Dzieci w Sieci – zapraszamy na szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa

/, Sprawy organizacyjne, promocja, finanse, Wieści chorągwiane i związkowe/Dzieci w Sieci – zapraszamy na szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa

Chorągiew Łódzka wraz z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi zapraszają do Załęcza Wielkiego na szkolenie DZIECI W SIECI. Szkolenie przeznaczone dla instruktorów, osób pełniących funkcje instruktorskie oraz wszystkich zainteresowanych członków ZHP w wieku powyżej 16 roku życia, a także dla rodziców i opiekunów harcerzy i instruktorów.

 

Podczas szkolenia poruszana będzie następująca tematyka:

  • Seksting i problem kontaktu z pornografią;

  • Gry komputerowe jako zagrożenia;

  • Jak zabezpieczać swoje dane;

  • Rozwój psychofizyczny a cyber zagrożenia

  • Bezpieczeństwo w sieci;

  • Wizerunek w Internecie;

  • Internet zabawek i inne zagrożenia dla dzieci i młodzieży ze strony biznesu.

 

Naszymi trenerami będą doświadczeni trenerzy i eksperci z dziedziny IT specjalizujący w dziedzinie zagrożeń w cyberprzestrzeni:

Agnieszka Taper

Magister socjologii, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej od ponad dziewięciu lat szkoli dzieci, rodziców  i nauczycieli z zakresu zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią i uczy jak im zapobiegać. Autorka i współautorka kilku artykułów naukowych, opracowań edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących „nadużywania” komputera i Internetu, obecności dzieci w Internecie i gier komputerowych (w szczególności gier sieciowych).

Zainteresowania naukowe: socjologia Internetu, wpływ multimediów na rozwój człowieka, gry komputerowe, ich rola i znaczenie w życiu człowieka.
Prywatnie: wielbicielka gier RPG – od tych papierowych, przez planszówki po cRPG i MMORPG. Fanka Gwiezdnych Wojen.

Iwona Borczyńska – Balcerska

Harcmistrzyni Iwona Borczyńska – Balcerska to doświadczony kurator zawodowy, pedagog i wychowawca. Obecnie pełni, od roku 2016, funkcję zastępczyni komendantki Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Osnowa”. W latach  2014 – 2018 była członkinią Zespołu ds. Starszyzny Głównej Kwatery ZHP. W latach 2006-2008 była kierowniczką Zespołu Harcerskiego Głównej Kwatery ZHP. Ukończyła studia magisterskie jako magister pedagogiki, następnie dokształcała się na wielu formach podyplomowych, zdobywając uprawnienia do pracy jako mediator oraz z zakresu profilaktyki uzależnień. Od kilku lat, oprócz pracy zawodowej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, pracuje w kuratorskim ośrodku pracy z młodzieżą.

Joanna Stompel

Harcmistrzyni, instruktorka Hufca Łódź-Widzew, członkini Zespołu Kadry Kształcącej „Hyperion” oraz Komisji Stopni Instruktorskich, posiada Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej, członkini zespołu ds. WAGGGS w Wydziale Zagranicznym. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń. Współpracuje z Fundacją Nowoczesna Polska przy realizacji programu „Cybernauci – kompleksowego projektu kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Jest trenerką w programie Rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanym przez Facebooka. Należy do zespołu trenerskiego Polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Młodzież, gdzie prowadzi szkolenia międzynarodowe. Na co dzień pracuje w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego, prowadząc coaching kariery dla studentów.

Piotr Kołodziejski

Magister Informatyki Stosowanej z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT. Pracownik pionu IT w B/S/H/, odpowiedzialny za monitorowanie i utrzymanie globalnej infrastruktury a także tworzenie i wdrażanie nowych narzędzi informatycznych. Trener w zakresie Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy. Były wodniak i wieloletni instruktor hufca Łódź-Śródmieście.

 

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z biurem chorągwi: biuro@lodzka.zhp.pl

 

ZGŁOSZENIA:

Na zgłoszenia czekamy do 21.11 (środa) pod adresem: seminariumzaleczejesien.zgloszenia24.pl/

 

Szkolenie DZIECI W SIECI finansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego.

 

2018-11-22T19:28:15+00:0016/11/2018|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych