Podpisaliśmy porozumienia o wzajemnej współpracy w zakresie ochrony ludności

//Podpisaliśmy porozumienia o wzajemnej współpracy w zakresie ochrony ludności

W dniu 16.10.2019 r. w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podpisane zostały porozumienia o wzajemnej współpracy w zakresie ochrony ludności pomiędzy Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Dyrektora WBiZK – Panią Dorotę Gajewską a stowarzyszeniami z terenu województwa łódzkiego. Porozumienia podpisały: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – reprezentowany przez Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP – Panią Natalię Patorską–Grzelewską, Wodne Pogotowie Ratunkowe Województwa Łódzkiego – reprezentowane przez Prezesa WOPR WŁ – Pana Patryka Sokala, Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – reprezentowany przez p.o. Dyrektora Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK – Pana Michała Siemińskiego. Porozumienia zawarto również z Ochotniczą Strażą Pożarną Łódź – Mikołajew oraz Stowarzyszeniem Jednostki Strzeleckiej 4008 z Łodzi.

Zakres współpracy obejmuje m.in. takie obszary jak wspólny udział w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym/ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, wsparcie logistyczne, wspólne ćwiczenia, szkolenia i akcje informacyjne czy wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami. W ramach współpracy będą odbywały się cykliczne spotkania wszystkich podmiotów oraz powstanie wspólny kalendarz planowanych przedsięwzięć.

Porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie ochrony ludności [TUTAJ]

(za lodzkie.eu)
fot. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

2019-10-16T13:55:06+00:0016/10/2019|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP