Łączymy się w żalu – zmarł uczestnik jednego z obozów

//Łączymy się w żalu – zmarł uczestnik jednego z obozów

W środę 31 lipca br. dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci chłopca, który był uczestnikiem jednego z obozów harcerskich organizowanych przez naszą chorągiew. Doszło do niej najprawdopodobniej w wyniku rozległego udaru niedokrwiennego mózgu.

Jesteśmy głęboko poruszeni tym, co się stało i łączymy się w żalu z rodziną zmarłego chłopca. Śmierć, a w szczególności śmierć dziecka, to zawsze tragiczne wydarzenie, które nam wszystkim ciężko zrozumieć.

15 lipca 2019 r., w trakcie pierwszego dnia obozu zorganizowanego przez Hufiec Skierniewice Chorągwi Łódzkiej ZHP w Białym Brzegu, jego kadra kilkakrotnie kontaktowała się z mamą jednego z uczestników, którego personaliów nie podajemy tutaj ze względu na szacunek do Rodziny. Mama zadecydowała o odebraniu dziecka z obozu następnego dnia. Do hospitalizacji doszło już po odebraniu chłopca z obozu, po znaczącym pogorszeniu się jego stanu zdrowia. Przez kolejne dni matka informowała kadrę obozu o hospitalizacji i pogarszającym się stanie zdrowia dziecka.

Już po zabraniu dziecka z obozu zapewniliśmy wsparcie psychologiczne kadrze i części uczestników obozu, którzy czuli się związani z chłopcem i bardzo przejęli się jego złym stanem zdrowia. O powrót do zdrowia modliliśmy się na polowych mszach świętych.

Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami dziecka, których chcemy jeszcze raz zapewnić o naszym wsparciu w tych najtrudniejszych chwilach.

W okresie wakacji Chorągiew Łódzka ZHP jest organizatorem ponad stu dwudziestu kolonii i obozów letnich, w których uczestniczą tysiące dzieci i młodzieży. Kadra wychowawcza współpracując ze strażą pożarną, policją, Lasami Państwowymi, WOPR i personelem medycznym codziennie dokłada starań, by dbać o bezpieczny wypoczynek uczestników zgodnie z polityką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przyjętą w Związku Harcerstwa Polskiego. Dzisiaj musimy zmierzyć się z wielką tragedią rodziny chłopca i harcerskiej wspólnoty, która tę tragedię współodczuwa. Myślami i modlitwą jesteśmy dzisiaj razem.

hm. Natalia Patorska-Grzelewska

Komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP

2019-08-01T10:18:34+00:0031/07/2019|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP