Szare Szeregi: Alert Pamięci – 80. rocznica przejścia ZHP do konspiracji

//Szare Szeregi: Alert Pamięci – 80. rocznica przejścia ZHP do konspiracji

W dniu 31 lipca br. Naczelniczka ZHP ogłosiła Alert Pamięci (w załączeniu). Zobowiązała wszystkie drużyny i harcerskie komendy do upamiętnienia bohaterskich harcerzy z Szarych Szeregów w trakcie specjalnych zbiórek i wieczornic. Zobowiązała wszystkie środowiska harcerskie do włączenia się i do udziału w lokalnych uroczystościach organizowanych dla uczczenia 80. Rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 80. Rocznicy przejścia ZHP do konspiracji.

Reprezentacje chorągwi zostały zaproszone do udziału w Ogólnopolskiej Zbiórce Alertu Pamięci w dniach 27-28 września br. W Warszawie.

W związku z tym mamy do rozdysponowania 50 miejsc w ramach reprezentacji chorągwi.

Cele Ogólnopolskiej zbiórki Alertu Pamięci

 • Upamiętnienie Szarych Szeregów w 80. Rocznicę ich powstania
 • Oddanie hołdu żyjącym członkom Szarych Szeregów
 • Budowa świadomości społecznej: Szare Szeregi to kryptonim ZHP w konspiracji
 • Popularyzacja wśród członków ZHP i w świadomości społecznej koncepcji Dziś – Jutro – Pojutrze, jako uniwersalnych wartości ruchu harcerskiego: ideałów braterstwa i służby, przyświecających Szarym Szeregom i współczesnemu ZHP
 • Popularyzacja wiedzy na temat obszaru działania Szarych Szeregów i przywrócenie im należnego miejsca w masowej polskiej świadomości historycznej

Wyzwanie:

Popularyzacja w świadomości społecznej kontynuacji przez ZHP działalności, będącej następstwem funkcjonowania Szarych Szeregów (ZHP w okresie II wojny światowej). Innymi słowy: Szare Szeregi to ZHP

Założenia organizacyjne Ogólnopolskiej Zbiórki Alertu Pamięci

 • uczestniczą reprezentacje zgłoszone przez chorągwie
 • W przemarszu i apelu uczestniczy sztandar ZHP, sztandar Stowarzyszenia Szarych Szeregów i sztandary chorągwi
 • Polowa forma zbiórki (nocleg piątek/sobota w warunkach turystycznych w szkołach), z zachowaniem uroczystej formy przemarszu i apelu zbiórki

Program zbiórki

27 września 2019 r. (piątek)

Godz. 18.00, Muzeum Powstania Warszawskiego (Park Wolności)

 • Rozpoczęcie zbiórki: msza święta, wspólne wykonanie hymnu Szarych Szeregów, plenerowy koncert pieśni patriotycznych i powstańczych
 • Wręczenie odznaczeń wyróżnionym członkom Szarych Szeregów
 • Możliwość zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego

godz. 21.00 – Ogniska/kominki w miejscach zakwaterowania (do decyzji chorągwi)

 • Nocleg w warunkach turystycznych organizowany w szkołach na Terenia działania Chorągwi Stołecznej ZHP (miejscowości podwarszawskie i Warszawa)

Uwaga! Dla chętnych środowisk, możliwość udziału w piątek o godz. 10.00 w uroczystościach państwowych przy Pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego

28 września 2019 r. (sobota)

Godz. 10.00

 • start gwiaździstej gry miejskiej/spaceru historycznego ulicami Warszawy do punktu zbornego w Mariensztacie

godz. 13.00

 • posiłek – suchy prowiant dla uczestników gry (Mariensztat)

godz. 14.00

 • zgromadzenie na Placu Zamkowym i przemarsz w kierunku Placu Piłsudskiego

godz. 15.30

 • uroczysty apel ZHP z udziałem Druhen i Druhów z Szarych Szeregów
 • modlitwa ekumeniczna
 • odczytanie przesłania Szarych Szeregów
 • złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza

godz. 17.00

 • zakończenie zbiórki, dla chętnych – obiad

DSCZ i świadczenia organizatora

Odpłatność za udział w zbiórce wynosi 40 zł/os i powinna zostać przekazana do Głównej Kwatery ZHP (za pośrednictwem chorągwi) do dnia 20 września 2019 r. Odpłatność pokryje część kosztów organizacji programu zbiórki. W ramach odpłatność każdy uczestnik otrzyma:

 • pamiątkowy znaczek Alertu Pamięci
 • drugie śniadanie w sobotę, gorącą herbatę (Mariensztat – sobota)
 • materiały programowe do gry/spaceru historycznego
 • okolicznościową jednodniówkę Alertu
 • nocleg z piątku na sobotę w szkole, wrzątek na bazie

Chętne reprezentacje mogą wykupić obiad w sobotę po zakończeniu apelu – 12 zł/os

Chorągiew zapewnia transport

Patrole zapewniają prowiant na kolację w piątek i śniadanie w sobotę we własnym zakresie

Hymn Szarych Szeregów – zadanie przedzbiórkowe

Zadaniem Alertu Pamięci przygotowującym do Ogólnopolskiej Zbiórki Alertu jest nauczenie się przez harcerki i harcerzy Hymnu Szarych Szeregów.

I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami
I będzie Bóg nad nami – i będzie Naród z nami…
I będziem szli, jak hymny, skroś wsi, skroś miast polami
I będziem równać w prawo,
szarymi szeregami…

Gdy cisną nam wyzwanie z Zachodu i ze Wschodu,
Ruszymy do pochodu. – Zawisza miecz nam poda,
Zatętni ziemia twardo gąsienic kopytami
I iść będziemy w ogień
szarymi szeregami…

Rozniosą się fanfary echami wysokimi
Hen po piastowskiej ziemi – szumami husarskimi.
Za nami pójdzie Naród z orłem, ze sztandarami
Powiedziem go szpalerem
szarymi szeregami…

I będziem Gmach budować rycerskim zwykłym bojem,
Otworzym wszerz podwoje dla trudu, dla Pokoju.
I będzie Polska młodą – my będziem Polakami
I staniem w straż przed Gmachem
szarymi szeregami…

I iść będziemy z Polską szarymi szeregami
I będzie Bóg z nami – i będzie Naród z nami…
I będziem trwać – kamienie – wzdłuż dróg drogowskazami
I wieść będziemy Młodych
szarymi szeregami…

Powstała w lipcu 1943 roku pieśń autorstwa phm. Tomasza Jaźwińskiego „Julka”, nieformalnie, ale powszechnie uznawana jest za hymn Szarych Szeregów. Jej autor, osiemnastoletni wówczas wychowanek Państwowego Gimnajum i Liceum im. Stefana Batorego, harcerz 23 HDW (słynnej „Pomarańczarni”) był organizatorem i członkiem Komendy „Zawiszy”.

Słowa „szarymi szeregami”, pisane małą literą, miały oznaczać nie tylko harcerzy konspiracyjnej organizacji, ale całą polską młodzież objętą harcerskim wychowaniem.

ZnakKotwicy.pl

1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Z tej okazji dokładnie w 75. Rocznicę tego wydarzenia ruszyła platforma „Przeszłość tworzy przyszłość” poświęcona znakowi Polski Walczącej.

Nieodłącznym atrybutem tamtych czasów był znak Polski Walczącej i to właśnie jemu poświęcony jest projekt „Przeszłość tworzy przyszłość”.

Projekt zakłada przedstawienie wartości ukrytych w znaku Polski Walczącej, jego historii, okoliczności w jakich powstał i był wykorzystywany. Nauka szacunku do znaku, poruszenie tematu nadużywania symbolu oraz przeciwstawianiu się „gloryfikacji” wojny to również bardzo ważne kwestie poruszane w projekcie.

Na stronie internetowej ZnakKotwicy.pl znajdują się trzy główne zakładki.

 1. Wiedza – informacje związane ze znakiem Polski Walczącej, tj. historia powstania i wykorzystywania oraz wartości i jego przesłanie
 2. Edukacja – scenariusze zajęć do przeprowadzenie na zbiórce harcerskiej, dostosowane do rozwoju dzieci, podzielone na 4 grupy, odpowiednio do wieku: 6-9, 10-12, 13-15 oraz 16-21 lat
 3. Gry i zabawy – pozyskiwanie wiedzy przez dzieci i młodzież poprzez połączenie gier interaktywnych z informacjami historycznymi

Platforma jest dostosowana do potrzeb osób niedowidzących, dzięki czemu mogą one korzystać z wiedzy i edukacji zawartej na stronie w taki sam sposób jak osoby dobrze widzące. Dodatkowo strona internetowa napisana jest tak, aby można było z niej łatwo korzystać na telefonach i tabletach.

Zgłoszenia 5-osobowych patroli wraz z pełnoletnim opiekunem przyjmujemy na adres lodzka@zhp.pl do dnia 16.09.2019 r. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę komendanta hufca, potwierdzenie opłacenia składek członkowskich, zdjęcie patrolu w pełnym, regulaminowym umundurowaniu oraz uzasadnienie, dlaczego patrol chce wziąć udział w alercie.

Komenda chorągwi zgłoszenia rozstrzygnie do dnia 18.09.2019 r.

Ponadto komenda chorągwi przygotowała dla wszystkich gromad i drużyn oraz hufców materiały programowo-metodyczne „Teka drużynowego. Szare Szeregi” do wykorzystania podczas zbiórek harcerskich w trakcie trwania alertu i po jego zakończeniu.

Teka drużynowego „Szare Szeregi” to kolejna pozycja w cyklu historycznych tek edukacyjnych przeznaczonych przede wszystkim dla drużynowych. Dotyczy Szarych Szeregów i różnych form działalności Polskiego Państwa Podziemnego (mały sabotaż, wielka dywersja, tajne nauczanie, itp.) – przede wszystkim takich, które miały związek z życiem dzieci i młodzieży. Przedstawia znanych i bliskich wszystkim bohaterów Szarych Szeregów (Rudy, Alek, Zośka, harcerskie bataliony), a także pokazuje, jak pracować z bohaterami lokalnymi. Zawiera materiały programowe – scenariusze zbiórek (gry, scenariusze kominka, wieczornicy), propozycje zadań i projektów, inspiracje do układania prób na stopnie i sprawności, krótkie ćwiczenia, gry i tematyczne zabawy. Są w niej materiały dla wszystkich grup wiekowych, a także sporo materiałów źródłowych (zdjęcia, reprodukcje dokumentów itp.) – wraz z propozycjami, jak wykorzystać je na zbiórkach. W tece są 24 kolorowe karty i 56-stronicowa publikacja w formacie A4.

Teki będą do odebrania w biurze chorągwi lub zostaną przesłane na adresy hufców po 11.09.2019 r.

 

POBIERZ ROZKAZ SPECJALNY NACZELNICZKI ZHP

2019-09-05T09:34:54+00:0005/09/2019|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP