VIII Zjazd Zwykły Chorągwi Łódzkiej [NA ŻYWO]

/, Zjazd2018/VIII Zjazd Zwykły Chorągwi Łódzkiej [NA ŻYWO]

Przed nami VIII Zjazd Zwykły Chorągwi Łódzkiej, zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Zapraszamy również na nasze social media: Facebook – /lodzkaZHP, instagram – @lodzka_zhp, snapchat – @lodzkaZHP.

 

9:10

Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP – hm. Natalia Patorska-Grzelewska otworzyła właśnie roboczą część Zjazdu.

 

9:13

Na przewodniczącego dzisiejszych obrad Zjazd wybrał hm. Dobromira Gierańczyka.

Prezydium Zjazdu dopełnią: hm. Paulina Jabłońska, hm. Mieczysław Mika, phm. Adam Rakowski.

 

9:30

Zjazd przyjął porządek obrad wraz z poprawkami.

 

9:38

Zjazd przyjął regulamin dzisiejszych obrad.

 

9:41

Zjazd powołał komisję wyborczą w składzie: phm. Janusz Wilkowiecki, phm. Małgorzata Molus, pwd. Barbara Siejkowska, phm. Piotr Adamski, phm. Karolina Jaworska.

 

9:44

Do komisji uchwał i wniosków Zjazd Powołał: phm. Jana Kisielewicza, hm. Justynę Świstek, hm. Agnieszkę Rytel, hm. Marię Abażur, hm. Andrzeja Kopacza, phm. Marię Ważbińską. Przewodniczącą komisji została hm. Agnieszka Rytel.

 

10:10

Przewodniczący Zjazdu – hm. Dobromir Gierańczyk rozpoczął część oficjalną Zjazdu.

 

10:15

Z rąk wicekuratora oświaty w Łodzi odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej odebrały: hm. Natalia Patorska-Grzelewska, hm. Aneta Czubak, hm. Agnieszka Ciesielska, hm. Hanna Radziszewska oraz hm. Anna Zatoń.

 

12:21

Odczytany został właśnie rozkaz Komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP.

 

10:30

Z rąk Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego – hm. Dariusza Supła Złoty Krzyż „Za zasługi dla ZHP” odebrały hm. Aneta Czubak oraz hm. Joanna Marcinkowska.

Brązowy Krzyż „Za zasługi dla ZHP” odebrali: phm. Tomasz Jachimek, phm. Joanna Kędzia-Kamińska, phm. Agnieszka Wosek, hm. Katarzyna Kraska oraz hm. Łukasz Woźniak.

 

10:37

Decyzją Rady Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP Medale Za Zasługi w Wychowaniu Wodnym im. Generała Zaruskiego otrzymali: phm. Aleksandra Chećko-Jelonek, phm Joanna Filipiak-Markiewicz, hm. Wojciech Jeziorski, hm. Stanisław Leszczak, hm. Piotr Nowacki, phm. Małgorzata Palczewska, phm. Włodzimierz Palczewski oraz phm. Wiktor Wróblewski.

 

10:47

Z rąk Komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP” otrzymali: phm. Anna Fajst, hm. Teresa Gajek, hm. Andrzej Kopacz oraz pwd. Artur Kwiatkowski.

Srebrną Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa odebrały: Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi oraz Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA oddział w Łodzi.

 

10:50

Brązowy Krzyż „Za zasługi dla Chorągwi Łódzkiej ZHP” otrzymali: hm. Andrzej Kopacz, pwd. Artur Kwiatkowski oraz hm. Teresa Gajek.

 

11:00

Przewodniczący Zjazdu zarządził 15 minutową przerwę.

 

11:19

Wznawiamy Zjazd po przerwie.

 

11:30

Komenda Chorągwi podziękowała za 4 ostatnie lata pełnienia funkcji członkom ciał Chorągwi – Rady Chorągwi, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Harcerskiego.

Podziękowania otrzymali również komendanci wszystkich Hufców działających w Chorągwi Łódzkiej ZHP.

 

11:40

Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP – hm. Natalia Patorska Grzelewska przedstawia Zjazdowi podsumowanie 4 ostatnich lat swojej kadencji.

 

11:55 

Pełnomocnik Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego odczytał opinię Głównej Kwatery ZHP na temat działalności Chorągwi w minionej kadencji.

 

12:00

Przewodniczący Rady Chorągwi Chorągwi Łódzkiej ZHP – hm. Witosław Madej odczytał podsumowanie pracy Rady w minionej kadencji.

 

12:09

Przewodnicząca Sądu Harcerskiego Chorągwi Łódzkiej ZHP – hm. Teresa Pruska przedstawia podsumowanie pracy Sądu na przestrzeni ostatnich 4 lat.

 

12:15

Hm. Mieczysław Mika – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Łódzkiej ZHP przedstawił podsumowanie z działalności Komisji w czasie minionej kadencji.

 

12:30

Zjazd przyjął sprawozdania z pracy ciał Chorągwi – Komendanta oraz Komendy Chorągwi, Rady Chorągwi, Sądu Harcerskiego, Komisji Rewizyjnej z działalności w mijającej kadencji.

 

12:37

Zjazd przyjął wniosek o dziewięcioosobowym składzie Rady Chorągwi na następną kadencję.

 

12:39

Zjazd przyjął wniosek o dziewięcioosobowym składzie Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.

 

12:41

Zjazd przyjął wniosek o dziewięcioosobowym składzie Sądu Harcerskiego na następną kadencję.

 

13:06

Zjazd debatuje nad wnioskami w sprawie absolutorium.

 

13:45

Zjazd udzielił absolutorium większości druhom i druhnom.

Zjazd nie udzielił absolutorium hm. Tomaszowi Tomczykowi za czas 06.03.2016 – 02.03.2017 oraz 02.03.2017-09.11.2017. Zjazd nie udzielił również absolutorium hm. Michałowi Kordeckiemu.

Zjazd odrzucił wniosek o nieudzielenie absolutorium hm. Tomaszowi Cieplusze za czas pełnienia przez niego funkcji Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP.

 

13:56

Przyszedł czas na przerwę obiadową. Zjazd wznowi swoje obrady za 45 minut.

 

14:42

Przewodniczący Zjazdu wzywa delegatów na sale – wznawiamy więc obrady.

 

14:45

Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił listę kandydatów na Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP. Do komisji wpłynęła jedna kandydatura – hm. Natalia Patorska-Grzelewska.

 

14:48

Trwa wystąpienie kandydatki na funkcję Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP.

 

15:10

Przyszedł czas na pytania delegatów do kandydatki na funkcję Komendantki Chorągwi.

 

15:34

Delegaci wybrali skład komisji skrutacyjnej. W jej skład wchodzą: pwd. Michał Krzyżański, phm. Łukasz Łochowski, phm Katarzyna Pawlułczyk, phm. Piotr Karzeła oraz pwd. Natalia Sieradzka.

Delegaci powołali również dodatkowego protokolanta – hm. Łukasza Woźniaka.

 

15:40

Przyszedł czas na najważniejsze głosowanie dzisiejszego dnia – VIII Zjazd Zwykły Chorągwi Łódzkiej ZHP wybiera nowego Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP.

 

15:47

Komisja skrutacyjna policzyła już głosy. Nową komendantką Chorągwi Łódzkiej ZHP została hm. Natalia Patorska-Grzelewska!

 

15:56

Kandydaci na funkcję członków Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP prezentują się właśnie przed delegatami. Po prezentacji oraz pytaniach od delegatów nastąpi głosowanie nad składem Komendy.

 

16:12

Wystąpienia już za nami, pora na głosowanie. Delegaci wybiorą za chwilę skład Komendy Chorągwi na kolejne 4 lata.

 

16:15

Delegaci zadecydowali! Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP na kolejną kadencję wyglądać będzie następująco: hm. Natalia Patorska-Grzelewska, phm. Krzystof Baj, hm. Tomasz Jachimek, hm. Magdalena Kołodziejska, hm. Oliwia Kruczkowska, hm. Joanna Marcinkowska, hm. Marek Skrzydelewksi oraz phm. Justyna Stuczyńska.

 

16:30

Przewodniczący Zjazdu ogłosił 5 minutową przerwę. Po przerwie nastąpi wybór członków do władz statutowych Chorągwi.

 

16:39

Wracamy do obrad. Za chwilę zjazd wybierze członków Rady Chorągwi.

 

16:52

Trwają właśnie wystąpienia kandydatów na członków Rady Chorągwi.

 

17:04

Pora na wystąpienia kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Chorągwi.

 

17:15

Przed delegatami zaprezentują się teraz kandydaci na członków Sądu Harcerskiego Chorągwi.

 

17:40

Zjazd przejdzie teraz do wyboru władz statutowych Chorągwi. 

 

18:02

Jesteśmy już po głosowaniu. Komisja Skrutacyjna liczy głosy, a przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków przedstawia delegatom uchwały, nad którymi obradować będzie dzisiaj Zjazd.

 

18:15

Komisja Skrutacyjna policzyła już głosy i ogłosiła składy Władz Statutowych Chorągwi.

Członkami Rady Chorągwi Chorągwi Łódzkiej ZHP zostali: Piotr Pawulczyk, Daniel Bobrycki, Witosław Madej, Magdalena Suchan, Łukasz Mordęcki, Katarzyna Golińska, Katarzyna Kurowska, Agnieszka Wosek oraz Bartłomiej Wójcik.

Członkami Komisji Rewizyjnej Chorągwi Łódzkiej ZHP zostali: Magdalena Krauze, Izabela Piwowarska-Jędrzejczak, Teresa Gajek, Michał Sobczak, Paulina Jabłońska, Karolina Kubis-Pluta, Daniel Nowakowski, Mieczysław Mika oraz Tomasz Tomczyk.

Członkami Sądu Harcerskiego Chorągwi Łódzkiej ZHP zostali: Teresa Pruska, Elżbieta Baranek, Tadeusz Walaszek, Barbara Kędzia, Katarzyna Wybrańska, Jerzy Kowalski, Zbigniew Bilski, Mariusz Jabłoński oraz Andrzej Zając.

Władze udały się właśnie na swoje pierwsze posiedzenia. W obradach nastąpiła piętnastominutowa przerwa.

 

18:41

Zjazd wznowił obrady po przerwie. Za chwilę Władze Statutowe Chorągwi ogłoszą wyniki swoich pierwszych posiedzeń.

 

18:42

Jako pierwsza wyniki swojego posiedzenia przedstawi Rada Chorągwi.

 

18:45

Nastąpiło ogłoszenie prezydiów Władz Statutowych Chorągwi Łódzkiej ZHP

Przewodniczącą Rady Chorągwi Chorągwi Łódzkiej ZHP została hm. Katarzyna Kurowska. Wiceprzewodniczącymi Rady Zostali: hm. Witosław Madej oraz hm. Bartłomiej Wójcik. Natomiast sekretarzem Rady został hm. Daniel Bobrycki.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Chorągwi Łódzkiej ZHP został hm. Mieczysław Mika. Z powodu niepełnego składu Komisja nie wybrała reszty prezydium.

Przewodniczącą Sądu Harcerskiego Chorągwi Łódzkiej ZHP została hm. Teresa Pruska. Wiceprzewodniczącymi Sądu zostali hm. Zbigniew Bilski oraz hm. Tadeusz Walaszek. Sekretarzem Sądu została wybrana hm. Katarzyna Wybrańska.

 

18:53

Zjazd zaczyna obradować nad zgłoszonymi uchwałami. Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 10 uchwał.

 

19:04

Uchwała nr 1 w sprawie strategii rozwoju Chorągwi na rok 2019 została przyjęta przez Zjazd.

 

19:10

Uchwała nr 2 w sprawie wsparcia hufców została przyjęta przez Zjazd.

 

19:15

Uchwała nr 3 w sprawie wychowania patriotycznego i obywatelskiego została przyjęta przez Zjazd.

 

19:20

Uchwała nr 4 w sprawie rozwoju i promowania specjalności została przyjęta przez Zjazd.
Z treści uchwały usunięty został cały punkt 1.

 

19:25

Uchwała nr 5 w sprawie dbałości o środowisko naturalne w CHŁ została przyjęta przez Zjazd.

 

19:35

Uchwała nr 6 w sprawie kampanii prozdrowotnej dla członków Chorągwi została przyjęta przez Zjazd.

 

19:50

Uchwała nr 8 w sprawie siedziby Chorągwi Łódzkiej została przyjęta przez Zjazd.

 

20:00

Uchwała nr 9 w sprawie powołania Rady Przyjaciół Harcerstwa Chorągwi Łódzkiej ZHP została przyjęta przez Zjazd.

 

20:10

Uchwała nr 10 w sprawie sprawozdawczości członków władz Chorągwi Łódzkiej została przyjęta przez Zjazd.

 

20:19

Uchwała nr 7 w sprawie programu grantowego dla drużyn Chorągwi Łódzkiej została przyjęta przez Zjazd w wersji bez poprawek.

 

20:25

Wspólny krąg i odśpiewanie „Bratniego słowa” zakończyło nasz VIII Zjazd Zwykły Chorągwi Łódzkiej ZHP.

 

Dziękujemy, że śledziliście naszą relację i razem z nami przeżywaliście te emocje.

Czuwaj!

2018-12-03T18:49:15+00:0001/12/2018|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP