Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej ZHP ogłasza nabór!

/, Wieści chorągwiane i związkowe/Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej ZHP ogłasza nabór!

Członkowie Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej ZHP od wielu lat starają się dbać o to, by instruktorzy z najróżniejszych środowisk byli dobrze zaznajomieni z ideą wspierania rozwoju duchowego swoich podopiecznych, umieli wychowywać ich do pełnienia służby Bogu i ludziom (co jest przecież głównym celem naszego Związku), by umieli rozmawiać z nimi nawet na te najtrudniejsze tematy.

Zespół zaprasza drużynowych, namiestników, kadrę programową i kształceniową do współpracy, która dla obu stron jest pożyteczna i inspirująca. Organizujemy warsztaty dla kadry szczepów, namiestnictw, hufców, prowadzimy zajęć na kursach drużynowych wszystkich szczebli metodyki harcerskiej i kursach przewodnikowskich. Mamy przygotowany dla drużynowych specjalny program zajęć jak w pracy z drużyną zawrzeć elementy wychowania duchowego i religijnego. Zespół organizuje również konferencje, debaty o społecznych problemach, warsztaty kulturoznawcze i religioznawcze oraz spotkania religijne.

Poszukujemy osób, które są pełne motywacji i energii do pracy, są pomysłowe i nie boją się wyzwań, a zagadnienia filozoficzne, etyczne, kulturowe, religioznawcze nie są im obce.

Już dziś oferujemy możliwość kreowania duchowego i religijnego oblicza Chorągwi Łódzkiej ZHP oraz okazję do rozwoju swoich umiejętności.

Szefem zespołu jest phm. Piotr Dziewulski.

Kogo szukamy?

Zaproszenie do udziału w rekrutacji kierujemy przede wszystkim do osób, które:

 • są instruktorkami lub instruktorami Chorągwi Łódzkiej ZHP,
 • mają zaliczoną służbę instruktorską za poprzedni rok harcerski lub zdobywają stopień przewodnika,
 • mają opłacone składki członkowskie za pierwszy kwartał 2018 roku,
 • mają doświadczenie w pracy instruktorskiej co najmniej na poziomie hufca,
 • są zainteresowane zagadnieniami filozoficznymi, etycznymi, kulturowymi, religioznawczymi (mile widziane doświadczenie w animowaniu kulturą lub wspólnotą religijną),
 • potrafią współpracować w zespole, którego członkowie pracują zdalnie,
 • mają umiejętności organizowania pracy oraz duże pokłady motywacji wewnętrznej.

Co w zamian?

Biorąc udział w rekrutacji do Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej ZHP otrzymasz niepowtarzalną szansę, aby:

 • czynnie uczestniczyć w procesie budowania i kreowania zespołu na poziomie chorągwi;
 • znaleźć nowe pole służby, które pozwoli wykorzystać umiejętności i kompetencje nie tylko związane z harcerstwem, np. ulepszać kompetencje miękkie, takie jak: praca w grupie, komunikacja, zarządzanie czasem itp.
 • realizować ciekawe zadania i projekty z bieżącej pracy zespołu i potrzeb chorągwi;
 • brać udział w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości dot. wychowania duchowego i religijnego w Harcerskim Systemie Wychowawczym;
 • zrealizować wymagania do Srebrnej Odznaki Kadry Programowej;
 • wspierać środowiska chorągwi w działaniach duchowych i religijnych;
 • poznać przedstawicieli stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych na terenie woj. łódzkiego;
 • nawiązywać kontakty zarówno w kraju, jak i za granicą.

Co należy zrobić?

Aby dołączyć do zespołu, należy wykonać jeden prosty krok – wyślij wiadomość e-mail na adres: piotr.dziewulski@zhp.net.pl.

Nie czekaj! Już dziś wyślij zgłoszenie i rozpocznij niepowtarzalną przygodę.

2018-10-16T17:08:21+00:0016/10/2018|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP