Zostań komendantem Święta Chorągwi Łódzkiej 2021!

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP ogłasza konkurs na komendanta/komendantkę Święta Chorągwi Łódzkiej 2021.

Wymagania względem kandydatów/kandydatek:
 • co najmniej otwarta próba na stopień harcmistrzyni/harcmistrza lub deklaracja otwarcia do października 2020,
 • doświadczenie w organizacji dużych przedsięwzięć programowych,
 • doświadczenie uczestnika lub wolontariusza Święta Chorągwi Łódzkiej,
 • bardzo dobre zorganizowanie i umiejętności komunikacyjne,
 • sumienność i terminowość,
 • zaliczona służba instruktorska oraz opłacone składki,
 • pozytywna opinia i deklaracja wsparcia środowiska podpisana przez właściwego komendanta hufca/właściwych komendantów hufców,
 • umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi online office365 z konta ZHP.
Cele jakie ma spełniać Święto Chorągwi Łódzkiej 2021:
 • tworzenie wspólnoty wśród członków hufców Chorągwi Łódzkiej ZHP,
 • współpraca z władzami lokalnymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
 • przekazywanie dobrych praktyk związanych z pracą wszystkich grup metodycznych,
 • poznawanie walorów i piękna konkretnych rejonów województwa łódzkiego,
 • stymulowanie uczestników poprzez atrakcyjny program zgodny z HSW,
 • odpowiedzialne i pozytywne wpływanie na otaczające środowisko społeczne oraz naturalne,
 • świadome budowanie wśród uczestników wrażliwości na potrzeby każdego człowieka.
Pozostałe oczekiwania względem realizacji święta:
 • rzetelne planowanie pracy, w tym budżetowanie przedsięwzięcia,
 • przeprowadzenie przedsięwzięcia w sposób możliwie najpełniej realizujący założone cele przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim cele wychowawcze,
 • stosowanie systemu pracy z kadrą wobec instruktorów zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia,
 • efektywne zarządzanie zasobami,
 • terminowe rozliczenie przedsięwzięcia,
 • rzetelna ewaluacja przedsięwzięcia.
Wymagane elementy do zgłoszenia:
 1. Propozycja składu komendy (wyłącznie instruktorzy i instruktorki ZHP) i zakres działań poszczególnych osób, W zaproponowanym składzie obowiązkowo powinny znaleźć się osoby pełniące funkcje kluczowe dla organizacji przedsięwzięcia, tj. zajmujące się kwestiami organizacyjnymi, programowymi, promocją, prowadzeniem biura oraz logistyką.
 2. Koncepcja organizacyjna i programowa oraz zarys przebiegu Święta Chorągwi Łódzkiej 2021, W zaproponowanej koncepcji warto uwzględnić istotne dla poszczególnych obszarów zagadnienia: sposoby finansowania wydarzenia, rodzaj i przybliżona lokalizacja terenu święta, proponowane narzędzia do organizacji pracy komendy oraz kontaktu z uczestnikami, główna idea programowa, sposoby zaangażowania uczestników w realizację działań programowych, sposób kwalifikacji patroli, pomysł na współpracę komendy święta z innymi zespołami oraz komendą Chorągwi Łódzkiej ZHP.
 3. List intencyjny podpisany przez starostę/prezydenta/burmistrza lub wójta w zależności od terenu zaplanowanych działań.
 4. Potwierdzenie wymagań formalnych postawionych w konkursie.
Zgłoszenia wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami prosimy wysyłać na adres lukasz.wozniak@zhp.net.pl do 10.06.2020. Ze wszystkimi kandydatami i kandydatkami skontaktujemy się w możliwie krótkim czasie w celu potwierdzenia zgłoszenia i ustalenia terminu spotkania. Dodatkowych informacji można zasięgnąć kontaktując się na wskazany powyżej adres mailowy.
2020-04-09T10:14:56+00:0009/04/2020|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP