje środki finansowe, wspierając tym funkcjonowanie środowisk hufca, wspierając działania programowe i kształceniowe. Druhna Aneta również rokrocznie organizuje prace z wiązane z Akcją Letnią w Jarosławcu.

4. pwd. Sławomir Kołaciński

Druh Sławomir Kołaciński od ponad półtora roku pełni funkcję Skarbnika Hufca Piotrków Trybunalski. W czasie swojej pracy nieustannie podejmuje i realizuje projekty związane z organizacją i kwatermistrzostwem. Druh Sławek motywuje i wspiera jednostki w  pozyskiwaniu środków i budowaniu relacji z samorządami i darczyńcami. W ramach tego wsparcia przekazuje dobre praktyki współpracy i przygotowuje młodych instruktorów do kontaktu z instytucjami zewnętrznymi. W ciągu ostatnich dwóch lat, na każdy HAL pozyskuje prawie 100.000,00 zł od ponad 7-miu partnerów. W  ramach Akcji „Trzy Morgi jak się paTrzy” (odbudowa stanicy Trzy Morgi) zorganizował kilkanaście spotkań roboczych na stanicy w Trzech Morgach, w ramach których instruktorzy i harcerze mieli możliwość włączenia się w prace remontowe. Druh Sławek był również pomysłodawcą organizacji w 2018 roku zimowisk hufca, podczas których koordynował prace związane z logistyką i żywieniem, podczas gdy kadry drużyn mogły skupić się na pracy programowej. Z zimowisk skorzystało prawie 500 zuchów i harcerzy. W pracy druha Sławka ważnym elementem jest aspekt wychowawczy. Nieustannie współpracuje z młodymi instruktorami, którzy zaopatrzeni przez niego w odpowiednie umiejętności i wiedzę, zmotywowani do działania przejmują na siebie liczne obowiązki i kontynuują zapoczątkowane przez niego prace.

5. hm. Magdalena Kołodziejska

Druhnę Magdę spotkali wszyscy, którym zdarzyło się kiedykolwiek zawitać w progi biura Chorągwi Łódzkiej. Jako szef biura koordynuje pracę organizacyjną Chorągwi Łódzkiej i wspiera w tym zakresie funkcjonowanie hufców. Po drugiej stronie swojego zakopanego dokumentacją biurka, pomimo naglących terminów zawsze dostrzega człowieka i jego problemy, które mają pierwszeństwo przed biurokracją. Angażuje się w liczne projekty oraz prace zespołów chorągwianych i hufcowych. Pracuje w KSI, jest często proszona o wsparcie przy realizacji prób instruktorskich na wszystkich poziomach. Konsultuje i często współtworzy publikacje i materiały wspierające prace drużynowego. Pracuje nad utworzeniem chorągwianego zespołu organizacyjnego.

GŁOSUJ JUŻ TERAZ NA SWOJEGO KANDYDATA>>

2018-09-18T06:11:39+00:0018/09/2018|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych