Niezwyczajni 2018 – zgłoś swoich kandydatów! Doceń ich!

Każdego dnia ponad 14 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Instruktorzy naturalnie decydują się na poświęcenie swojego czasu, nie oczekując nic w zamian.

Po raz ósmy kapituła oraz internauci wybiorą tych, którzy swoją codzienną pracą pokazują, że są „Niezwyczajni”. Poszukujemy niezwykłych osobowości – instruktorów i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy codziennie zmieniają świat na lepsze!

W tym roku Kapituła Główna Plebiscytu przyzna również wyróżnienia „Niezwyczajne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości”.

Kandydatów oraz przedsięwzięcia zgłaszać można od 3 do 31 grudnia 2018 r. (do godziny 23:59) poprzez formularze online.

Kandydatem w plebiscycie może być każdy instruktor ZHP oraz osoba pełniąca funkcję instruktorską. W przypadku wyróżnienia „Niezwyczajne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości” nominowanie są inicjatywy. Do plebiscytu zgłaszane są osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsc od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r. Kandydatów i inicjatywy do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, pojedynczy harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa.

 

Kategorie ósmej edycji:

Efektywne zarządzanie

Wśród instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego są również Ci, którzy dbają o nasz sprzęt, majątek, pozyskują środki czy zarządzają hufcem.  To właśnie oni z pasją i pełnym zaangażowaniem wspierają codzienną działalność podstawowych jednostek organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów.

Ta kategoria jest przestrzenią, by nagrodzić komendantów hufców, skarbników, pozyskiwaczy środków, komendantów baz i ośrodków, kwatermistrzów – tych wszystkich, którzy efektywnym zarządzaniem materialnymi zasobami ZHP dają możliwość realizacji celów wychowawczych ZHP.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • pozyskiwanie środków i sprawne zarządzanie finansami organizacji na poziomie regionalnym lub lokalnym,
 • działania ukierunkowane na rozwój bazy materialnej Związku,
 • zarządzanie jednostką,
 • zorganizowanie zaplecza technicznego (logistyka) wydarzenia.

Harcerska służba

Służba jest nieodłącznym elementem harcerskiego wychowania. Harcerki i harcerze pełnią ją na rzecz lokalnego środowiska, są zawsze tam, gdzie potrzebne jest ich pomoc. Służba to nie tylko praca na zewnątrz organizacji, to także służba na rzecz osób z niepełnosprawnością – praca
z jednostkami Nieprzetartego Szlaku.

To kategoria dla instruktorów, którzy zainicjowali działanie, które miało realny wpływ na otaczające ich środowisko. To kategoria dla inicjatorów służby w swoich środowiskach, ale to także miejsce, aby wyróżnić instruktorów Nieprzetartego Szlaku.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • zainicjowanie służby w swoim środowisku,
 • projekty mające na celu upowszechnianie służby,
 • służba na rzecz osób z niepełnosprawnością – działanie w jednostkach NS.

Harcerski specjalista

W harcerstwie pełni służbę ponad 14 tys. wolontariuszy – są oni nie tylko harcerzami, ale także studentami, pracownikami i hobbystami. Wielu z nich swoje specjalistyczne umiejętności wykorzystuje w harcerstwie – dzieląc się swoją wiedzą, stają się właśnie harcerskimi specjalistami.

W tej kategorii nominowani mogą zostać specjaliści w swoich dziedzinach m.in. instruktorzy specjalności harcerskich czy specjaliści od komunikacji i promocji, osoby, które wspierają działalność wychowawczą. Ta kategoria jest przestrzenią, by nagrodzić tych wszystkich, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie, a swoją wiedzą i umiejętnościami dzielą się z innymi.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • działania dążące do rozwoju harcerskich specjalności,
 • organizacja specjalistycznych warsztatów, szkolenia związane z dziedziną swoich zainteresowań lub ze swoim wykształceniem,
 • działania ukierunkowane na wzmacnianie wizerunku ZHP.

Komendant szczepu

Istnienie ciągu wychowawczego ma ogromne znaczenie dla skutecznej realizacji Misji ZHP. Daje naszym wychowankom szansę przeżywania harcerskiej przygody od zucha do wędrownika. Ważną rolę w tym procesie pełnią komendanci i komendy szczepów, którzy tworzą warunki dla dobrej współpracy drużyn w swoich środowiskach.

W tej kategorii nominowani mogą zostać komendanci szczepów, którzy pełnią tę funkcję minimum 2 lata i ich działania są godne uznania.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • innowacyjny projekt lub przedsięwzięcie ukazujące realizację jednego z 3 celów działania szczepów (zapewnienie ciągu wychowawczego, utrzymanie i wspieranie rozwoju kadry, wspieranie działalności jednostek wchodzących w skład szczepu), ze szczególnym uwzględnieniem procesu pracy z kadrą,
 • rozwój szczepu.

Młody lider

Organizacja licząca prawie 110 000 członków może rozwijać się dzięki zaangażowaniu młodych liderów – ludzi zdeterminowanych, pełnych pasji i energii, którą nieustannie przekazują dalej.Drużynowi w wieku wędrowniczym, bardzo młodzi instruktorzy, wychowawcy – rówieśnicy. Wielu z nich godząc wiele obowiązków i przeskakując barierę własnego wieku, dokonało czegoś niezwykłego.

Młody lider to kategoria przeznaczona dla instruktorów poniżej 23 roku życia, których działaniasą godne uwagi i podziwu.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • przewodzenie zespołem lub jednostką organizacyjną od minimum 3 lat,
 • innowacyjny projekt,
 • przedsięwzięcie programowe, kształceniowe lub wizerunkowe.

 

 

Wyróżnienie „Niezwyczajne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości”

Rok 2018 dla harcerzy jest szczególny – razem świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wyróżnienie „Niezwyczajne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości” to przestrzeń do nagrodzenia najciekawszych przedsięwzięć zorganizowanych właśnie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W zgłoszeniu prosimy opisać inicjatywę zorganizowaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

Zapoznaj się z regulaminem plebiscytu “Niezwyczajni 2018”.

2018-12-04T10:12:00+00:0004/12/2018|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych