Dołącz już dziś do Złotego Kręgu!

Chorągiew Łódzka ogłasza rekrutację instruktorów do zespołów i na autonomiczne funkcje. Poszukujemy chętnych, którzy swoją pracą chcą wesprzeć istniejące bądź dopiero powstające zespoły.

 1. Rekrutacja trwa od 26.02. do 31.03.2020
 2. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach: zgłoszenia elektroniczne  przez formularz od 26.02.2020 oraz rozmowy indywidualne.
 3. Wymagania wstępne, katalog kompetencji podstawowych i dodatkowych jest tworzony przez odpowiedniego członka komendy i szefa zespołu.
 4. Rozmowy prowadzone są przez odpowiedniego członka komendy wraz z szefem zespołu lub przez wyznaczonych przez nich członków odpowiedniego zespołu.
 5. Każde mianowanie musi uzyskać zgodę komendy chorągwi.
 6. Do zespołu mogą zostać przyjęte osoby, które nie spełniają wszystkich kompetencji. Warunki wstępne są jednak niezbędne.
 7. Nie ma obowiązku przyjęcia osób zgłoszonych i spełniających opisane wymagania i kompetencje.
 8. Opinie właściwego komendanta hufca zostaną zebrane telefonicznie przez członków komendy chorągwi.
 9. Na każde zgłoszenie odpowie szef zespołu albo członek komendy chorągwi.
DOŁĄCZ DO ZŁOTEGO KRĘGU >>

Wybierz odpowiednią zakładkę, by zapoznać się z opisami zespołów, do których prowadzony jest teraz nabór.

ŁÓDZKA CHORĄGWIANA SZKOŁA INSTRUKTORSKA „OSNOWA”

Jeżeli już od dłuższego czasu wiesz, że uwielbiasz kształcić, masz wiedzę i doświadczenie, które chcesz przekazać innym, a przede wszystkim chcesz zarażać metodą harcerską, to ta rekrutacja jest dla Ciebie. Szukamy instruktorów, którzy stawiają pierwsze kroki w kształceniu poza swoim hufcem. Oferujemy opiekę doświadczonych członków “Osnowy”, możliwość współtworzenia kursów i szkoleń poziomu chorągwianegozdobycia doświadczenia w szkoleniu bardzo różnych grup odbiorców. W przypadku udanej współpracy – możliwość wejścia w przyszłości do Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej.  

Komendantką szkoły jest hm. Marta Brulikowska-Polit (Hufiec Łódź-Polesie). ŁChSI podlega członkini komendy chorągwi hm. Joannie Marcinkowskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy kandydatów do Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Osnowa”.

Wymagania wstępne 

 • posiadanie min. stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza 
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP 
 • pozytywna opinia komendanta hufca
 • posiadanie min. BOKK

Kompetencje podstawowe 

 • posiadanie doświadczenia kształceniowego np. prowadzenie zajęć na kursach przewodnikowskich i/lub drużynowych, prowadzenie warsztatów kształceniowych 
 • umiejętność pracy zdalnej 
 • umiejętność organizacji pracy własnej 

Kompetencje dodatkowe 

 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams 

 

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do komendantki szkoły na adres: marta.brulikowska-polit@zhp.net.pl 

REFERAT ZUCHOWY

Referat zuchowy ma na celu przede wszystkim realizację zadań związanych z metodyką zuchową, wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego. Angażuje się także w organizację przedsięwzięć programowych na poziomie chorągwi. Przez cały okres kadencji jego zadaniem będzie praca z namiestnikami zuchowymi lub hufcowymi metodykami.

Referat podlega członkowi komendy chorągwi hm. Łukaszowi Woźniakowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy szefa i członków referatu zuchowego.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • posiadanie doświadczenia na funkcji namiestnika zuchowego/metodyka hufcowego i/lub doświadczenie prowadzenia kursu drużynowych zuchowych

Kompetencje dodatkowe

 • posiadanie OKP/OKK
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz na adres: lukasz.wozniak@zhp.net.pl

REFERAT HARCERSKI

Referat harcerski ma na celu przede wszystkim realizację zadań związanych z metodyką harcerską, wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego. Angażuje się także w organizację przedsięwzięć programowych na poziomie chorągwi. Przez cały okres kadencji jego zadaniem będzie praca z namiestnikami harcerskimi lub hufcowymi metodykami.

Szefową referatu harcerskiego jest phm. Monika Suchan (Hufiec Łódź-Polesie). Referat podlega członkowi komendy chorągwi hm. Łukaszowi Woźniakowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków referatu harcerskiego.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • posiadanie doświadczenia na funkcji namiestnika harcerskiego/metodyka hufcowego i/lub doświadczenie prowadzenia kursu drużynowych harcerskich

Kompetencje dodatkowe

 • posiadanie OKP/OKK
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefowej referatu na adres: monika.suchan@zhp.net.pl

REFERAT STARSZOHARCERSKI

Referat starszoharcerski ma na celu przede wszystkim realizację zadań związanych z metodyką starszoharcerską, wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego. Angażuje się także w organizację przedsięwzięć programowych na poziomie chorągwi. Przez cały okres kadencji jego zadaniem będzie praca z namiestnikami starszoharcerskimi lub hufcowymi metodykami.

Szefową referatu starszoharcerskiego jest phm. Klaudia Jastrzębska (Hufiec Łódź-Górna). Referat podlega członkowi komendy chorągwi hm. Łukaszowi Woźniakowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków referatu starszoharcerskiego.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • umiejętność pracy zdalnej
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • posiadanie doświadczenia na funkcji namiestnika starszoharcerskiego lub osoby pracującej z drużynowymi starszoharcerskimi lub staż na funkcji drużynowego starszoharcerskiego min. 3 lata
 • udział w kursie drużynowych starszoharcerskich, konferencjach metodycznych

Kompetencje dodatkowe

 • posiadanie OKP/OKK
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefowej referatu na adres: klaudia.jastrzebska@zhp.net.pl

REFERAT WĘDROWNICZY

Referat wędrowniczy ma na celu przede wszystkim realizację zadań związanych z metodyką wędrowniczą, wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego. Angażuje się także w organizację przedsięwzięć programowych na poziomie chorągwi. Przez cały okres kadencji jego zadaniem będzie praca z namiestnikami wędrowniczymi lub hufcowymi metodykami.

Szefową referatu wędrowniczego jest phm. Emilia Wadas (Hufiec Łódź-Bałuty). Referat podlega członkowi komendy chorągwi hm. Łukaszowi Woźniakowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy kandydatów do referatu wędrowniczego.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • doświadczenie w pracy z metodyką wędrowniczą w dobrze działającej drużynie wędrowniczej

Kompetencje dodatkowe

 • posiadanie OKP/OKK
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefowej referatu na adres: emilia.wadas@zhp.net.pl

ZESPÓŁ DS. SPECJALNOŚCI

Zespół ds. specjalności ma za zadanie promować pracę z różnymi specjalnościami w drużynach i hufcach chorągwi oraz prowadzić specjalistyczne szkolenia dla kadry ZHP.

Zespół będzie podlegać członkowi komendy chorągwi hm. Łukaszowi Woźniakowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy szefa i członków zespołu specjalnościowego.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. 18 lat
 • posiadanie doświadczenia w pracy z wybraną specjalnością (nie dotyczy: wodnej i ratowniczej)
 • pozytywna opinia komendanta hufca
 • posiadanie skrzynki pocztowej na zhp.net.pl

Kompetencje podstawowe

 • uprawnienia (kursy, szkolenia, wykształcenie) lub umiejętności w dziedzinie danej specjalności

Kompetencje dodatkowe

 • posiadanie OKK 
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

INSPEKTORAT RATOWNICZY

Inspektorat ratowniczy jest jednym z zespołów specjalnościowych w naszej chorągwi. Odpowiada za pracę z jednostkami ratowniczymi (drużyny specjalnościowe, kluby ratownicze i grupy ratownicze) oraz za prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa. Angażuje się także w organizację przedsięwzięć programowych na poziomie chorągwi.

Szefem inspektoratu jest pwd. Arkadiusz Polewczyk (Hufiec Opoczno). Zespół podlega członkowi komendy chorągwi hm. Łukaszowi Woźniakowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków inspektoratu ratowniczego.

Wymagania wstępne

 • ukończone 18 lat
 • posiadanie min. stopnia przewodniczki/przewodnika
 • pozytywna opinia komendanta hufca
 • posiadanie skrzynki pocztowej na zhp.net.pl

Kompetencje podstawowe

 • chęć rozwoju w specjalności ratowniczej i kształcenia się na instruktora HSR

Kompetencje dodatkowe

 • PWZ lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego
 • uprawnienia instruktora HSR lub ukończony kurs WKPP
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

KOMISJA HISTORYCZNA

Komisja historyczna jest zespołem dbającym o dziedzictwo ruchu harcerskiego na terenie województwa łódzkiego, ze szczególny

Komisja podlega członkowi komendy chorągwi hm. Markowi Skrzydlewskiemu.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy szefa i członków komisji historycznej.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. stopnia przewodniczki/przewodnika
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • minimum roczne doświadczenie w pracy z historią harcerstwa na poziomie hufca
 • zainteresowanie dziejami ZHP

Kompetencje dodatkowe

 • posiadanie doświadczenia w archiwistyce, katalogowaniu danych, kolekcjonowaniu pamiątek
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefa zespołu na adres: marek.skrzydlewski@zhp.net.pl

ZESPÓŁ WYCHOWANIA DUCHOWEGO I RELIGIJNEGO

Członkowie zespołu wychowania duchowego i religijnego dbają o to, by instruktorzy z najróżniejszych środowisk chorągwi byli dobrze zaznajomieni z ideą wspierania rozwoju duchowego swoich podopiecznych, umieli wychowywać ich do pełnienia służby Bogu i ludziom (co jest przecież głównym celem naszego Związku), by umieli rozmawiać z nimi nawet na najtrudniejsze tematy. Organizujemy warsztaty dla kadr szczepów, namiestnictw, hufców, prowadzimy zajęć na kursach przewodnikowskich i drużynowych. Zespół organizuje również konferencje, debaty o społecznych problemach, warsztaty kulturoznawcze i religioznawcze oraz spotkania religijne.

Poszukujemy osób, które są pełne motywacji i energii do pracy, są pomysłowe i nie boją się wyzwań, a zagadnienia filozoficzne, etyczne, kulturowe, religioznawcze nie są im obce.

Szefem zespołu jest phm. Piotr Dziewulski (Hufiec Łódź-Polesie). Zespół podlega członkowi komendy chorągwi hm. Markowi Skrzydlewskiemu.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu wychowania duchowego i religijnego.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • doświadczenie w pracy instruktorskiej co najmniej na poziomie hufca
 • zainteresowanie zagadnieniami filozoficznymi, etycznymi, kulturowymi lub religioznawczymi

Kompetencje dodatkowe

 • umiejętność pracy zdalnej
 • Wysoka organizacja pracy własnej
 • duże pokłady motywacji wewnętrznej

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefa zespołu na adres: piotr.dziewulski@zhp.net.pl 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Zespół programowy ma na celu przede wszystkim realizację zadań związanych z obszarem program, wynikających z dokumentu Wspieranie metodyczne i programowe kadry w Związku Harcerstwa Polskiego [LINK]. Bierze aktywny udział w organizacji przedsięwzięć programowych na poziomie chorągwi. Przez cały okres kadencji jego zadaniem będzie praca z odpowiadającymi zespołami w hufcach i z programowcami hufców.

Szefem zespołu jest hm. Łukasz Woźniak, członek komendy chorągwi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu programowego.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • minimum roczne doświadczenie w pracy w zespole programowym lub na funkcji instruktora programowego na poziomie hufca
 • zorganizowanie jako osoba odpowiedzialna min. 1 przedsięwzięcia programowego na poziomie hufca
 • umiejętność pracy zdalnej

Kompetencje dodatkowe

 • posiadanie OKP
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefa zespołu na adres: lukasz.wozniak@zhp.net.pl 

ZESPÓŁ PROMOCJI I INFORMACJI

Szefową zespołu promocji i informacji jest phm. Klaudia Jastrzębska (Hufiec Łódź-Górna). Zespół podlega członkowi komendy hm. Tomaszowi Jachimkowi.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. 18 lat
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP 
 • pozytywna opinia komendanta hufca
 • kompetencje specjalistyczne (przynajmniej jeden obszar) – foto/video, grafika, media społecznościowe, pisanie tekstów, obsługa promocji wydarzeń

Kompetencje podstawowe

 • umiejętność pracy zdalnej
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • posiadanie doświadczenia na funkcji w hufcu związanej z promocją i wizerunkiem

Kompetencje dodatkowe

 • posiadanie miana kadry wspierającej w zakresie promocji
 • uprawnienia specjalistyczne
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefowej zespołu na adres: klaudia.jastrzebska@zhp.net.pl

ZESPÓŁ FOTO

Zadaniem zespołu foto jest fotografowanie i publikacja zdjęć z wydarzeń organizowanych przez chorągiew.

Szefem zespołu jest phm. Tomasz Dziadak (Hufiec Zgierz), a zespół podlega członkowi komendy chorągwi hm. Tomaszowi Jachimkowi.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. 18 lat
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP 
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • umiejętność wykonywania zdjęć
 • umiejętność selekcji i obróbki fotografii

Kompetencje dodatkowe

 • posiadanie miana kadry wspierającej w zakresie promocji
 • uprawnienia specjalistyczne
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefa zespołu na adres: tomasz.dziadak@zhp.net.pl

ZESPÓŁ ZAGRANICZNY

Instruktorzy zespołu zagranicznego dzielą się swoim doświadczeniem we współpracy międzynarodowej, zachęcają harcerzy z chorągwi do poszerzania swoich horyzontów, do wyjścia w świat i poznania innych kultur oraz zawiązania harcerskich przyjaźni ponad granicami. Zespół nawiązuje kontakty ze skautami z zagranicy, opiniuje przedsięwzięcia oparte o kontakty zagraniczne i służy dobrą radą. 

Szefem zespołu jest hm. Adam Rakowski (Hufiec Kutno). Zespół podlega członkowi komendy chorągwi hm. Tomaszowi Jachimkowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu zagranicznego.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza lub otwarta próba podharcmistrzowska
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej, np. udział w jakimś międzynarodowym zlocie lub w projekcie JPT

Kompetencje dodatkowe

 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams
 • umiejętność porozumiewania się po angielsku na poziomie B2

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefa zespołu na adres: adam.rakowski@zhp.net.pl 

ZESPÓŁ KWATERMISTRZOWSKI

Głównym zadaniem zespołu kwatermistrzowskiego będzie dbałość o sprzęt i budynek chorągwi, zabezpieczenie logistyczne wydarzeń chorągwi i pomoc w prowadzeniu ewidencji majątku. Praca w zespole z pewnością nauczy nowych umiejętności przypisywane złotym rączkom. 🙂

Szefem zespołu będzie phm. Krzysztof Baj, członek komendy chorągwi.

Kogo rekrutujemy?

Członków zespołu kwatermistrzowskiego.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. 18 lat
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • znajomość specyfiki pracy kwatermistrza
 • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej
 • troska o sprzęt chorągwi

Kompetencje dodatkowe

 • podstawowa znajomość zagadnień elektryki, hydrauliki, stolarki, itp.
 • umiejętność pracy elektronarzędziami i narzędziami prostymi
 • prawo jazdy kat. B, B+E lub C

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefa zespołu na adres: kwatermistrz@lodzka.zhp.pl

ADMINISTRATOR LOKALNY ESHD

Administrator Lokalny Chorągwi Łódzkiej ZHP powinien dbać o aktualność i poprawność danych przetwarzanych w Elektronicznym Systemie Harcerskich Danych, jak również dbać o przeszkolenie i pomoc przy obsłudze systemu w hufcach/jednostkach terenowych. Nie jest to zadanie wymagające dużej ilości czasu, ale systematyczności i cierpliwości. 

Administrator lokalny ESHD podlega zastępczyni komendantki chorągwi hm. Magdalenie Kołodziejskiej.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. otwartej próby podharcmistrzowskiej, ew. planowane wkrótce otwarcie
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca
 • doświadczenie jako administrator na poziomie hufca i dobra znajomość systemu

Kompetencje podstawowe

 • zainteresowanie tematyką: systemy bazodanowe, dane osobowe
 • doświadczenie z pracy w danym obszarze, niekoniecznie w harcerstwie
 • umiejętność pracy zdanej (helpdesk – mail, telekonferencja, konsultacja telefoniczna)
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive

Cechy takie jak: samoorganizacja, samodyscyplina, systematyczność, rzetelność i cierpliwość będą dodatkowym atutem.

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do obecnej administratorki lokalnej ESHD hm. Magdaleny Suchan na adres: magdalena.suchan@zhp.net.pl

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI KAMPANII PROZDROWOTNEJ

Zespół prozdrowotny skupia w swoich działaniach pasjonatów zdrowego życia – higiena żywienia, ruchu oraz mądrego wypoczynku to nasze ulubione tematy. Psychologowie, trenerzy oraz dietetycy, ale też osoby bez skończonych kursów czy studiów w tym zakresie, za to mocno zaangażowane w tę tematykę bardzo nam się przydadzą. Nie tylko do pracy ale i do wymiany doświadczeń, bowiem tematyka jest obszerna i dynamicznie się zmienia.

Szefową zespołu jest hm. Magdalena Suchan (Hufiec Łódź-Polesie). Zespół podlega członkowi komendy hm. Tomaszowi Jachimkowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu ds. realizacji kampanii prozdrowotnej.

Wymagania

 • posiadanie min. otwartej próby podharcmistrzowskiej, ew. planowane wkrótce otwarcie
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

LUB

 • specjalista w dziedzinie: dietetyk, trener/instruktor rekreacji sportowej, psycholog, pedagog

Kompetencje podstawowe

 • osobiste zainteresowanie tematami prozdrowotnymi, świadomość wagi tego problemu w wychowaniu dzieci i młodzieży
 • wiedza z zakresu obszaru (min 1 z 3): rekreacja ruchowa, zdrowe odżywianie, psychologia, promocja zdrowia, tworzenie programów psychoedukacyjnych i/lub profilaktycznych
 • doświadczenie z pracy w danym obszarze, niekoniecznie w harcerstwie
 • podstawowe doświadczenia w pracy w obszarze program lub kształcenie
 • samoorganizacja, samodyscyplina w działaniach których się kandydat podejmie,
  umiejętność pracy w zespole zdalnym

Kompetencje dodatkowe

 • uprawnienia specjalistyczne
 • szkoła/studia na kierunku: dietetyk, trener/instruktor rekreacji sportowej, psycholog, pedagog
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, ale także Google Drive, Facebook, Instagram

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie oraz znajomość podstawowych zasad budowania komunikatu w mediach społecznościowych, umiejętność konstruowania dłuższych wypowiedzi i artykułów, lekkie pióro, otwartość na działania wyjazdowe.

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefowej zespołu na adres: magdalena.suchan@zhp.net.pl

#ŁÓDZKADBAOŚRODOWISKO

Zespół ds. realizacji uchwały w sprawie dbałości o środowisko naturalne, czyli po prostu zespół #łódzkadbaośrodowisko rozpoczął swoją pracę jesienią 2018 r. Przygotował on na VIII Zjazd Chorągwi Łódzkiej ZHP uchwałę w sprawie dbałości o środowisko naturalne w Chorągwi Łódzkiej. Głównym zadaniem zespołu jest edukowanie, inspirowanie i wsparcie programowe w zakresie dbałości o środowisko naturalne w hufcach i drużynach chorągwi. Zespół prowadzi grupę FB Harcerskie Less Waste, przygotowuje propozycje programowe, wspiera drużyny, imprezy i biura w zakresie prowadzenie pracy zgodnej z zasadami dbałości o środowisko.

Szefową zespołu jest hm. Agnieszka Rytel (Hufiec Łódź-Polesie). Zespół podlega członkowi komendy chorągwi hm. Łukaszowi Woźniakowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu #łódzkadbaośrodowisko.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. otwartej próby podharcmistrzowskiej, ew. planowane wkrótce otwarcie
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • wiedza z zakresu przyrody, ochrony środowiska
 • doświadczenie z pracy w wybranej min. jednej metodyce
 • podstawowe doświadczenia w pracy w obszarze program lub kształcenie
 • umiejętność organizacji pracy własnej

Kompetencje dodatkowe

 • umiejętność pracy zdalnej
 • uprawnienia specjalistyczne, szkoła/studia w zakresie dziedzin przyrodniczych
 • doświadczenia w popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do szefowej zespołu na adres: agnieszka.rytel@zhp.net.pl

ZESPÓŁ DS. WSPARCIA SZCZEPÓW

Zespół ds. wsparcia szczepów będzie odpowiedzialny za pełne wdrożenie dokumentu Program wsparcia szczepów.

Zespół podlegać będzie członkowi komendy chorągwi hm. Łukaszowi Woźniakowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy szefa i członków zespołu ds. wsparcia szczepów.

Wymagania wstępne

 • posiadanie min. stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje podstawowe

 • doświadczenie min. 3 lat na funkcji komendantki/komendanta szczepu
 • doświadczenie w pracy w zespole na poziomie hufca

Kompetencje dodatkowe

 • posiadanie OKK
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do członka komendy chorągwi na adres: lukasz.wozniak@zhp.net.pl 

DOŁĄCZ DO ZŁOTEGO KRĘGU >>
2020-02-27T20:02:45+00:0026/02/2020|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych