Za nami VIII Zjazd Zwykły Chorągwi Łódzkiej

//Za nami VIII Zjazd Zwykły Chorągwi Łódzkiej

Za nami VIII Zjazd Zwykły Chorągwi Łódzkiej ZHP. W trakcie ponad dziesięciu godzin obrad delegaci m.in. powołali nowe władze statutowe Chorągwi oraz przegłosowali dziesięć uchwał. Nie zabrakło również odznaczeń i podziękowań.

Komendantką Chorągwi Łódzkiej ZHP została wybrana hm. Natalia Patorska-Grzelewska. W skład jej Komendy wybrani zostali phm. Krzysztof Baj na funkcję członka ds. majątku i spraw kwatermistrzowskich, hm. Tomasz Jachimek na funkcję członka ds. komunikacji i relacji zewnętrznych, hm. Magdalena Kołodziejska na funkcję zastępczyni ds. organizacyjnych, hm. Oliwia Kruczkowska na funkcję zastępczyni i skarbniczki, hm. Joanna Marcinkowska na funkcję członkini ds. pracy z kadrą, hm. Marek Skrzydlewski na funkcję członka ds. wychowania oraz phm. Justyna Stuczyńska na funkcję członkini ds. programu.

Kolejnym ciałem władz Chorągwi wybranym przez Zjazd była Rada Chorągwi Chorągwi Łódzkiej ZHP. Przewodniczącą Rady wybrana została hm. Katarzyna Kurowska. Prezydium Rady uzupełnili: hm. Witosław Madej oraz hm. Bartłomiej Wójcik, którzy zostali wybrani Wiceprzewodniczącymi Rady. Natomiast sekretarzem Rady został hm. Daniel Bobrycki. Skład Rady dopełnili phm. Piotr Pawluczyk, hm. Magdalena Suchan, hm. Łukasz Mordęcki, phm. Katarzyna Golińska, phm. Agnieszka Wosek.

Po wybraniu Rady Chorągwi przyszedł czas na wybór Komisji Rewizyjnej Chorągwi Łódzkiej ZHP. Przewodniczącym Komisji, ponownie, został wybrany hm. Mieczysław Mika. Z powodu niepełnego składu Komisji podczas pierwszego posiedzenia, Komisja nie wybrała reszty prezydium. Oprócz druha Miki w skład Komisji weszli: phm. Magdalena Klauze, hm. Izabela Piwowarska-Jędrzejczak, hm. Teresa Gajek, pwd. Michał Sobczak, hm. Paulina Jabłońska, phm. Karolina Kubis-Pluta, hm. Daniel Nowakowski oraz hm. Tomasz Tomczyk.

Ostatnią władzą statutową wybieraną przez Zjazd był Sąd Harcerski Chorągwi Łódzkiej ZHP. Podobnie jak w przypadku Komisji na funkcję Przewodniczącej Sądu na kolejną kadencję została ponownie wybrana hm. Teresa Pruska. Wiceprzewodniczącymi Sądu wybrani zostali hm. Zbigniew Bilski oraz hm. Tadeusz Walaszek. Hm. Katarzyna Wybrańska została natomiast wybrana sekretarzem Sądu Harcerskiego Chorągwi. Oprócz prezydium Sąd obradować będzie w następującym składzie: hm. Elżbieta Baranek, hm. Barbara Kędzia, hm. Jerzy Kowalski, hm. Mariusz Jabłoński oraz hm. Andrzej Zając.

Oprócz wyboru nowych władz, Zjazd zajął się także dyskusją i głosowaniem nad uchwałami, które mają zrealizować władze Chorągwi w najbliższej kadencji. Finalnie do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 10 projektów uchwał. Zjazd zdecydował o realizacji wszystkich zgłoszonych projektów, do niektórych zostały przegłosowane niewielkie poprawki. Z treścią uchwał można zapoznać się w zakładce eChorągiew na stronie www.lodzka.zhp.pl.

Zjazd to nie tylko wybór władz, ale również okazja do podsumowania mijającej kadencji oraz nagrodzenie i podziękowanie zasłużonym instruktorom i przyjaciołom oraz sojusznikom Chorągwi Łódzkiej ZHP. Podczas VIII Zjazdu Zwykłego Chorągwi Łódzkiej wręczone zostały m. in. Krzyże Zasługi dla ZHP w stopniach brązowym i złotym, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medale Za Zasługi w Wychowaniu Wodnym, Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa oraz odznaki “Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP”.

 

2018-12-03T18:48:14+00:0003/12/2018|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP