Na wieczną wartę odszedł hm. Daniel Głowacki

//Na wieczną wartę odszedł hm. Daniel Głowacki

Dotarła do nas bardzo smutna informacja – dzisiaj, w poniedziałek 28 lutego 2022 roku, we wczesnych godzinach porannych odszedł na wieczną wartę hm. Daniel Głowacki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 marca 2022 r. o godz. 12.45 na cmentarzu na Radogoszczu w Łodzi.

 

Wieloletni instruktor Hufca Łódź Bałuty, członek Kapituły Złotej Lilijki Seniorów w Wydziale Seniorów GK, wieloletni kierownik Referatu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej ChŁ, komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej ,,Pułaszczacy”, inicjator wielu harcerskich przedsięwzięć, wielokrotnie odznaczony za pracę na rzecz ZHP.

 

Hm. Daniel Głowacki urodził się w 1938 r. w Łodzi. Przyrzeczenie harcerskie złożył 15 kwietnia 1949 r. w Hufcu Łódź Bałuty. Działał w latach:1946-1950, 1957-1961, 2002-do chwili obecnej. W roku 2004 złożył zobowiązanie instruktorskie. W roku 2013 zdobył stopień harcmistrza.

 

Zaczął swą harcerską przygodę w Gromadzie Zuchowej ,,Słowianie” przy 16 ŁDH im. gen. Kazimierza Pułaskiego działającej w Łodzi przy ul. Wspólnej 8. W tejże drużynie był harcerzem, zastępowym i przybocznym. Po przerwie wrócił na harcerski szlak i znalazł swoje miejsce w zawiązanym w 2002 r. Kręgu Starszyzny Harcerskiej ,,Pułaszczacy”, który stworzyli byli harcerze 16 ŁDH. im. gen. Kazimierza Pułaskiego. W 2005 r. został komendantem kręgu. W 2007 r. działał w Komisji Historycznej ChŁ, a następnie został kierownikiem Referatu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej ChŁ. W 2012 r. został powołany w skład Kapituły Złotej Lilijki Seniorów w Wydziale Seniorów GK.

 

Druh Daniel pełnił wiele funkcji i był inicjatorem wielu przedsięwzięć m. in. postawienia Obelisku Pamięci Bałuckich Harcerek i Harcerzy, który w 2006 r. odsłonięto w Parku Julianów w Łodzi; obelisku w Gardnie Wielkiej upamiętniającego tragiczną śmierć w wodach Jeziora Gardno 21 łódzkich harcerek 15 Żeńskiej Drużyny im. Zośki zwanej ,,Małą Piętnastką” oraz dwóch opiekunek i dwóch mieszkanek Gardny. Był uczestnikiem i organizatorem wielu kolonii, obozów, złazów, konferencji, kominków, wypraw, wycieczek, jubileuszy i spotkań, w tym Trójstronnego Spotkania Skautów Czech, Słowacji i Polski. Fotografował i skrupulatnie dokumentował ważne wydarzenie harcerskie oraz bieżące życie swego środowiska. Ostatnio wycofał się z aktywnego życia harcerskiego, bo chciał uporządkować swoje zbiory.

 

Za działalność został odznaczony: Odznaką Honorową ,,Za Zasługi dla 16 ŁDH im. gen. Kazimierza Pułaskiego”, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej, Odznaką ,,Za Zasługi dla Hufca Promienistych”, Brązowym Krzyżem ,,Za Zasługi dla ZHP”, Złotą Odznaką Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej.

 

Śmierć druha Daniela Głowackiego jest dużą stratą dla środowiska Chorągwi Łódzkiej, Głównej Kwatery ZHP i dla nas – przyjaciół.

 

Druhu Danielu, przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów! Czuwaj!

 

/za wpisem KIS ZHP „Dębowego Liścia” im. O. i A. Małkowskich/
2022-03-02T14:51:11+00:0028/02/2022|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych