Za nami X Zwykły Zjazd Chorągwi Łódzkiej ZHP, podczas którego wybraliśmy nowe władze naszej chorągwi oraz przyjęliśmy strategię na kolejne lata.

Komendantką Chorągwi Łódzkiej ZHP została hm. Natalia Patorska-Grzelewska.

Decyzją X Zjazdu Chorągwi Łódzkiej ZHP w skład komendy chorągwi wchodzą:
❇️ hm. Oliwia Kruczkowska – skarbniczka
❇️ hm. Magdalena Kołodziejska – z-czyni komendantki chorągwi ds. organizacyjnych
❇️ hm. Łukasz Woźniak – z-ca komendantki chorągwi ds. pracy z kadrą
❇️ hm. Adam Rakowski – członek komendy chorągwi ds. wizerunku i współpracy zagranicznej
❇️ hm. Karolina Jaworska – członkini komendy chorągwi ds. programu
❇️ phm. Karolina Kubis – członkini komendy chorągwi ds. projektów i rozwoju specjalności
❇️ phm. Krzysztof Baj – członek komendy chorągwi ds. majątku i spraw kwatermistrzowskich.
Decyzją X Zjazdu Chorągwi Łódzkiej ZHP w skład Rady Chorągwi wchodzą następujące druhny i druhowie:
❇️ hm. Tomasz Tomczyk – przewodniczący
❇️ hm. Małgorzata Bogusławska
❇️ hm. Andrzej Kopacz
❇️ pwd. Jarosław Krzyżański
❇️ pwd. Piotr Pietrzak
❇️ hm. Bartłomiej Składowski
❇️ hm. Maria Zatoń
Decyzją X Zjazdu Chorągwi Łódzkiej ZHP w skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi wchodzą następujące druhny i druhowie:
❇️ hm. Izabela Piwowarska-Jędrzejczak – przewodnicząca
❇️ hm. Teresa Gajek
❇️ phm. Beata Rusek
❇️ hm. Aleksandra Klimczak
❇️ hm. Joanna Kośmider
❇️ hm. Mieczysław Mika
❇️ hm. Daniel Nowakowski
❇️ pwd. Mateusz Rogalski
❇️ hm. Marek Skrzydlewski
Decyzją X Zjazdu Chorągwi Łódzkiej ZHP w skład Sądu Harcerskiego Chorągwi wchodzą następujące druhny i druhowie:
❇️ hm. Teresa Pruska – przewodnicząca
❇️ hm. Tadeusz Walaszek – wiceprzewodniczący
❇️ hm. Katarzyna Wybrańska – wiceprzewodnicząca
❇️ hm. Zbigniew Bilski
❇️ hm. Daniel Bobrycki
❇️ hm. Mariusz Jabłoński
❇️ hm. Barbara Kędzia
❇️ hm. Jerzy Kowalski
❇️ hm. Michał Kucharski
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej kadencji.