Szukamy niezwyczajnych instruktorów

/, Wieści chorągwiane i związkowe/Szukamy niezwyczajnych instruktorów

Każdego dnia blisko 10 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Zgłoś swojego bohatera do plebiscytu instruktorskiego Niezwyczajni 2016!

Kandydatem w plebiscycie może być każdy instruktor ZHP oraz osoba pełniąca funkcję instruktorską. Do plebiscytu zgłaszane są osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w 2016 roku. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, pojedynczy harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną, która zostanie umieszczona  na stronie internetowej ZHP.  Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 30 grudnia 2016 r. do godziny 23:59.

Kategorie szóstej edycji:

Aktywność społeczna
Harcerze chcą zostawiać świat choć trochę lepszym, niż go zastali. W myśl tej idei podejmują się inicjatyw zmieniających oblicze ich najbliższej okolicy. By podkreślić zaangażowanie instruktorów ZHP w służbie społeczeństwu lokalnemu powołano kategorię „Aktywność społeczna”. To przestrzeń do wymienienia i nagrodzenia najciekawszych projektów realizowanych przez harcerzy na rzecz społeczności lokalnych: mieszkańców wsi, osiedli, dzielnic i miast.
W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:
• wydarzenie lub projekt zrealizowany przez harcerstwo na rzecz społeczności lokalnej,
• promocja „małej ojczyzny”,
• aktywne współtworzenie swojej „małej ojczyzny”.

Praca z kadrą
Fundamentem działania ruchu harcerskiego jest odpowiedzialna i pełna zaangażowania kadra instruktorska. Ponieważ rola harcerskiego opiekuna i wychowawcy jest bardzo ważna, kluczowym działaniem staje się rzetelne przygotowanie młodych liderów do harcerskiej służby instruktorskiej i ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry ZHP. Ogromną rolę odgrywają instruktorzy, którzy na co dzień pracują z kadrą i wspierają ją w indywidualnym rozwoju. Szczególną wagę przykładamy do instruktorów pracujących z kadrą w sposób ciągły – komendantów hufców, namiestników, członków komisji stopni instruktorskich.
Czekamy na zgłoszenia, które opiszą wychodzące poza utarte ramy działania:
• liderów komisji stopni instruktorskich,
• namiestników i instruktorów komendy hufca wspierających kadrę w realizacji ich zadań,
• organizatorów warsztatów instruktorskich i niestandardowych form kształceniowych.

Nieprzetarty szlak
Szacujemy, że w drużynach Nieprzetartego Szlaku działa dziś około 8 tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów. Drużyny działają w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej i innych placówkach.

Kluczową rolę w tytanicznej pracy instruktorów NS odgrywa systematyczność, konsekwencja, wiara i olbrzymia tolerancja. To oni każdego dnia pokazują, że trudny nie oznacza niemożliwy, a inny nie znaczy gorszy.

Granatowy szlak
Przyboczni, drużynowi w wieku wędrowniczym, bardzo młodzi instruktorzy, wychowawcy – rówieśnicy. Każdy z nich, godząc wiele obowiązków i przeskakując barierę własnego wieku, dokonał czegoś niezwykłego. Harcerska innowacja to kategoria przeznaczona dla instruktorów i harcerzy poniżej 25 roku życia, których osiągnięcia z roku 2016 roku są godne uwagi i podziwu.
W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:
• przewodzenie zespołem lub jednostką organizacyjną,
• innowacyjny projekt lub przedsięwzięcie programowe,
• współpraca międzynarodowa,
• krzewienie harcerskich wartości.

Efektywne zarządzanie
Wśród instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego są również Ci, bez których wiele wydarzeń nie odbyłoby się – kadra wspierająca! Instruktorzy, którzy z pasją i pełnym zaangażowaniem wspierają pracę z kadrą, program, codzienną działalność podstawowych jednostek organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów. Ta kategoria jest przestrzenią by nagrodzić komendantów hufców, skarbników, „pozyskiwaczy” środków, komendantów baz i ośrodków, kwatermistrzów – tych wszystkich, którzy efektywnym zarządzaniem materialnymi zasobami ZHP dają możliwość realizacji celów wychowawczych harcerstwa.
W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:
• pozyskiwanie środków i sprawne zarządzanie finansami organizacji na poziomie regionalnym lub lokalnym,
• działania ukierunkowane na rozwój bazy materialnej Związku,
• zorganizowanie zaplecza technicznego (logistyka) wydarzenia.

Zapoznaj się z:

(za zhp.pl)

2016-12-07T01:50:51+00:0007/12/2016|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP