[DODATKOWE 10 MIEJSC] Zapraszamy na Konferencję Harcmistrzowską TROPAMI WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA z okazji 10-lecia Osnowy!

/, Wieści chorągwiane i związkowe/[DODATKOWE 10 MIEJSC] Zapraszamy na Konferencję Harcmistrzowską TROPAMI WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA z okazji 10-lecia Osnowy!

[MAMY DODATKOWE 10 MIEJSC NA KONFERENCJĘ – SZCZEGÓŁY PONIŻEJ WSTĘPU]

Zapraszamy do udziału w Konferencji Harcmistrzowskiej TROPAMI WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA, która odbędzie się w Łodzi 7 września 2019 r. Konferencja organizowana jest przez Łódzką Chorągwianą Szkołę Instruktorską OSNOWA oraz Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie jest centralnym wydarzeniem organizowanym z okazji 10-lecia łódzkiej szkoły instruktorskiej.

—————————————

[29.08.2019 – OSTATNIA SZANSA]

TRWA DODATKOWA REKRUTACJA – MAMY 10 WOLNYCH MIEJSC – ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 31.08.2019.

ZACHĘCAMY DO WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ – JESTEŚMY ŚWIADOMI I AKCEPTUJEMY SYTUACJĘ, W KTÓREJ OSOBY ZGŁOSZONE W TEJ TURZE NIE ZDĄŻĄ ZREALIZOWAĆ ZADANIA PRZEDKONFERENCYJNEGO. NIE MNIEJ JEDNAK DO TEGO ZACHĘCAMY.

ABY ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE WRAZ Z NIM MUSI NASTĄPIĆ WPŁATA ZA UCZESTNIKA. PROSIMY O WPŁATĘ TUŻ PO REJESTRACJI ZGŁOSZENIA, BEZ OCZEKIWANIA NA POTWIERDZENIE. NA BIEŻĄCO ŚLEDZIMY FORMULARZ I KONTROLUJEMY LICZBĘ MIEJSC. NIE MA WIĘC OBAWY, ŻE OSOBA ZGŁOSZONA W TEJ TURZE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTA. JEŚLI LIMIT MIEJSC ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY, ANKIETA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA.

—————————————

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą, dlatego stawia sobie za jeden z priorytetów ukształtowanie swoich instruktorów jako świadomych wychowawców. Szczególnie harcmistrzowie powinni być mistrzami w tym działaniu. Wszystkich dążących do tego mistrzostwa zapraszamy na konferencję o wychowaniu i kształceniu. Miejsce spotkania nie jest przypadkowe. Zapraszamy do Łodzi – miasta Aleksandra Kamińskiego, harcmistrza i pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego. To na tym Uniwersytecie kierował Katedrą Pedagogiki Społecznej. W jego pracach i działalności teoria wychowania przeplatała się z dorobkiem harcerskim m.in. rozprawę doktorską napisał na temat: „Metoda harcerska w wychowaniu i nauczaniu szkolnym”. W czasie konferencji pójdziemy tym właśnie tropem. Przyjrzymy się współczesnemu pokoleniu dzieci i młodzieży. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania: jak odkryć drzemiące w nich talenty, jak do nich dotrzeć i jak ukształtować, wykorzystując metodę harcerską.

Konferencja harcmistrzowska jest zorganizowana z okazji dziesięciolecia działalności Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Osnowa” przy wsparciu Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Na konferencję zapraszamy instruktorów ZHP w stopniu harcmistrza oraz instruktorów z otwartą próbą harcmistrzowską. Każdy z uczestników otrzyma zadanie przedkonferencyjne, zależnie od tematu warsztatu, na który się zgłosi. Zrealizowanie tego zadania umożliwi aktywny udział w konferencji.

Konferencja jest wydarzeniem oficjalnie zatwierdzonym i akredytowanym przez Zespół Harcmistzowski GK ZHP. Udział w niej może stanowić element realizacji próby harcmistrzowskiej.

Harcmistrzu – nie zwlekaj!
Zostań MISTRZEM harcerskiego wychowania!

PROGRAM KONFERENCJI

9.00-9.55 – Rejestracja uczestników 

CZĘŚĆ I – oficjalne otwarcie i wystąpienia panelowe (10.00-12.30)

10.00-10.20 – Uroczyste otwarcie konferencji, przywitanie gości. Wystąpienia komendantki  Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Natalii Patorskiej-Grzelewskiej, kolejnych  komendantek ŁChSI

10.20-10.50 – „Od Górek Wielkich do Uniwersytetu Łódzkiego” – rola prof. Aleksandra Kamińskiego w wychowaniu i kształceniu kadr instruktorskich w ZHP –
hm. Marcin Binasiak

10.50-11.30 – „Pokolenie zastępujące pokolenia XYZ”- wyniki badań dotyczących sytuacji dzisiejszej młodzieży – prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski Kierownik Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii WNoW UŁ

11.30-11.50 – Przerwa kawowa

11.50-12.30 – „Granice tolerancji w wychowaniu” – prof. dr hab. Krzysztof Szmidt Kierownik Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości WNoW UŁ

CZĘŚĆ II – przerwa obiadowa, zwiedzanie wystaw (12.30-15.00)

12.30-13.45 – I tura obiadowa, zwiedzanie wystaw i stoisk:

– interaktywna, mobilna wystawa o Aleksandrze Kamińskim

-zwiedzanie Gabinetu Aleksandra Kamińskiego (wystawa poświęcona bohaterowi Chorągwi Łódzkiej)

– wystawa „10-lecie ŁChSI „Osnowa”

– prezentacja gry planszowej „Jak założyć szkołę”

– gra wielkoformatowa „Harcerska mapa niepodległej”

– stoisko składnicy MIRAN

13.45-15.00 – II tura obiadowa, zwiedzanie wystaw i stoisk

CZĘŚĆ III – praca warsztatowa w grupach, podsumowanie prac w grupach, zakończenie konferencji (15.00-18.00)

15.00-16.30 – praca w grupach warsztatowych

16.30-17.00 – przerwa kawowa

17.00-17.30 – podsumowanie pracy w grupach

17.30-18.00 – zakończenie konferencji, wydanie dyplomów

Grupa I – „Animacja czy demokracja”– hm. Joanna Marcinkowska, hm. Dorota Łapińska

Współcześnie bardzo silny jest trend wysyłania dzieci na zajęcia dodatkowe, by stale się rozwijały. Dzieci bardzo często więc przebywają w środowisku, w którym ktoś dorosły mówi im, co mają robić i decyduje za nie. Ich gry i zabawy podlegają ciągłej animacji i polegają na wykonywaniu poleceń nauczyciela czy trenera. Innym pomysłem na wychowanie jest  nauka demokracji. Dzieci uczą się porozumiewania w grupie, wspólnie podejmują decyzje, wyciągają wnioski i ponoszą konsekwencje tych decyzji.

Uczestnicy tego warsztatu rozmawiać będą o zaletach i wadach obu tych modeli, a dyskusją pokieruje psycholog Joanna Marcinkowska i pedagog Dorota Łapińska z Fundacji Edukacji Demokratycznej Dmuchawiec. Nie zabraknie oczywiście spojrzenia na wychowanie harcerskie i odpowiedzi na pytanie, czy we współczesnym harcerstwie więcej jest animacji czy demokracji?

Grupa II – „Nabywanie kompetencji kluczowych podczas kształcenia zgodnie z obowiązującymi w ZHP standardami kursów” – dr Renata Góralska WNoW  UŁ, hm. Hanna Radziszewska

Do pracy w tej grupie szczególnie zapraszamy kształceniowców, którzy mają doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu kursów metodycznych, przewodnikowskich i podharcmistrzowskich, posiadaczy SOKK i ZOKK.

W tej grupie przyjrzymy się dokładniej obowiązującym w ZHP standardom kursów. Czy kształcąc zgodnie z nimi przygotowujemy kursantów do dorosłego życia? Na ile wpływamy na rozwój ich kompetencji kluczowych? Dlaczego nabywanie tych kompetencji jest takie ważne w procesie wychowania i kształcenia instruktorów?

Niewtajemniczonym wyjaśniamy, że kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy i umiejętności, których nabycie daje szansę na sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Człowiek o takich kompetencjach dba o swój rozwój osobisty, jest aktywny w społeczności lokalnej, twórczo rozwiązuje problemy, bierze odpowiedzialność za swoje działania. Młody człowiek znając sposób kształtowania swoich kompetencji kluczowych ma świadomość, że uczy się przez całe życie w sposób nieformalny i pozaformalny w domu, rodzinie, miejscu pracy, sąsiedztwie i lokalnej społeczności. Wspieranie rozwoju kompetencji stawia przed państwami członkowskimi UE trzy podstawowe wyzwania:

  1. Wykorzystanie różnych kontekstów i podejść do uczenia się,
  2. Wspieranie kadry edukacyjnej na każdym poziomie formalnym i nieformalnym.
  3. Ocena i walidacja rozwoju kompetencji.

Grupa III – „Pasje w wychowaniu” – hm. Witosław Madej, hm. Marta Brulikowska-Polit

Będziemy dyskutować o tym, jak zaszczepienie w dzieciach jakiejś pasji pomóc może w procesie wychowania.

Hm. Witosław Madej opowie o Rodzie Dębowego Liścia. To grupa pasjonatów odtwarzających życie naszych przodków sprzed tysięcy lat. Prowadzą żywe lekcje historii, strzelają z łuków, pieką podpłomyki, uczą tkactwa, snycerstwa, lepienia z gliny. Organizują pokazy walk średniowieczną bronią. W miejscowości Rzeczyca budują żywe muzeum –  grodzisko będące rekonstrukcją osady wczesnośredniowiecznej. Zamiłowanie do Słowiańszczyzny, oprócz krzewienia wiedzy historycznej, pełni jeszcze jedną ważną rolę. Ta pasja pomaga w wychowaniu dzieci z rodzinnego domu dziecka.

Uczestnicy warsztatu wspólnie zastanowią się jak można odkryć drzemiące w dzieciach talenty? Czy zachęcenie dzieci do rozwoju ich pasji i zainteresowań może przełożyć się na korzyści wychowawcze?

Grupa IV – „Wychowanie metodą harcerską w grupach wysokiego ryzyka” – hm. Iwona Borczyńska – Balcerska, drużyny NS, szczep w Stemplewie

Metoda harcerska jest od lat wychwalana za swoją skuteczność. Instruktor, umiejętnie korzystając z metody harcerskiej, jest w stanie stworzyć swoim zuchom i harcerzom  doskonale warunki do kształtowania ich charakterów i wychowania w pożądanych wartościach. Czy metoda harcerska okazuje się  równie skuteczna w grupach wysokiego ryzyka? Czy pomoże w wychowaniu dzieci z rodzin trudnych, objętych nadzorem kuratora? Jak sprawdzi się wśród drużyn Nieprzetartego Szlaku?

MIEJSCE SPOTKANIA:

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej – Łódź, Stefanowskiego 1/15

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO:

25 zł (płatne po zamknięciu zgłoszeń, po którym potwierdzimy uczestnictwo danej osoby)

ZGŁOSZENIA:

Wyłącznie poprzez formularz: bit.ly/harcmistrzowska2Zgłoszenia trwają do 7 lipca 2019 r. Dodatkowa rekrutacja trwa od 30 do 31.08.2019 r.

KONTAKT:

Wszelkie pytanie prosimy kierować wyłącznie na adres e-mail: konferencja.osnowy@lodzka.zhp.pl

ZGŁOSZENIA:

Już teraz zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w naszej konferencji. Wyłącznie poprzez formularz: bit.ly/harcmistrzowska2Zgłoszenia trwają do 7 lipca 2019 r. Dodatkowa rekrutacja trwa od 30 do 31.08.2019 r.

KONTAKT:

Wszelkie pytanie prosimy kierować wyłącznie na adres e-mail: konferencja.osnowy@lodzka.zhp.pl

Działanie finansowane jest ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

2019-08-30T07:39:10+00:0013/06/2019|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych