Chorągiew Łódzka ogłasza rekrutację instruktorów do zespołów chorągwianych. Poszukujemy chętnych, którzy swoją pracą chcą wesprzeć istniejące bądź dopiero powstające zespoły.

 1. Rekrutacja trwa od 16.01.2023 do 05.02.2023
 2. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach: zgłoszenia elektroniczne  przez formularz oraz rozmowy indywidualne.
 3. Wymagania wstępne, katalog kompetencji podstawowych i dodatkowych jest tworzony przez odpowiedniego członka komendy i szefa zespołu.
 4. Rozmowy prowadzone są przez odpowiedniego członka komendy wraz z szefem zespołu lub przez wyznaczonych przez nich członków odpowiedniego zespołu.
 5. Każde mianowanie musi uzyskać zgodę komendy chorągwi oraz komendanta hufca.
 6. Do zespołu mogą zostać przyjęte osoby, które nie spełniają wszystkich kompetencji. Warunki wstępne są jednak niezbędne.
 7. Nie ma obowiązku przyjęcia osób zgłoszonych i spełniających opisane wymagania i kompetencje.
 8. Opinie właściwego komendanta hufca zostaną zebrane telefonicznie przez członków komendy chorągwi.
 9. Na każde zgłoszenie odpowie szef zespołu albo członek komendy chorągwi.

Wybierz odpowiednią zakładkę, by zapoznać się z opisami zespołów, do których prowadzony jest teraz nabór.

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI

Celem działania zespołu komunikacji i promocji chorągwi jest odpowiednie przedstawienie działań wychowawczych naszej organizacji odbiorcom- członkom naszej organizacji, ich rodzicom, instytucjom partnerskim oraz pozostałym- i skuteczne do nich dotarcie zgodnie z założeniami marki ZHP.

Działania zespołu komunikacji i promocji opierać się będą przede wszystkim o działalność w mediach społecznościowych- Facebook, Instagram, LinkedIn. Do zrealizowania powyższych celów poszukujemy osób posiadających doświadczenie w zakresie fotografii, video, grafiki i social media.

Zespół podlegać będzie członkowi komendy ds. wizerunku i współpracy zagranicznej hm. Adam Rakowski.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu komunikacji i promocji.

Obowiązki 

Działalność w zespole komunikacji i promocji wiąże się z systematyczną, zaplanowaną lub często też spontaniczną pracą zajmującą ok. 2h tygodniowo.  W zależności od pełnionej roli w zespole do obowiązków jego członków należeć będzie: tworzenie relacji do mediów społecznościowych, relacji fotograficznej, materiałów video z wydarzeń chorągwianych, tworzenie regularnych wpisów w mediach społecznościowych, tworzenie grafik i szablonów dla zespołów chorągwianych, wsparcie i opieka nad zespołami chorągwianymi w zakresie promocji ich działalności. 

Kompetencje kluczowe

 • Posiadanie (razem lub wymiennie) stopnia instruktorskiego i/lub I stopień Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji lub kompetencje odpowiadające I stopniowi tego miana.
 • Zainteresowanie tematami takimi jak np.: promocja, komunikacja, grafika, film, strategia komunikacji, PR, marketing, social media, technologia, nowe media, biznes, reklama.  
 • Bycie specjalistą lub pracowanie nad swoimi umiejętnościami w wybranej dziedzinie. 
 • Wykazywanie się rolą mentora, merytorycznego wsparcia i źródła wiedzy w obszarze wybranej specjalizacji.  
 • Doświadczenie w pracy w obszarze promocji co najmniej na poziomie hufca.  

Kompetencje dodatkowe

 • Bycie osobą komunikatywną, otwartą na rozwój, konstruktywną krytykę i pozytywną. 
 • Znajomość Identyfikacji Wizualnej ZHP. 
 • Znajomość programów do (w zależności od profilu działania) grafiki komputerowej, obróbki zdjęć, montażu video, streamingu live. 
 • Umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams. 

Możliwość rozwoju i korzyści 

Chorągwiany zespół to najlepsze miejsce do podzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi, daje on również możliwość zdobycia nowych doświadczeń w promowaniu wydarzeń wojewódzkich, działania we współpracy z komendą chorągwi, poznania i współpracy z nowymi ludźmi z innych środowisk harcerskich i dobrej zabawy, dzięki możliwości zobaczenia wydarzenia z perspektywy wszystkich pionów metodycznych. Działanie w zespole daje również możliwość uczestniczenia w życiu instruktorskim chorągwi, poprzez m. in. uczestniczenie w spotkaniach i wyjazdach Złotego Kręgu i w Seminarium Programowo-Kształceniowym w Załęczu Wielkim.    

W zespole umożliwimy Ci poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy, damy Ci możliwość zdobycia nowych umiejętności z zakresu innego niż Twoja dotychczasowa działalność i damy możliwość na dofinansowanie szkoleń z zakresu różnych dziedzin działania zespołu.  

Zespół to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą, dlatego też jakość jego działania będzie zależała również od tego, z czym do nas przyjdziecie. W związku z tym czekamy na Wasze pomysły!  

W razie wątpliwości lub pytań śmiało pisz adam.rakowski@zhp.net.pl 

ZESPÓŁ PRASOWY

Zespół prasowy zajmuje się reprezentowaniem działań Chorągwi Łódzkiej ZHP i jego głównym celem jest rzetelne przekazywanie informacji na temat działalności naszej organizacji do wewnątrz- członków organizacji, jak i również do zewnątrz: odpowiednich instytucji, mediów czy partnerów.  

Szefową zespołu będzie phm. Dagmara Mrzewa (Hufiec Łódź-Górna)- rzeczniczka prasowa chorągwi. Zespół podlega członkowi komendy chorągwi ds. wizerunku i współpracy zagranicznej hm. Adamowi Rakowskiemu.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu prasowego.

Obowiązki

 • Tworzenie oraz rozpowszechnianie komunikatów prasowych.  
 • Tworzenie treści na stronę internetową.
 • Utrzymywanie kontaktu z mediami/prasą/ partnerami. 
 • Pozyskiwanie nowych kontaktów medialnych. 
 • Uczestniczenie oraz reprezentowanie działań chorągwianych podczas audycji, wywiadów, konferencji prasowych, podczas ważnych wydarzeń chorągwianych np. przy promocji Betlejemskiego Światła Pokoju czy Święta Chorągwi Łódzkiej.  
 • Pomoc w organizacji konferencji prasowych.
 • Pomoc w wydawaniu oświadczeń, informowanie opinii publicznej o istotnych działaniach naszej organizacji. 
 • Monitoring prasy/mediów, które poruszają działania chorągwi łódzkiej.  
 • Koordynacja działań komunikacyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
 • Dbałość i spójność działań wraz ze współpracą z Zespołem Komunikacji i Promocji. 

Kompetencje kluczowe

 • Posiadanie stopnia instruktorskiego.
 • W zależności od pola działania w zespole poszukujemy pomocy w zakresie: tworzenia treści (tzw. copywriting), śledzenia mediów, reprezentowania działań chorągwi. 
 • Mile widzianą cechą będzie komunikatywność, znajomość zasad etykiety harcerskiej, otwartość na kontakt z mediami oraz umiejętność wykonywania pracy zadaniowej.  

Kompetencje dodatkowe

 • Otwartość na ludzi i otoczenie, wysoka kultura osobista, umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych oraz kreatywność.

Możliwość rozwoju i korzyści 

Praca w zespole prasowym to ciekawa, pozbawiona monotonności profesja z pogranicza public relations i dziennikarstwa.  

Chorągwiany zespół to wspaniałe miejsce do zdobycia doświadczenia oraz podzielenia się swoimi kompetencjami. Niezwykle ważnym elementem w zakresie naszej współpracy to wspólne spotkania oraz planowanie przyszłych zadań tak, by każdy członek mógł czuć się w nim zaopiekowany.    

Bycie w zespole daje możliwość współpracy z mediami oraz prasą z naszego województwa. Jednak najważniejszą rzeczą jest możliwość uczestnictwa w wydarzeniach harcerskich, wymiana doświadczeń, współpracy z innymi instruktorami naszej chorągwi, spotkaniach złotego kręgu czy uczestnictwie w seminarium programowo-kształceniowym oraz dofinansowanych szkoleniach.  

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefowej zespołu na adres: dagmara.mrzewa@zhp.net.pl 

ZESPÓŁ ZAGRANICZNY

Celem działania Zespołu Zagranicznego Chorągwi jest propagowanie działalności międzynarodowej jako elementu pracy programowej na każdym szczeblu naszej organizacji.  
Praca Zespołu opierać się będzie o szerzenie dostępności instrumentów do podejmowania współpracy międzynarodowej zarówno w formie wyjazdowej, jak i stacjonarnej.  
W tym celu Zespół będzie angażował się w prowadzenie zajęć na kursach instruktorskich w obszarze zagranicy, publikował materiały dotyczące organizacji wymiany ze skautami (zarówno od strony programowej, jak i prawnej), a także wspierał działania lokalne, jak np. realizację Odznaki Skautów Świata, czy też realizowanie propozycji programowych WAGGGS.  
Do zrealizowania powyższych celów poszukujemy osób, które mają doświadczenie w organizacji lub udziale w wydarzeniach międzynarodowych, władają co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym lub podejmowały wymianę ze skautami. 

Szefową zespołu jest phm. Maria Rerych (Hufiec Łódź-Górna)- pełnomocniczka komendantki chorągwi ds. zagranicznych. Zespół podlega członkowi komendy chorągwi ds. wizerunku i współpracy zagranicznej hm. Adamowi Rakowskiemu.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu zagranicznego.

Obowiązki

Działalność w zespole zagranicznym nie wymaga ani dużej dyspozycyjności czasowej, ani nawet mieszkania w Łodzi. Praca ta zawęża się do realizacji wcześniej zaplanowanych działań, takich jak przeprowadzenie zajęć na kursie instruktorskim, przeprowadzenie warsztatów, tworzenie materiałów ułatwiających podejmowanie współpracy zagranicznej, czy też spotkania z drużynowymi propagujące działania programowe w ww. obszarze. Od potencjalnych członków oczekujemy również spontaniczności, aby realizować bardziej szalone pomysły z krótkim deadlinem 

Kompetencje kluczowe

 • Posiadanie stopnia instruktorskiego. 
 • Zainteresowanie tematem współprac zagranicznych, skautowych wydarzeń międzynarodowych, sposobami realizacji obszaru zagranicy w bieżącej pracy programowej. 
 • Władanie co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym. 
 • Wiedza dotycząca miejsca ZHP w międzynarodowych strukturach skautowych. 
 • Doświadczenie w szeroko pojętym obszarze zagranicznym co najmniej jako uczestnik. 

Kompetencje dodatkowe

 • Bycie osobą gotową do podejmowania nowych wyzwań, otwartą na inne kultury i nowe doświadczenia.
 • Doświadczenie w szeroko pojętym obszarze zagranicznym jako organizator/inicjator. 

Możliwości rozwoju i korzyści 

Członkostwo w Zespole Zagranicznym to niepowtarzalna okazja do realizowania jednej z cech metody harcerskiej- wzajemności oddziaływań. Jest to miejsce, w którym można zarówno dawać od siebie i dzielić się swym dotychczasowym doświadczeniem, jak i zdobywać nowe- inspirować się, kształcić i doskonalić umiejętności na wielu polach, np. organizacyjnym, czy też językowym. Bycie członkiem umożliwia powzięcie aktywnego udziału w wydarzeniach skierowanych do instruktorów chorągwianych, jak wyjazdy i spotkania Złotego Kręgu, a co za tym idzie- szerokie perspektywy rozwoju, nowe znajomości i, co najważniejsze, niezapomniane wspomnienia na lata! 
Działalność na tym szczeblu zapewnia kompleksowe wsparcie obecnej pełnomocniczki ds. zagranicznych, poprzedniego pełnomocnika, jak i komendy chorągwi.  

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefa zespołu na adres: maria.rerych@zhp.net.pl 

ZESPÓŁ DS. ROZWOJU SPECJALNOŚCI

Celem działania zespołu jest promowanie i wdrożenie pracy ze specjalnościami harcerskimi, które są sposobem realizacji programu harcerskiego poprzez wzbogacenie go o treści charakterystyczne dla danego rodzaju aktywności. 

Zespół podlega członkowi komendy chorągwi ds. projektów i rozwoju specjalności phm. Karolinie Kubis.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu ds. rozwoju specjalności

Obowiązki

 • przygotowanie programu wychowania specjalnościowego; 
 • weryfikacja pracy jednostek specjalnościowych (gromad, drużyn, kręgów, klubów);  
 • wsparcie działań programowo-metodycznych w zakresie specjalnościowym;  
 • popularyzacja specjalności w podstawowych jednostkach organizacyjnych;  
 • organizacja szkoleń z zakresu specjalności;  
 • poszukiwanie partnerów zewnętrznych z zakresu pracy ze specjalnościami; 

Kompetencje kluczowe

 • prezentowanie wysokiego poziomu kultury osobistej; 
 • umiejętność pracy w zespole; 
 • wiedza w zakresie zasad przyznawania mian specjalnościowych;
 • praktyczna znajomość konkretnej specjalności;  
 • praktyczna znajomość metody harcerskiej; 

Kompetencje dodatkowe

 • uprawnienia specjalnościowe państwowe; 

Możliwość rozwoju i korzyści

 • dofinansowanie do szkoleń specjalnościowych;  

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do członkini komendy ds. projektów i rozwoju specjalności na adres: karolina.kubis@zhp.net.pl .

ZESPÓŁ KWATERMISTRZOWSKI

Celem działania zespołu jest stworzenie przestrzeni dla osób zainteresowanych sprawami związanymi z logistyką, zarządzaniem sprzętem, zarządzaniem obiektami, majsterką i wdrażanie tej wiedzy w bieżącą pracę Chorągwi Łódzkiej. 

Zespół podlega członkowi komendy chorągwi ds. majątku i spraw kwatermistrzowskich phm. Krzysztofowi Bajowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu kwatermistrzowskiego

Obowiązki

 • reprezentowanie zespołu;
 • udział w spotkaniach zespołu;
 • organizowanie zajęć na poziomie chorągwi i hufca;
 • pomoc logistyczna przy organizowaniu zadań przez inne zespoły. 

Kompetencje kluczowe

 • posiadanie stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza lub/i Miano Kadry Wspierającej;
 • doświadczenie w dziedzinie kwatermistrzowskiej.

Kompetencje dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie w sprawach BHP i p-poż;
 • umiejętność zarządzania obiektami;
 • uprawnienia do użytkowania urządzeń (pilarki, wózki widłowe itp.);
 • inne uprawnienia pomagające w pracy w Zespole (kierowanie ruchem, elektryczne, gazowe, budowlane itp.);
 • doświadczenie w przekazywaniu swojej wiedzy. 

Możliwość rozwoju i korzyści

 • poszerzenie swoich kompetencji.
 • dofinansowanie do kursów, szkoleń, warsztatów.  

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do członka komendy ds. majątku i spraw kwatermistrzowskich na adres: kwatermistrz@lodzka.zhp.pl .

ZESPÓŁ FUNDRAISINGOWY

Celem zespołu fundraisingowego jest wspólna praca grupy ludzi, aby zebrać fundusze na konkretne działania naszego stowarzyszenia. Zespół wspólnie będzie wyznaczał sobie cele przy współpracy z członkami komendy, a następnie przygotowują kampanię, która do tego celu będzie nas doprowadzać.  

Zespół podlega członkini komendy chorągwi ds. projektów i rozwoju specjalności phm. Karolinie Kubis i skarbniczce chorągwi hm. Oliwii Kruczkowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu fundraisingowego.

Obowiązki

 • Tworzenie, rozwój oraz wprowadzenie w życie strategii fundraisingowych; 
 • Poszukiwanie potencjalnych darczyńców indywidualnych i biznesowych poprzez kampanie fundraisingowych; 
 • Budowanie relacji z darczyńcami; 
 • Systematyczna i efektywna praca w zespole. 

Kompetencje kluczowe

 • Otwartość na kontakty i budowanie relacji; 
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji oraz argumentacji; 
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność; 
 • Umiejętność redagowania tekstów; 
 • Kreatywność. 

Kompetencje dodatkowe

 • Dobra znajomość programów komputerowych w tym graficznych i obsługi komputera;  
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków.

Możliwość rozwoju i korzyści

 • Satysfakcję ze współtworzenia wizerunku ZHP Chorągwi Łódzkiej; 
 • Możliwość pozyskania doświadczenia w pozyskiwaniu środków; 
 • Możliwość dofinansowania do szkoleń; 
 • Dostęp do bezpłatnych szkoleń; 
 • Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole. 

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do członkini komendy chorągwi ds. projektów i rozwoju specjalności karolina.kubis@zhp.net.pl i skarbniczki chorągwi skarbnik@lodzka.zhp.pl.  

ZESPÓŁ #ŁÓDZKADBAOZDROWIE

Zespół prozdrowotny chorągwi – skupia w swoich działaniach pasjonatów zdrowego życia – higiena żywienia, ruchu oraz mądrego wypoczynku to nasze ulubione tematy. Psychologowie, trenerzy oraz dietetycy, ale też osoby bez skończonych kursów czy studiów w tym zakresie, za to mocno zaangażowane w tę tematykę bardzo nam się przydadzą. Nie tylko do pracy ale i do wymiany doświadczeń, bowiem tematyka jest obszerna i dynamicznie się zmienia.

Celem zespołu jest zmiana nawyków dotyczących zdrowia (ruch, dieta, wypoczynek, dobrostan) wśród członków chorągwi, co chcemy realizować przez szereg działań:

 • współtworzenie grupy na FB HARCUJ ZDROWO oraz YT HZ – inspiracje dotyczące aktywności fizycznej, odżywania i szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.
 • na fanpage’u Chorągwi Łódzkiej znajdziecie post, który zachęci Was do indywidualnej pracy nad sobą oraz realizowania działań prozdrowotnych w codziennej pracy jednostek harcerskich (na zbiórkach, biwakach, rajdach czy obozach).
 • bezpośrednie spotkania, szkolenia, warsztaty czy inne działania w środowiskach, które zgłoszą zapotrzebowanie
 • konsultacje pomysłów/ dotacji, programów w zakresie zdrowego trybu życia.
 • W związku ze zmianą SIM na pewno kluczowe będzie przepracowanie stopni i sprawności dla wszystkich pionów metodycznych, konspektów i scenariuszy zajęć z zakresu zdrowego stylu życia.

Zespół podlega członkini komendy chorągwi ds. programu hm. Karolinie Jaworskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków/ współpracowników zespołu #łódzkadbaozdrowie.

Obowiązki

 • Praca w podzespole wybranym zgodnie z osobistymi kompetencjami kandydata.
 • Przygotowywanie treści na SM (teksty, propozycje grafik, ew. filmy).
 • Wyszukiwanie treści dot. działań prozdrowotnych na innych kanałach (ZHP).
 • Działania w terenie (niekoniecznie każdy to będzie musiał robić) – udział w wydarzeniach programowych ChŁ oraz przygotowywanie zajęć w jednostkach terenowych ChŁ (na zaproszenie).
 • Samodzielne pilnowanie zadań zaplanowanych i zleconych w ramach wybranego obszaru pracy.
 • Obłożenie pracą:- szacowane na min. 8h miesięcznie (praca zdalna)+ ewentualnie wyjazdy na wyżej wymienione działania programowe

Kompetencje kluczowe

 • osobiste zainteresowanie tematami prozdrowotnymi, świadomość wagi tego problemu w wychowaniu dzieci i młodzieży;
 • wiedza z zakresu obszaru (min 1 z 3): rekreacja ruchowa, zdrowe odżywianie, psychologia, promocja zdrowia, tworzenie programów psychoedukacyjnych i/lub profilaktycznych;
 • doświadczenie z pracy w danym obszarze, niekoniecznie w harcerstwie;
 • podstawowe doświadczenia w pracy w obszarze program lub kształcenie;
 • samoorganizacja, samodyscyplina w działaniach których się kandydat podejmie, umiejętność pracy w zespole zdalnym;
 • posiadanie min. otwartej próby podharcmistrzowskiej, ew. planowane wkrótce otwarcie;
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP;
 • pozytywna opinia komendanta hufca.

LUB

 • specjalista w dziedzinie: dietetyk, trener/instruktor rekreacji sportowej, psycholog, pedagog

Kompetencje dodatkowe

 • Kompetencje dodatkowe/uprawnienia specjalistyczne;
 • szkoła/studia na kierunku: dietetyk, trener/instruktor rekreacji sportowej, psycholog, pedagog;
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, ale także Google Drive, Facebook, Instagram;
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie oraz znajomość podstawowych zasad budowania komunikatu w mediach społecznościowych, umiejętność konstruowania dłuższych wypowiedzi i artykułów, lekkie pióro, otwartość na działania wyjazdowe.

Możliwość rozwoju i korzyści

Poprzez działanie w zespole możesz zrealizować próbę, zrealizować się instruktorsko – poprzez dzielenie się wiedzą. Możesz wykorzystać kompetencje zawodowe w sposób niestandardowy. Jeśli zdrowy tryb życia jest dla Ciebie naturalną codziennością, pasją, to może być okazja aby nauczyć innych jak dbać o siebie. Satysfakcja ze zmieniających się nawyków (na lepsze) w otoczeniu gwarantowana.

Jeśli nie działasz czynnie/nie masz swojego pola służby – to jest zespól który pomoże Ci odnaleźć „swoje miejsce”.

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do magdalena.suchan@zhp.net.pl

KOMISJA HISTORYCZNA

Propagowanie i dokumentowanie historii ZHP w szczególności działalności jednostek i instruktorów Chorągwi Łódzkiej.

Komisja podlega pod członkinię komendy ds. organizacyjnych hm. Magdalenę Kołodziejską.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków/ współpracowników komisji historycznej. 

Obowiązki

Segregowanie i opracowywanie dokumentów historycznych.  Skanowanie materiałów archiwalnych i fotografii oraz udostępnianie ich droga elektroniczną. Organizacja imprez promujących historie ZHP.

Kompetencje kluczowe

 • znajomość historii Polski oraz ZHP
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje dodatkowe

 • Znajomość sposobu archiwizacji dokumentów. Obsługa komputera (word, exel).
 • Obsługa mediów społecznościowych.

Możliwość rozwoju i korzyści

 • Pogłębianie wiedzy historycznej.
 • Realizacja zadań na stopnie instruktorskie.

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do wojciech.kaczmarkiewicz@zhp.net.pl