Warsztaty dla opiekunów prób przewodnikowskich

/, Wieści chorągwiane i związkowe/Warsztaty dla opiekunów prób przewodnikowskich

ZAPRASZAMY: instruktorów, którzy byli, są lub zamierzają być opiekunami prób przewodnikowskich. Chętnie widzimy także osoby z otwartą próbą podharcmistrzowską, które dopiero przygotowują się do bycia opiekunem.

KIEDY: 15 02 2020 r. (sobota) w godz. 10,00 – 14,00

GDZIE: Chorągiew Łódzka ZHP, Łódź, ul. Stefanowskiego 19

ORGANIZATOR: Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska Osnowa

W PROGRAMIE:
– System Stopni Instruktorskich
– uwarunkowania regulaminowe realizacji prób instruktorskich
– wyznaczanie priorytetów próby
– jak dobrać zadania do poziomu podopiecznego
– obowiązki opiekuna przed i w trakcie realizacji próby
– jak napisać opinię o przebiegu próby instruktorskiej
– pomysły na zobowiązanie instruktorskie
– cechy i umiejętności opiekuna próby

CO ZYSKUJESZ:
– wiedzę
– możliwość wymiany doświadczeń z innymi opiekunami prób
– zaświadczenie o ukończeniu warsztatów
– materiały dotyczące realizacji prób instruktorskich i sylwetki opiekuna

PROWADZĄCY:
• hm Marta Brulikowska – Polit (ZOKK 52/2018) – wieloletnia członkini Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Łódź – Polesie, prowadząca szkolenia dla opiekunów prób instruktorskich z ramienia Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, autorka artykułów w „Czuwaj” na temat pracy KSI i prób instruktorskich oraz Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, komendantka Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Osnowa”

KOSZT WARSZTATÓW: 10,00 zł

KONTAKT I ZGŁOSZENIA: wszystkie pytania prosimy kierować na adres: marta.brulikowska-polit@zhp.net.pl. Zgłoszenia do 08.02.2020 r. przez formularz: https://bit.ly/37fZ7e0 . Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają instruktorzy Chorągwi Łódzkiej.

Po zamknięciu zgłoszeń otrzymacie mailowo potwierdzenie uczestnictwa oraz numer konta do wpłaty.

2020-01-23T14:57:14+00:0023/01/2020|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP