W minioną niedzielę odbyło się uroczyste Nabożeństwo Światła w Archikatedrze Łódzkiej. Biskup Marek Marczak tradycyjnie odebrał Betlejemskie Światło Pokoju z rąk naszej Komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP. Światło odebrały również reprezentacje hufców z naszego województwa oraz inne organizacje harcerskie i skautowe, tak by dalej mogło ono dotrzeć nie tylko do wszystkich instytucji, szkół, partnerów, ale także na każdy wigilijny stół.  

To już 32 edycja przekazania lampionu, w którym płomień użycza nam symbolicznego światła i ciepła. W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju jest przekazywane w Polsce pod hasłem:  „Światło dla Ciebie’’.  To dla nas harcerzy wyjątkowa możliwość, aby poprzez służbę Bogu, Polsce i ludziom dawać innym nadzieję na pokój. Hasło „Światło dla Ciebie’’ ma nam przypominać o tym, by pamiętać, że sami musimy nosić ten pokój w sobie. Tak jak Światło: dopiero gdy sam je masz, możesz je dać drugiemu człowiekowi.  Wartości takie jak: wiara, nadzieja i miłość podobnie jak światło — gdy się nimi dzielisz,  one się mnożą i dalej mogą być przekazywane kolejnym potrzebującym.  

Uroczyste przekazanie światła poprzedzała wcześniej gra dedykowana dla naszych zuchów, harcerzy i wędrowników oraz wigilia instruktorska w budynku Komendy Chorągwi Łódzkiej. Podczas niej mogliśmy wysłuchać życzeń na nadchodzący nowy rok oraz przełamać się symbolicznym opłatkiem. 

 

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. 
Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju,  w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. 
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.  

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”.  Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.  

 

autorka tekstu: phm. Dagmara Mrzewa