Z niewypowiedzianym smutkiem informujemy, że 8 kwietnia 2024 r. w wieku 62 lat odszedł na Wieczną Wartę

harcmistrz Marek Skrzydlewski

Komendant Szczepu Harcerskiego im. Władysława Broniewskiego w Andrzejowie, komendant Hufca ZHP Andrzejów, członek Akademickiego Kręgu Instruktorskiego „Impuls” przy Uniwersytecie Łódzkim, instruktor Wydziału Harcerskiego Chorągwi Łódzkiej ZHP, Wydziału Harcerskiego GK ZHP i Centralnej Szkoły Instruktorów Harcerskich im. Tadeusza Kotarbińskiego w Załęczu Wielkim, członek Rady Naczelnej ZHP, wiceprzewodniczący Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, instruktor Muzeum Harcerstwa w Warszawie, członek Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP i Komisji Rewizyjnej Chorągwi Łódzkiej ZHP.

Dyrektor wydawnictw Wing i Marron.

Odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Złotym i Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP”.

Harcerstwo traci w Zmarłym niezwykle aktywnego i doświadczonego instruktora, wydawcę wielu cennych publikacji poświęconych historii harcerstwa, osobę ciepłą, serdeczną, przepełnioną życzliwością dla drugiego człowieka.

Rodzinie i bliskim składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 kwietnia b.r. (środa) o godz. 11:50 na cmentarzu rzymsko-katolickim p.w. św. Anny na Zarzewie (Łódź, ul. Lodowa 78).

Na prośbę Bliskich Druha Marka prosimy o niekupowanie wiązanek i wieńcy. Przed mszą harcerze będą zbierać datki do puszek na rzecz wydania jednej z książek z wydawnictwa Marron.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

LINK DO ROZKAZU SPECJALNEGO