Z Litzmannstadt Getto do KL Auschwitz – II Birkenau

//Z Litzmannstadt Getto do KL Auschwitz – II Birkenau

Chorągiew Łódzka ZHP we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi realizuje pilotażowy projekt „Z Litzmannstadt Getto do KL Auschwitz – II Birkenau” upamiętniający 75. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto.

W ramach projektu w dniu 4 października br. organizujemy wyjazd edukacyjny młodzieży łódzkiej do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w związku z przypadającą w 2019 r. tą ważną rocznicą w historii martyrologii Żydów – więźniów getta Litzmannstadt i obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau.
Projekt realizowany jest we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau i stanowi naszą odpowiedź na zaproszenie z Muzeum wystosowane do polskich samorządów Łodzi i Warszawy.

Uczestnikami jest 200-osobowa grupa młodzieży w wieku 14+ wraz z opiekunami. Uczestnicy będą zobowiązani udostępnić swoje dane kontaktowe do realizacji projektu oraz przekazać organizatorowi pisemne zgody opiekunów (dot. osób niepełnoletnich).

Zgłoszenia 10-osobowych patroli wraz z pełnoletnim opiekunem (9+1) należy przesyłać na adres lodzka@zhp.pl do dnia 2 października br. Zgłoszenie powinno zawierać zgodę właściwego komendanta hufca.

Program
Godz. 06.00 – uroczysty apel na stacji Radegast

Godz. 07.08 – wyjazd do Oświęcimia ze stacji Łódź Marysin, która stanowi część łódzkiego memoriału Litzmannstadt Getto. Podczas przejazdu prezentowane będą tematyczne materiały multimedialne.

Godz. 11.30-18.00 – pobyt na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Powrót do Łodzi o godzinie 22.06 na stację Łódź Kaliska.

Uczestnicy zabierają swój prowiant. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani posiadać regulaminowe umundurowanie.

Czas na zgłoszenia jest dość krótki, a wynika z terminu rozstrzygnięcia ofert złożonej w Urzędzie Miasta Łodzi, mimo to liczymy na zainteresowanie udziałem w projekcie z uwagi na jego ogromną wartość merytoryczną.

2019-09-26T18:47:44+00:0026/09/2019|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych