Konkurs z okazji Święta Flagi „Biało-czerwony kolaż” 

/, Wieści chorągwiane i związkowe/Konkurs z okazji Święta Flagi „Biało-czerwony kolaż” 

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie gromady, drużyny i kręgi z Chorągwi Łódzkiej ZHP. Pokaż, że podczas pandemii także można celebrować Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej!

#świętoflagiwdomu #łódzkabiałoczerwona

 

Jak wystartować w konkursie w 4 krokach:

1) Namów jak najwięcej osób ze swojej jednostki do zdjęcia z biało-czerwoną flagą.

2) Stwórz z fotek kolaż.

3) Opublikuj go na profilu gromady/drużyny/kręgu lub właściwego szczepu bądź hufca.

4) Wyślij zgłoszenie przez formularz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzats9PUa1_tDrvbBLbv3_hxUMEVRMlNYMEVCM1NBN1k3QzUyM0U0RFM3WiQlQCN0PWcu

Dodatkowe punkty zyskasz za kreatywność, liczbę reakcji pod zdjęciem, liczbę osób z jednostki uwiecznionych na kolażu oraz ciekawy opis nawiązujący do tematu konkursu.

 

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu.

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „biało-czerwony kolaż”

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs skierowany jest do jednostek organizacyjnych Chorągwi Łódzkiej ZHP: gromad, drużyn i kręgów.
 2. Organizatorem konkursu jest komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP.
 3. Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród członków Chorągwi Łódzkiej ZHP.

Zasady konkursu

 1. Zadaniem jednostki jest stworzenie kolażu przedstawiającego jej członków z biało-czerwoną flagą.
 2. Do konkursu jednostka może zgłosić tylko jeden opublikowany kolaż na swoim profilu lub profilu swojego szczepu/hufca w portalu społecznościowym Facebook.
 3. Sfotografowani powinni być umundurowani regulaminowo lub powinni mieć założone chusty i koszulki harcerskie.
 4. Na zdjęciach mogą być wyłącznie osoby będące członkami danej jednostki.
 5. Za jednostkę zgłoszoną do konkursu uznaje się taką, która do 2 maja 2020 spełni oba poniższe warunki:
  1. opublikuje na profilu kolaż zdjęć członków tej gromady/drużyny/kręgu z opisem i 2 oznaczeniami: #świętoflagiwdomu oraz #łódzkabiałoczerwona;
  2. wyśle zgłoszenie przystąpienia do konkursu poprzez formularz:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzats9PUa1_tDrvbBLbv3_hxUMEVRMlNYMEVCM1NBN1k3QzUyM0U0RFM3WiQlQCN0PWcu

 1. Konkursowe kolaże oceni Jury powołane przez Komendantkę Chorągwi Łódzkiej ZHP.
 2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca wybrane przez Jury.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może podjąć decyzję o większej liczbie nagród i podziale konkursu na grupy metodyczne.

Kryteria oceny

 1. Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  1. nawiązanie do Święta Flagi;
  2. kreatywność;
  3. liczbę zaangażowanych członków jednostki;
  4. liczbę reakcji pod zdjęciem;
  5. regulaminowe umundurowanie sfotografowanych.
 2. Dodatkowe punkty Jury przyzna za kreatywny opis kolażu (historyczny, autorski wiersz, zagadka, bajka ).

Terminarz konkursu

 1. Do 02.05.2020 – opublikowanie kolaży na profilach na portalu Facebook oraz wysłanie zgłoszenia przez formularz
 2. Do 03.05.2020 – czas na zbiórkę reakcji pod kolażami
 3. Do 15.05.2020 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Chorągwi Łódzkiej ZHP

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, jego zmiany i podejmowania decyzji w kwestiach nieuregulowanych tym dokumentem.
 3. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie przez Chorągiew Łódzką ZHP. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania ich na stronie internetowej lodzka.zhp.ploraz umieszczenia w mediach społecznościowych profilu Chorągwi Łódzkiej ZHP.
2020-04-28T06:18:53+00:0028/04/2020|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych