Głosuj na nasze projekty w Budżecie Obywatelskim województwa łódzkiego!

/, Wieści chorągwiane i związkowe/Głosuj na nasze projekty w Budżecie Obywatelskim województwa łódzkiego!

Budżet obywatelski to niezwykła okazja na realizację oddolnych, obywatelskich inicjatyw takie jakie my sami często realizujemy w ramach naszych działań harcerskich. Tym razem chcemy zaprezentować Wam zadania jakie złożyli w ramach Budżetu Obywatelskiego województwa łódzkiego nasi instruktorzy i zachęcamy do głosowania na nie!

532 – CITY OF SKILLS – wakacyjne miasteczko umiejętności (SUBREGION ŁÓDŹ)

CITY OF SKILLS – wakacyjne miasteczko umiejętności. To zajęcia dla 400 dzieci i młodzieży spędzających wakacje w miejscu zamieszkania – ŁODZI. Celem inicjatywy jest chęć zapewnienia letniego wypoczynku dzieciom z rodzin słabiej sytuowanych, w szczególności dzieciom, dla których udział w otwartych zajęciach będzie jedyną szansą na spędzenie wakacji w sposób aktywny i ciekawy. Podczas wakacyjnego obozowiska zaaranżowanego w jednym z łódzkich parków, będą trwały zajęcia sportowe, rekreacyjne i animacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 17 lat. Inicjatywa jest odpowiedzią na istniejący problem ubóstwa, braku możliwości spędzania czasu wolnego poza miejscem zamieszkania ogromnego odsetka dzieci i młodzieży z terenu miasta Łodzi.

292 – Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasze społeczeństwo – cykl spotkań dla każdego, zwiększających udział w kulturze (SUBREGION WSCHODNI)

Projekt przewiduje organizację cyklu spotkań, imprez kulturalnych i warsztatów organizowanych w okresie maj-wrzesień 2019. Celem projektu jest przekazywanie kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży oraz mieszkańcom regionu dziedzictwa kulturowego Słowian. Spotkania i imprezy okraszone muzyką ludową i poezją śpiewaną będą wplecione w warsztaty z różnych dziedzin dotyczące ginących zawodów: cieśla, kowal, garncarz, twórca zabawek, twórca ozdób, inne warsztaty umożliwią poznanie tajemnic zielarstwa, budownictwa naturalnego, tkactwa tradycyjnego, kuchni opartej na darach natury. Działania ruchowe, gry plenerowe, łucznictwo tradycyjne i pokazy oparte na kulturze wczesnego średniowiecza wzmocnią atrakcyjność projektu. Projekt realizowany będzie na terenie wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczej w miejscowości Rzeczyca.

012 – POFOLKUJ Z NAMI – warsztaty młodych twórców popularyzujące kulturę i sztukę ludową w województwie łódzkim

POFOLKUJ Z NAMI to synteza aktywności, edukacji i twórczości poprzez warsztaty, koncerty, wystawy, flashmoby, questy, animacje przygotowane i przeprowadzone przez młodych twórców czerpiących inspiracje z folkloru i folku skierowane do mieszkańców województwa łódzkiego w celu aktywizacji środowisk lokalnych jako świadomych odbiorców ofert kulturalno-edukacyjnych oraz wzmacniania i rozwijania potrzeby pielęgnowania dziedzictwa kulturowego

276 – Sportowe Zajęcia Dla Dzieci (SUBREGION WSCHODNI)

Projekt skierowany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z subregionu wschodniego. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności ruchowej i poprawienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych w okresie 1.04.-20.12.2019 r. Zajęcia będą prowadzone w grupach, w różnorodnych formach dostosowanych do potrzeb i zainteresowania osób ćwiczących. Proponowane sporty to m.in. pływanie, lekkoatletyka, tenis stołowy, triathlon, karate, tenis, piłka nożna.

 

 

2018-10-24T22:22:22+00:0024/10/2018|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP