Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie

 

 

Poniżej przedstawiamy Wam sylwetki osób wraz z opisami nominowanych w poszczególnych kategoriach naszego plebiscytu. Na dole strony znajdują się odnośniki do głosowania. Formularze są otwarte od 19.02.2024 godz. 8:00 do 29.02.2024 do godziny 22:00.

Druh Piotrek jest związany z szeroko pojętym tematem promocji harcerstwa od bardzo dawna. Przewodniczy zespołowi promocji na szczeblu hufca oraz jest aktywnym członkiem zespołu na szczeblu chorągwi. Harcersko Piotrek aktualnie jest również zastępcą komendantki szczepu oraz zasiada w Radzie Młodych przy Głównej Kwaterze. Jako szef zespołu promocji Piotrek nie tylko realizuje promocję harcerstwa zgodnie z Katalogiem Identyfikacji Wizualnej (poprzez pilnowanie, aby social media hufca były spójne i jednolite), ale również dzieli się tą wiedzą z innymi prowadząc m.in. zajęcia czy warsztaty dotyczące promocji jednostek, jak i zgodności promocji z KIW-em. Jednocześnie Piotrek łączy temat promocji z życiem prywatnym — jest studentem marketingu na Uniwersytecie Łódzkim.

Druhna podharcmistrzyni Agnieszka Madej pełniła funkcję szefowej Zespołu Promocji i Wizerunku Hufca ZHP Radomsko od roku 2017. Od 2021 roku posiada Miano Kadry Wspierającej I stopnia w obszarze promocji. Jej wieloletnia służba w obszarze promocji to trudna praca, która systematycznymi działaniami pozwoliła hufcowej komunikacji zafunkcjonować na dobrym poziomie. Druhna Agnieszka dała się poznać jako zaangażowana liderka zespołu, który rozwinęła nie tylko o nowe umiejętności, ale stworzyła sztab profesjonalistów. Zespół pod jej okiem pracuje według harmonogramu oraz według przyjmowanych opisów funkcji. Druhna Agnieszka jest w trakcie przekazywania zespołu odpowiedniej następczyni. Podczas pełnienia swojej funkcji organizowała pracę zespołu, integrowała jego członków, organizowała wspólne wyjazdy. Dzięki jej zaangażowaniu radomszczańskie harcerstwo było ukazywane w pozytywny sposób, zgodnie z przyjętymi w ZHP zasadami. Organizowała sesje zdjęciowe dla hufca, tworzyła i gromadziła materiały promocyjne, opracowała wiele szablonów graficznych do postów. Na dobrym poziomie funkcjonują hufcowe profile na mediach społecznościowych, które zbierają ogromne zasięgi i obserwujących, została zmieniona strona internetowa hufca oraz stanicy harcerskiej w Białym Brzegu. Druhna Agnieszka stworzyła katalog Białego Brzegu, zapoczątkowała wiele inicjatyw promocyjnych takich jak kalendarz adwentowy hufca, wielokrotnie współtworzyła promocje wydarzeń takich jak Ogólnopolski Harcerski Turniej Piłki Nożnej HARCcup oraz Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL. W czasie jej pracy członkowie i członkinie zespołu zdobyli łącznie 11 Mian Kadry Wspierającej w obszarze promocji. Zespół pozostawał w kontakcie z innymi ciałami hufca, które wspierał w prowadzeniu promocji. Druhna Agnieszka pięciu lat pracuje także w komendzie hufca, była członkinią i jest obecnie szefową Zespołu Metodyczno-Programowego hufca, co daje jej możliwość stałego wglądu w pracę jednostek. Prywatnie również nie stoi w miejscu i rozwija się zawodowo, a w harcerstwie szkoli się podczas kursów i warsztatów. Dzięki temu, że dla wielu stanowi autorytet i jest zaangażowaną instruktorką, do zespołu wciąż przybywają nowe osoby, które dokładają swoją pracę do rozwoju hufca.

Druhna pwd. Kinga Janura od września 2023 roku pełni w Hufcu ZHP Reduta funkcję członkini komendy hufca ds. promocji. Propozycja kandydatury Druhny Kingi do tego obszaru wynikał z bardzo dobrej oceny i efektów działań promocyjnych, jakie realizowała na poziomie 12 DH TEM oraz 3 SH „Kontrast” w Bełchatowie.
Zróżnicowane formy przekazu medialnego w zakresie mediów społecznościowych, ale również reaktywacja i tworzenie harcerskiego czasopisma „TEMzeta” pokazywały sprawność działania i chęć pozytywnego pokazywania bełchatowskiego środowiska harcerskiego.
Ważnym elementem było również przygotowanie jubileuszu 40-lecia 12 DH TEM we wrześniu 2022 roku. W ramach tego działania odbył się specjalny biwak w Szkółce Leśnej Borowiny, w ramach którego zaproszeni zostali wszyscy byli drużynowi i członkowie drużyny. Dla bełchatowskiej społeczności było to bardzo ważne wydarzenie, gdyż wiele osób było członkami TEM-u i z wielkim sentymentem i radością przyjęli zaproszenie na wspólne spotkanie.
Wraz z bardzo dobrze przygotowanym wydarzeniem informacja o Jubileuszu przez kilka dni rezonowała w bełchatowskich mediach, gdyż włodarze powiatu, miasta oraz Nadleśnictwo promowali na swoich stronach i w swoich mediach relacje z 40-lecia.
Druhna Kinga od października rozpoczęła studia w Poznaniu co nie przeszkadza jej aktywnie działać na arenie Hufca ZHP Reduta oraz prowadzić hufcową promocję zgodnie z katalogiem identyfikacji wizualnej ZHP i z zasadami harcerskiego Internetu. Druhna bardzo interesuje się tym tematem, co rozpoczęło się od 2-letniego prowadzenia fanpage’a 12 DH „TEM”, której była drużynową. Aktualnie Kinga planuje jeszcze bardziej doszkalać się na ten temat poprzez kursy, warsztaty itp. W ostatnim czasie druhna odpowiada również za promocję XV Edycji Biegu Noworocznego „InoTEM”. Odpowiedzialna jest za wypromowanie wydarzenia, przedstawienie jego komendy, sponsorów, oraz za udokumentowanie na zdjęciach i filmach całego wydarzenia.
phm. Julia Wolska to prawdziwa harcerska entuzjastka, która z pasją i zaangażowaniem zajmuje się promocją harcerstwa. Jest nie tylko członkinią Zespołu Informacji i Promocji Hufca Łódź-Górna od 2018 roku, ale także pełni funkcję liderki podzespołów, inspirując innych do aktywnego rozwoju i udziału w działaniach mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa. Ponad codzienną pracę w zespole na poziomie hufca, dh. Julia w ciągu ostatnich miesięcy została mianowana na funkcję Instruktorki Wydziału Komunikacji i Promocji GK, a zdobywane przez to bezcenne doświadczenie świadomie przenosi na działalność lokalną.
Jej działania i postawa są spójne zarówno w harcerskim środowisku, jak i w życiu prywatnym i zawodowym. Dh. Julia jest nie tylko liderką w harcerskich inicjatywach, ale także oddaną instruktorką zawsze gotową do niesienia pomocy i wspierania innych. Nigdy nie zdarzyło się, aby odmówiła komuś wsparcia, konsultacji czy chociaż rozmowy, nie tylko na tematy promocyjne czy wizerunkowe organizacji. Obecnie aktywnie angażuje się w przygotowanie i przeprowadzanie analiz potrzeb szczepowych zespołów promocji działających w Hufcu Łódź-Górna. Jej życiowe wybory i podejście do codziennych sytuacji są zgodne z harcerskimi ideałami, co czyni ją wzorem do naśladowania dla innych młodych ludzi.
dh. Julia skutecznie prowadzi promocję hufca zarówno w mediach społecznościowych, jak i w życiu realnym. Odpowiada za wizerunek hufca w takich mediach jak Facebook czy Instagram, ale także jest autorką wielu identyfikacji wizualnych dużych wydarzeń. Część z nich jest używana do tej pory przy cyklicznych imprez programowych. Jej umiejętności komunikacyjne sprawiają, że potrafi przekazywać harcerskie wartości w sposób inspirujący i zrozumiały dla różnych grup wiekowych. Potrafi świadomie kierować komunikaty używając odpowiednich kanałów do grup docelowych. Przez wiele lat prowadzi bloki edukacyjne z zakresu promocji i wizerunku dla społeczności hufca w ramach dwudniowych, hufcowych warsztatów „ZIIPLab”. Organizowane przez nią bloki szkoleniowe opierają się głównie o takie zagadnienia jak social media, wizerunek, Katalog Identyfikacji Wizualnej, fotografia. dh. Julia posiada doskonałą wrażliwość na kwestie związane z Katalogiem Identyfikacji Wizualnej ZHP, Modelem Marki ZHP i z Zasadami Harcerskiego Internetu, co sprawia, że jej działania są zawsze zgodne z wytycznymi Głównej Kwatery.
Jako potwierdzenie swoich umiejętności i pracy włożonej w troskę o wizerunek organizacji, dh. Julia posiada Miano Kadry Wspierającej z zakresu Promocji i Komunikacji zarówno I, jak i II stopnia. Pierwszy stopień zdobyła realizując wcześniej opisane przedsięwzięcia na poziomie hufca, za to II stopień jest potwierdzeniem jej wieloletniej pracy na rzecz wizerunku Chorągwi, gdzie była członkinią Chorągwianego Zespołu Promocji. W ramach działań na tym polu, poza codzienną pracą opartą na trosce o wizerunek harcerstwa, wielokrotnie angażowała się w promocję wydarzeń chorągwianych, chociażby takich jak Święta Chorągwi, Zjazdy Chorągwi czy promocja wcześniejszych edycji Plebiscytu „Kamyki”. W tym czasie współpracowała z wieloma zespołami instruktorskimi na poziomie hufca i chorągwi. Co więcej, dh. Julia angażowała się także w działania promocyjne i wizerunkowe na poziomie ogólnopolskim, będąc Członkinią Komendy Polskiego Kontyngentu ds. promocji w trakcie Intercampu w 2023 roku.
dh. Julia to nie tylko strażniczka harcerskiego dziedzictwa, ale także kreatywna postać, umiejąca pokazywać harcerstwo w ciekawy, nowoczesny sposób. Jej grafiki i materiały są nie tylko edukacyjne, ale również angażujące i przyciągają uwagę, dzięki czemu skutecznie przyczynia się do promocji harcerstwa w społeczności lokalnej i online.
Jeśli chodzi o walkę o dobre imię harcerstwa, to phm. Julia Wolska jest niezaprzeczalnym liderem, który z determinacją i zapałem kształtuje pozytywny wizerunek harcerstwa, inspirując innych do aktywnego uczestnictwa i propagowania harcerskich wartości.
Kasia to wyjątkowa instruktorka, która w pełni spełnia wszystkie kryteria wymagane w konkursie, przyczyniając się znacząco do promocji oraz wizerunku Hufca ZHP Łódź-Górna.
Kasia pełni funkcję Szefowej hufcowego Zespołu Promocji i Informacji, co potwierdza jej zaangażowanie w kształtowanie pozytywnego wizerunku hufca. Była członkinią Chorągwianego Zespołu Promocji, a nadal aktywnie uczestniczy w pracach zespołu prasowego, co świadczy o jej trwałym zaangażowaniu w dziedzinie promocji. Posiada miano kadry wspierającej II stopnia (Komunikacja i promocja). Motywuje członków swojego zespołu do rozwoju w tym zakresie.
Jest współtwórczynią panelu ZIIPLAB, warsztatów z wizerunku, promocji i sztuki użytkowej, co podniosło poziom wiedzy i umiejętności w całym hufcu. Aktywnie uczestniczyła w promocji wydarzeń, takich jak Święto Chorągwi Łódzkiej, a obecnie wniesie swój wkład w promocję Zlotu Drużynowych Chorągwi Łódzkiej, będąc niekwestionowaną liderką w tych działaniach.
Dodatkowo Kasia promowała oraz była autorką wszystkich grafik promocyjnych Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej Prawom Dziecka. Tworzyła także część wizualną propozycji programowej, co potwierdza jej kreatywność i umiejętności artystyczne.
Współtworzyła hufcową broszurę promocyjną bazy Krańcówka, przyczyniając się do pozyskiwania nowych gości na bazie. Od 1,5 roku Kasia tworzy obszerną witrynę e-hufiec, umożliwiającą zdigitalizowanie wszelkich niezbędnych dokumentów online, co jest ogromnym ułatwieniem dla wszystkich harcerzy.
Aktywnie współpracuje z wszystkimi hufcowymi zespołami, co sprawia, że jej wpływ na promocję i wizerunek hufca jest kompleksowy i skuteczny.

Druh Mieszko Okrój prowadzi jednostkę od sierpnia 2019 roku. Jego drużyna jest liczna i działa niezwykle prężnie. Jako jedyna w całym namiestnictwie zdobyła złotą kategoryzację, co wiąże się z wyjątkowo wysokim poziomem drużyny. Druh Mieszko jest doskonałym autorytetem dla swoich harcerzy, stale się rozwija i bierze udział w przeróżnych szkoleniach, tj. kurs podharcmistrzowski Woodbage, kurs komendantów szczepów i związków drużyn „Młyn II”, kurs namiestników, wiele konferencji, w tym konferencja specjalnościowa, o kulturze organizacji, konferencja metodyczna, instruktorska „Tu i teraz”, webinar o osobach LGBT w ZHP i wiele innych. Warto dodać, że druh Mieszko jest w trakcie realizacji swojej próby podharcmistrzowskiej, pełni również funkcję namiestnika. Jego niesamowitym osiągnięciem, wartym opisania, jest akcja „Harcerskie Elfy”, która w tym roku angażowała wszystkie łódzkie hufce. Akcja propagowała działanie ze służbą, była dużym wyzwaniem logistycznym, ale niezwykle uwrażliwiła jej uczestników, w tym podopiecznych druha Mieszka, na drugiego człowieka. Bardzo dużą uwagę zwraca również na kadrę swojej jednostki, motywując ich do nieustającego rozwoju i wykorzystując nietypowe oraz kreatywne sposoby. Druh Mieszko był komendantem kursu zastępowych starszoharcerskich hufca, prowadził także wiele odpraw dla kadr jednostek starszoharcerskich, podczas których motywował ich członków do działania, inspirował oraz dzielił się swoją wiedzą. Pasją Mieszka jest także pierwsza pomoc, wobec czego często wspiera kursy pierwszej pomocy na poziomie chorągwianym. Jednostka druha dzięki jego staraniom działa w miejscu nietypowym — klubie spółdzielczym. Ich współpraca jest obustronna, klub bardzo ceni sobie ich obecność. 82 ŁDSH „Eliock” im. 1 SBS brała udział w wydarzeniach, tj. Święto Chorągwi Łódzkiej, Rajd Arsenał, Jumboree, Intercamp. W jednostce wszystko działa na wyjątkowo wysokim poziomie, ciężko opisać wszystkie aspekty. Zgodnie z deklaracjami druha Mieszka wszyscy członkowie jego jednostki posiadają stopnie adekwatne do wieku lub realizują próby na stopnie, zdobyli po pięć sprawności oraz zrealizowali co najmniej trzy tropy w ostatnim roku harcerskim. Nie udałoby się to bez jego zaangażowania i pracy z podopiecznymi. Druh Mieszko działa również z rozwojem ekonomicznym swoich harcerzy starszych, a także sam potrafi wykorzystywać środki, chociażby z programu ROHIS. Druh Mieszko jest wyjątkowo zaangażowanym drużynowym, który stawia swoją jednostkę na pierwszym miejscu. Nie zapomina on jednak o tym, jak ważny jest jego własny rozwój. To doskonały przykład dla innych drużynowych naszego hufca, do którego zawsze można się zwrócić o radę i pomoc.

Podharcmistrzyni Anastazja Kowalska jest drużynową Gromady Zuchowej „Błękitne Płomyczki” od 2019 roku. Od początku swojej działalności na tej funkcji prezentowała bardzo wysoki poziom. Druhna Anastazja jest specjalistką, jeśli chodzi o metodę harcerską i metodykę zuchową. Umiejętnie stosuje instrumenty metodyczne, prowadzi swoje działania zgodnie z zasadami metodyki zuchowej i przede wszystkim dba o rozwój swoich zuchów w pełnym wymiarze. Druhna Anastazja prowadzi jednostkę w trudnej dzielnicy, pomimo to potrafi umiejętnie pracować z zuchami i rodzicami biorąc pod uwagę ich sytuację życiową. Anastazja nie zapomina o wspieraniu swojej kadry- jej przyboczni są rzetelnie przygotowywani do funkcji drużynowych, Anastazja dba o to, aby ich wiedza było obszerna i szczelna. Druhna Anastazja od bieżącego roku harcerskiego stała się również instruktorką namiestnictwa zuchowego- teraz swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje drużynowym zuchowym z hufca. Po realizacji próby podharcmistrzowskiej Druhna Anastazja nabrała niesamowitej dojrzałości i poczucia odpowiedzialności zarówno za swoją gromadę, jak i za organizację. Jej działania, postawa, sposób, w jaki kreuje swój wizerunek, może być przykładem dla każdego drużynowego i instruktora w Hufcu Łódź-Górna. Druhna Anastazja nigdy nie spoczywa na laurach- jej praca jest zawsze kreatywna, zróżnicowana. Nieważne jak trudna byłaby sytuacja, z którą spotyka się Anastazja- zawsze znajduje rozwiązanie odpowiednie dla swoich wychowanków. W trakcie 2023 roku Druhna Anastazja pozyskała również środki z ProGrantu na projekt związany z historią Polski i regionu łódzkiego. Dzięki temu jej gromada mogła uczestniczyć w kilku wycieczkach tematycznych i poznawać dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Oprócz swojej działalności w harcerstwie Druhna Anastazja studiuje dwa kierunki — psychologię i pedagogikę oraz udziela się wolontariacko w fundacji działającej na rzecz poprawy dobrobytu społecznego dzieci. Jej ogromne serce, ciężka praca, zaangażowanie społeczne są zdecydowanie ważnym argumentem dotyczącym nominacji jej w kategorii „Starszy brat (Starsza siostra)”.

Druhna Marta jest drużynową z pasją i zaangażowaniem od kilku lat, wykazując się mistrzowskim stosowaniem instrumentów metodycznych. Wcześniej jako drużynowa 1 ODHS „Czady”, a obecnie 3 ODW „Biesy”. Jej podejście do wychowania opiera się na holistycznym rozwoju członków drużyny, a jej skuteczność jest widoczna w kondycji samej jednostki (ponad 20. Wędrowników).
Druhna Marta nie tylko stawia przed sobą wysokie cele, ale także inspiruje swoich podopiecznych do dążenia do doskonałości, co jest widoczne w motywacji drużyny do ciągłego rozwoju. Nieustraszona w obliczu wyzwań, Druhna Marta doskonale radzi sobie z różnorodnymi sytuacjami, skutecznie pomagając w rozwiązywaniu konfliktów za pomocą adekwatnych narzędzi. Jej umiejętności organizacyjne sprawiają, że drużyna jest przygotowana do różnych wydarzeń, wypadów czy konkursów. Organizuje liczne wydarzenia drużyny i szczepu „Impares”. Nie obce są prowadzonej przez nią drużynie nocowania pod namiotami z wieczornym ogniem i dzienną wędrówką. Jako drużyna rozpoczęli projekt odwiedzenia w ramach HOTK największych polskich miast z kanonu krajoznawczego Polski (odbyte wędrówki Wrocław, Warszawa, Kraków z hufcem). Zawsze gotowa do działania, Druhna Marta jest mistrzem zarządzania czasem i organizacji, co przyczynia się do sukcesów wychowawczych jej jednostki. To kandydatka nie tylko wykazująca się profesjonalizmem w prowadzeniu zajęć, lecz także byciem aktywną społecznie, inicjując organizację różnych akcji. Jej pasja do pierwszej pomocy jest zarazem inspirująca dla drużyny, której specjalizacją właśnie jest ten obszar. Na uwagę zasługuje również forma służby podjęta przez druhnę — razem z drużyną w przedszkolach i szkołach uczą dzieci pierwszej pomocy m.in. czytając im książki
Podsumowując, Druhna Marta Sobańska to nie tylko harcerski instruktor, ale również lider wychowawczy, który zasługuje na uznanie w kategorii „Starszy Brat”. Jej zaangażowanie, poświęcenie, oraz zdolności przywódcze sprawiają, że jest instruktorką, przyjaciółką i starszą siostrą na medal.
phm. Zofia Rojek nieprzerwanie od 2019 roku pełni funkcję drużynowej 7 Bełchatowskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Żywica” im. Ryszarda Kaczorowskiego. Druhna Zosia jest niezwykle cierpliwą i pracowitą osobą. Zawsze stawia sobie wysokie cele zarówno w pracy z drużyną, jak i służby na polu hufcowym. Ciągłe dążenie do zbilansowanego rozwoju odzwierciedlają nie tylko zmiany zachodzące wewnątrz jej podopiecznych, ale także te widoczne gołym okiem.
Przed przejęciem drużyny jednostce groziło rozwiązanie m.in. ze względu na niską liczebność grupy. W momencie mianowania na funkcję „Żywica” liczyła 4 HSów, a co za tym idzie nie funkcjonowały w niej zastępy. Z biegiem czasu zbiórki drużyny zaczęły odbywać się częściej aż stały się regularne. Były one ciekawe dla młodzieży przy okazji zaspokajając ich potrzeby próbowania nowych rzeczy. Spowodowało to wzrost liczby członków, dzięki któremu udało się utworzyć 3 nowe zastępy. Wspólnota stworzona przez druhnę nie rozpadła się nawet mimo trudnej sytuacji podczas pandemii Covid-19. Drużyna nadal prowadziła wiele działań, tym razem przez łącza internetowe ciągle nie zwalniając tempa. Z Lockdownu wyszli obronną ręką utrzymując stan osobowy na stabilnym poziomie. Obecnie 7 BDSH zrzesza ponad 60 harcerek i harcerzy starszych funkcjonujących w 5 prężnie działających zastępach.
Same zastępy składające się na drużynę również wyróżniają się wysoką aktywnością i zaangażowaniem ich członków. Są to grupy silnie zżytych przyjaciół, gotowe na podejmowanie rozmaitych wyzwań. Zachęcanie i wspólne realizowanie z harcerzami tropów przez druhnę Zosię poskutkowało samodzielnym wychodzeniem z inicjatywą działań młodzieży. Tropy zdobywane przez HS-ów są nadzwyczaj zróżnicowane, a występująca w nich służba dotyczy wielu rozmaitych problemów społecznych. Pracę w tych grupach uatrakcyjnia prowadzona w drużynie punktacja zastępów. Rywalizacja jest tam wyraźnie widoczna, a każda ekipa dąży do bycia najlepszą zgodnie z zasadami fair play.
Wiek wychowanków rządzi się swoimi prawami z racji czego nierzadko dochodzi do powstania rozmaitych konfliktów. Wprawne oko druhny Zofii zawsze wyłapie gęstą atmosferę między nastolatkami a swoimi poczynaniami dąży do poznania problemu. Niejednokrotnie zgodnie z obecnym na tamtą chwilę zapotrzebowaniem organizowane były również kominki, na których pochylali się np. nad znaczeniem przyjaźni i jakie zasady w niej obowiązują, a także prowadzili dyskusję o szacunku do drugiego człowieka i dlaczego jest taki ważny.
Ważną rolę w życiu drużyny odgrywa obecność jej patrona: Ryszarda Kaczorowskiego, jak i patrona szczepu: Bronisława Hellwiga. Szczególnym wydarzeniem związanym z patronem jest organizowana corocznie gra miejska „Bruno”. W 2023 roku udało się nawet wejść we współpracę z miastem i zorganizować grę w ramach „Festiwalu Sztuki Jabłka”.
W 2023 roku 7 BDSH „Żywica” zdobyła specjalizację turystyczną. To właśnie druhna Zosia zasadziła umiłowanie do wędrowania po górskich szlakach i samodzielnego odkrywania krajoznawczych walorów. Podczas licznych wyjazdów, drużyna zdobyła:
-ponad 100 sprawności turystycznych,
-19 Harcerskich Odznak Turystyczno- Krajoznawczych w stopniach popularnym, brązowym i srebrnym,
-około 30 odznak GOT PTTK
– kilkanaście odznak krajoznawczych województwa łódzkiego
Z inicjatywy druhny Zosi przy drużynie zostało założone koło PTTK ,,Klub Włóczykijów”. Drużyna brała również udział w Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim na trasie I gdzie dwa razy zdobyli III i raz II miejsce.
Jako drużynowa często sięga też po nieszablonowe pomysły. Jak nauczyć kogoś gotować jak nie właśnie w kuchni! Podczas pierwszego samodzielnego obozu drużyny w 2023 harcerze i kadra wspólnymi siłami własnoręcznie postawiła kuchnię i stołówkę. Każdego dnia przez 3 tygodnie specjalnie powoływane patrole kuchenne stawiały czoło przygotowaniu dwudniowego posiłku dla całego podobozu! Uczenie zaradności życiowej w działaniu to coś z czym najbardziej można kojarzyć druhnę Zofię.
Druhna Julita Włodarczyk od 2021 roku jest drużynową GZ „Puchatki z Błękitnej Chatki” działającej w Hufcu Łódź – Polesie. Julita jest drużynową najlepiej działającej gromady w hufcu, za pracę w roku harcerskim 2022/2023 Puchatki otrzymały złote miano. W zbiórkach Puchatków obecnie bierze udział 30-35 zuchów, w październikowym nocowaniu gromady wzięło udział 29 zuchów. Zuchy pracują w małych grupach, w gromadzie są 4 stałe szóstki ze stałą obrzędowością. W gromadzie zdobywane są tropy, sprawności i gwiazdki. Gwiazdki zuchy zdobywają w trakcie roku, pracują z książeczkami na gwiazdki, a na kolonii odbywa się bieg na gwiazdkę podsumowujący tę pracę. Julita przygotowuje również karty do zdobywania sprawności dla zuchów. To co warto docenić to pracę Julity ze wszystkimi formami pracy i budowanie atrakcyjnego programu. W roku harcerskim 2022/2023 gromada w ramach wychowania gospodarczego zbudowała razem z kwatermistrzem hufca domki dla jeży (przy okazji tropu Przyjaciele Zwierząt). Przy tropie Słoneczka/Wilczki kadra Puchatków nawiązała kontakt z hufcową Komisją Historyczną i zorganizowała zbiórkę dotyczącą historii ruchu zuchowego. Julita w swojej pracy bardzo często korzysta z zwiadów zuchowych – każda ze zbiórek ma element poza harcówką, nawet w zimę Puchatki wychodzą na dwór. Julita świetnie pracuje z obrzędowością gromady – w ciągu ostatnich 2 lat powstały plakietki gromady, odświeżona została piosenka gromady, a zuchy w trakcie jednego z tropów uszyły maskotkę gromady. Na największe wyróżnienie zasługuje ilość samodzielnych biwaków gromady, które Julita razem z kadrą przeprowadziła w roku harcerskim 2022-2023. Gromada pojechała na 3 samodzielne biwaki (w styczniu, kwietniu i w czerwcu) oraz była na jednym nocowaniu (jesienią). Biwak w czerwcu odbył się pod namiotami! Zuchy ze wsparciem kadry przygotowały wspólnie obiad na kuchni polowej. Na jednym z biwaków Julita zorganizowała zuchom zajęcia z uważności podczas spaceru. Gromada wzięła również udział w Święcie Hufca (maj), gdzie również nocowała pod namiotami. Gromada wzięła również w hufcowm rajdzie Zdobywców Wiosny (luty). Śmiało można więc powiedzieć, że gromada raz w miesiącu była na biwaku lub rajdzie, co jest dla mnie ogromnym dowodem na zaangażowanie Julity i pokazuje jej prowadzenie gromady zgodne z metodą. Julita świetnie współpracuje również z sojusznikami. W minionym roku harcerskim kadra gromady przygotowała stoisko z zabawami na pikniku z okazji Dnia Dziecka. Na kolonie zuchową 2023 pojechało 18 Puchatków, Julita wystawiła samodzielny podobóz. Kadra gromady pojechała na bazę 2 dni wcześniej i wspólnie zbudowała prycz do kadrówki, w ramach wychowania gospodarczego. Julita wychowała następczynię (przekazanie gromady planowane jest na czerwiec 2024). Następczyni zrealizowała już próbę przewodnikowską, ukończyła Kurs Drużynowych Zuchowych. Co więcej, Julita równoległe pracowała z drugą swoją przyboczną, która od września przeszła do innej gromady w hufcu, aby tam za kilka miesięcy również zostać drużynową. Śmiało można więc stwierdzić, że Julita wychowała dwie przyszłe drużynowe i zadbała o ich dalszy rozwój. Julita w lutym 2023 została wyróżniona Listem Pochwalnym Naczelniczki ZHP. W tym wszystkim Julita nie zapomina o swoim własnym rozwoju. W 2023 roku otworzyła próbę podharcmistrzowską, zdążyła już ukończyć kurs phm. Od 1,5 roku jest również instruktorką Namiestnictwa Zuchowego „Biedrony”, opiekunką 3 innych gromad, odpowiada za kontakt z kadrami swoich gromad, sprawdzanie planów pracy, pisanie opinii. Julita była również kadrą hufcowego kursu przewodnikowskiego i drużynowych (2023) „Źródło”, prowadziła zajęcia i była opiekunką zastępu. Oprócz tego Julita jest zastępczynią komendantki swojego szczepu. Julita jest w trakcie zdobywania BOKKa, ukończyła Lidera + moduł I. Julita umiejętnie łączy te wszystkie działania ze studiami dziennymi i pracą. Moja współpraca z Julitą jest bardzo dobra, odpowiedzialnie podchodzi do wszystkich zadań, ufam jej jako instruktorce.

phm. Jakub Warszawski, jako komendant szczepu i aktywny Członek ZKK, wykazał się niezwykłą zdolnością do pracy z kadrą instruktorską. Jego umiejętność stosowania zapisów Systemu pracy z kadrą w praktyce jest wzorowa. Potrafi nie tylko pozyskiwać nowych instruktorów, ale również skutecznie wspierać ich w pełnieniu funkcji oraz umiejętnie podsumowywać ich pracę, co przyczynia się do ciągłego rozwoju i doskonalenia naszego ruchu.
Jego podejście do stosowania metody harcerskiej w pracy z instruktorami jest godne naśladowania.
phm. Jakub potrafi dostosować metody i techniki pracy do indywidualnych potrzeb i umiejętności każdego instruktora, co przekłada się na ich efektywność i satysfakcję z pełnionej funkcji. Wielokrotnie wykorzystywał umiejętność dostosowywania metody i technik pracy na kursach przewodnikowskich i drużynowych (Również na funkcji komendanta), czego najlepszym dowodem jest zdobycie przez niego srebrnej odznaki kadry kształcącej. Co więcej, phm. Jakub jest znany ze swojej umiejętności bycia dobrym słuchaczem, powiernikiem i mediatorem. Jego zdolność do rozwiązywania konfliktów i budowania silnych, pozytywnych relacji w zespole jest nieoceniona. Jego empatia i cierpliwość sprawiają, że jest on nie tylko liderem, ale także mentorem i przyjacielem dla wszystkich instruktorów ze swojego środowiska. Jednocześnie swoją postawą wyrobił sobie niezachwianą pozycję mentora na polu hufca. Jakub wypracował również własne narzędzia i metody pracy z kadrą, które znacząco przyczyniły się do rozwoju naszego szczepu. Jego innowacyjne podejście i kreatywność w tworzeniu programów i inicjatyw instruktorskich są godne podziwu i naśladowania. Jego umiejętności rozdzielania zadań przez perspektywę umiejętności, możliwość rozwoju i zasoby kadry była decydująca w momentach kryzysy naszego środowiska, A dzięki niemu nasz szczep cały czas działa. Podsumowując, phm. Jakub Warszawski jest nie tylko wybitnym instruktorem i liderem, ale także inspiracją i wzorem do naśladowania dla całej społeczności harcerskiej. Jego wkład w rozwój kadry instruktorskiej i całego Związku Harcerstwa Polskiego jest nieoceniony, a jego pasja i oddanie sprawie są godne najwyższego uznania.
Druhna Marysia ma wiele talentów, potrafi niezawodnie pozyskiwać partnerów do harcerskiej działalności, prowadzić inicjatywy programowe, jednakże w naszym środowisku jest niepisaną liderką w rozwijaniu kadry. W ciągu ostatnich dwóch lat była opiekunką dziesięciu prób instruktorskich. Kandydaci na instruktorów wybierają druhnę Marysię, ponieważ jest gwarantem wysokiej jakości próby, potrafi wspierać, ale i zaradzić na porażki. Dzięki doświadczeniu metodycznemu, próby prowadzone przez Druhnę Marysię nie tylko mają wpływ na probanta, ale także na jego środowisko pracy. Drużyny i gromady mają okazję do rozwoju pod okiem świadomej instruktorki. Druhna Marysia prowadzi zarówno próby osób bardzo młodych, ale również starszych, dla których pozostaje autorytetem nie tylko w harcerstwie, a także w dziedzinach życia prywatnego i zawodowego.
Od stycznia 2020 roku pracuje w hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, a od grudnia 2021 z powodzeniem przewodniczy temu zespołowi. W hufcową KSI tchnęła nową energię do pracy i wdrażania zmian. Członkowie i członkinie zespołu pracą według opisów funkcji i zgodnie z tworzonym wspólnie planem pracy. Druhna Marysia w czasie swojej pracy jako szefowa pozyskała i przygotowała do działania w zespole trzech nowych członków. Pamięta o podsumowaniach, wyciąganiu wniosków, potrafi podziękować swoim współpracownikom, ale jest także zasadnicza, wskazuje błędy i pomaga pracować nad słabymi stronami. Potrafi udzielić informacji zwrotnej na temat pracy, nie tylko w formie pochwał, ale także rzeczowej diagnozy obszarów do polepszenia. W pracy Komisji wciąż szuka nowych rozwiązań i usprawnień tak, by praca zespołu nie tylko przynosiła pozytywne efekty dla hufca, ale także dawała możliwość rozwoju indywidualnego dla jego członków i członkiń. Pod okiem druhny Marysi instruktorzy i instruktorki KSI stają się fachowcami pracy z kadrą. Nie brak jej zrozumienia w kwestiach wielofunkcyjności członków i członkiń KSI, zobowiązań związanych ze studiami czy pracą, wspiera ich, dobrze organizując pracę Komisji i przechwytując trudne sprawy w trudnych momentach. Druha Marysia jest także autorytetem dla innych opiekunów prób na stopnie. Nie tylko daje dobry przykład w pracy ze swoimi probantami, ale również wspiera opiekunów w prowadzonych próbach. Nie da się tego wsparcia zmierzyć w prowadzonych konsultacjach czy rozmowach, druhna Marysia zawsze pozostaje dostępna w poradach i dobrych rozwiązaniach.
Druhna Marysia dla radomszczańskiego środowiska stanowi wzór do naśladowania w zakresie pracy z kadrą. Znana jest z proponowania dobrych metod, ale i z trafnych ripost, które niejednego potrafią postawić na nogi i zmotywować do dalszej pracy nad sobą. Dzięki doświadczeniu instruktorskiemu i życiowemu jest świetną powierniczką instruktorskich trosk, ponieważ zawsze zna receptę na rozmaite problemy.
Druhna Marta jest nieodłączną częścią Zespołu Kadry Kształcącej od ponad 14 lat, co świadczy o jej wyjątkowej wierności i oddaniu harcerskim wartościom. Jej rola w hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich przez ostatnich 6 lat jest niewątpliwie jednym z kluczowych elementów sukcesu tejże komisji. Marta nie tylko usprawniła komunikację, lecz również zmotywowała probantów do realizacji zadań, dbając jednocześnie o opiekę i mentoring opiekunów prób. Jej wkład w rozwój instruktorów w tej roli jest bezcenny. Ostatnio Druhna Marta Jędrzejczak opracowała innowacyjny system organizacji pracy Komisji Stopni Instruktorskich, co skutkowało zauważalnym wzrostem wydajności. Jej umiejętność strategicznego myślenia i skutecznego zarządzania procesami sprawia, że jest inspiracją dla całej komisji. Dodatkowo Marta aktywnie zaangażowana jest w szerzenie hufcowej wspólnoty. Współtworzyła kurs kadry przedobozowej oraz pełniła kluczową funkcję w organizacji kursów przewodnikowskich i drużynowych. Jej wkład w te inicjatywy przekracza granice zwykłego zaangażowania, a jej praca jako współtwórcy kursów jest doceniana przez uczestników i współpracowników.
Jest ona inicjatorką wielu spotkań artystycznych dla kadry naszego hufca. Wielokrotnie tworzyła warsztaty decoupage oraz spotkania pobudzające kreatywność w codziennym działaniu. Przy tym wszystkim nie zapomina, by te aktywności niosły ducha ekologicznego wychowania. W hufcowej społeczności Druhna Marta Jędrzejczak jest postrzegana jako autorytet z zakresu wiedzy o harcerskim systemie wychowawczym. Jej głęboka znajomość tych wartości, połączona z umiejętnością przekazywania ich innym, sprawia, że stanowi nieocenione wsparcie dla innych instruktorów oraz inspirację dla młodzieży.
Druhna podharcmistrzyni Anna Kamela-Pawluczyk w poprzedniej kadencji (2019-2023) w komendzie hufca odpowiadała za pracę z kadrą. Jest to doświadczona instruktorka z szerokim spojrzeniem na kadrę ZHP, umiejąca w praktyce stosować System pracy z kadrą. W swoim działaniu była również aktywna na zbiórkach PzK w chorągwi.
Zespół Kadry Kształcącej, której jest szefową realizuje swoje główne zadanie w postaci organizacji kursów przewodnikowskich. Ponadto podejmuje się organizacji mniejszych form kształceniowych w postaci warsztatów.
W podsumowaniu obszaru pracy z kadrą wystawionej przez Komendę Chorągwi Łódzkiej ZHP możemy przeczytać:
„Należy docenić, że działania kierowane do kadry w mijającej kadencji nie skupiały się jedynie na kształceniu czy organizacji posiedzeń KSI. W hufcu był szereg inicjatyw budujących wspólnotę i opierających się na wymianie opinii czy doświadczeń. Odbywała się też praca jeden na jeden (tak bardzo czasochłonna) w postaci indywidualnych rozmów z drużynowymi i pozostałymi instruktorami. Całość tych działań wyróżnia Kutno na tle środowisk chorągwi, jednocześnie stanowiąc dobry przykład dla następców oraz pozostałych pracokadrowców”.
Druhna Ania jest również bardzo aktywną członkinią (a od 2023 roku zastępczynią komendanta) ŁCHSI „OSNOWA”. W samym 2023 roku Druhna Ania była m.in. członkinią Kursu Kadry Kształcącej oraz Kursu Podharcmistrzowskiego „Structum”.
Możemy tutaj oddać głos uczestnikom kursu phm:
– „Cudowne podejście do drugiego człowieka, nieocenianie i komfortowa w rozmowie”,
– „Bardzo ciekawy sposób prowadzenia zajęć, podczas zajęć otwarta i pozytywna postawa. Bardzo dobrze odbierałam druhny zajęcia”,
– „Bardzo solidne przygotowanie do zajęć. Czuć było spokój i opanowanie. Umiała wybrnąć z trudnych sytuacji na zajęciach. Mój odbiór jest mega pozytywny.”.
W pracy z ludźmi, a w szczególności w pracy z kadrą niezwykle ważne jest zbudowanie zaufania i poczucia zrozumienia. Druhna Ania jako jedna z niewielu instruktorek, jakie znam potrafi swoimi kompetencjami i podejściem do ludzi w krótki czasie wytworzyć wzmacniającą relację.
Druh Maciej w latach 2022-2023 działał jako komendant Hufca ZHP Pabianice, zawsze wspierał drużynowych oraz przybocznych, chętnie służył pomocą i wspierał. Od kilku miesięcy pełni funkcję zastępcy komendantki ds. pracy z kadrą. Dba o rozwój młodej kadry organizując dla nas warsztaty, wykazuje się dużym zrozumieniem, zawsze wysłucha i angażuje się w sprawy dotyczące kadry naszego hufca. Maciej jest najlepszy z najlepszych. Swoja oddaną pracą wielokrotnie udowadniał że jest dokładnie w tym miejscu, gdzie powinien być. Zawsze niezwykle życzliwy, pomocny i wspierający. Rekordzista hufcowych zamknięć prób jako ich opiekun. Broni spraw w które wierzy z zaciekłością lwa, jest nieprzejednany w obronie spraw w które wierzy. Swoja postawą, ciężką pracą zasłużył sobie na ogromny szacunek środowiska. Dla mnie osobiście wielki wsparcie i instruktor, który pomimo ogromnej różnicy wieku zawsze traktował mnie po partnersku i z szacunkiem. Szef hufcowego ZKK walczy o najlepsze w jego przekonaniu wyszkolenie naszego środowiska. Poświęcił 5 lat na nauką sztuki prowadzenia Hufca, teraz z wielką cierpliwością i wyrozumiałością przekazuje tą wiedzę dwóm Andżelikom/Angelikom. Kamyk byłby piękną okolicznością, aby mu za to wszystko podziękować.

Druh Ernest Kurc ze środowiskiem XVI Szczepu „Hubalczycy” związany jest od 2005 roku, od maja 2022 roku pełni funkcję komendanta szczepu. Jednocześnie od marca 2022 r. wchodzi w skład Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Druh jest instruktorem, który wsłuchuje się w potrzeby środowiska i reaguje na nie elastycznie dostosowując program i działania, aby na nie odpowiedzieć. To on był inicjatorem i wspierał powstanie nowej drużyny starszoharcerskiej w szczepie, która obecnie liczy ponad 30 osób i jest jednostką, która wyróżnia się na tle hufca. Z tej drużyny rok później wydzielił się samodzielny patrol wędrowniczy „Bóbr”. Patrol ten aktywnie działa biorąc udział w wyjazdach skierowanych do ich metodyki, zdobywają naramienniki wędrownicze a także realizują stopnie – instruktorskie i wędrownicze. Podejmują inicjatywy dające zalążek do podjęcia stałej służby w środowisku lokalnym.
W środowisku przez długi czas odczuwalny był brak kadry, starszyzny harcerskiej i instruktorów. Druh Ernest zadbał o to, by budować relacje z największymi partnerami szczepu – rodzicami. Podjął się dotychczas organizacji dwóch samodzielnych biwaków rodziców, dba o to, by stale motywować tych, którzy ponadprzeciętnie angażują się w działalność wnioskując o odznaczenia centralne. W ostatnim czasie 4 osoby zdobyły Srebrną Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Dodatkowo obecna kadra środowiska to niegdyś zuchy, z którymi druh pracował jako przyboczny gromady zuchowej. Stanowi autorytet w szczepie o czym świadczy fakt pełnienia funkcji opiekuna prób instruktorskich. W minionym roku cztery druhny zamknęły z wynikiem pozytywnym swoje próby na stopień przewodniczek, obecnie próbę realizują trzy osoby a niebawem zmagania ze stopniem podharcmistrzyni rozpocznie jedna z drużynowych. Druh zbudował mocne grono instruktorskie, w tym także jest w trakcie pracy z następczynią na funkcji komendanta szczepu. W trakcie pracy ze szczepem nie zapomina o swoim rozwoju, w minionym roku pozytywnie ukończył próbę harcmistrzowską.
W odpowiedzi na potrzebę środowiska dotyczącą motywowaniu i nagradzaniu druh Ernest opracował wewnętrzny plebiscyt szczepu, który jest organizowany co dwa lata – nosi nazwę “Nieszablonowi”. Dzięki niemu szczep jest w stanie nagrodzić najciekawsze inicjatywy podejmowane przez jednostki, ale także indywidualne osoby począwszy od zucha a skończywszy na rodzicach. Sam zadbał o promocję wydarzenia, opracowanie kategorii, projekt podziękowań i medali, scenariusz i nadzorowanie przebiegu wydarzenia.
Druh Ernest z niezwykłą dbałością podchodzi do kwestii programowych w środowisku. Wspiera jednostki w jego tworzeniu i ewaluacji. Plany wyjazdów tworzone są z dbałością o szczegóły, tak jak i wszelka dokumentacja, jaka wychodzi ze szczepu jest dopracowana w niemalże każdym detalu. Druh Ernest słucha swojego środowiska i w taki sposób kieruje pracą kadry, by odpowiadać na te potrzeby. Dzięki temu wszystkie jednostki stawiają na zróżnicowany program obfitujący w wyjazdy i zbiórki pozwalające podopiecznym na doskonalenie swoich umiejętności. Z jego inicjatywy została zorganizowana akcja naborowa, w wyniku której szczep zwiększył swoją liczebność o niemalże 50%. Co więcej, liczba osób na zbiórkach i wydarzeniach śródrocznych odpowiada liczbie podopiecznych biorących udział w wyjazdach takich jak biwaki zimowe i obozy letnie. Dba o to, by drużyny ze szczepu podejmowały się inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, m.in. w minionym roku zostało zorganizowane kolędowanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, spotkanie noworoczne z podopiecznymi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Drużyna starszoharcerska aktywnie wspierała funkcjonowanie miejskich lodówek społecznych.
Druh Ernest zarówno w środowisku, jak i na tle hufca stanowi wzór do naśladowania. Poprzez swoje zaangażowanie i doświadczenie potrafi rozwiązać niemalże każdy problem, wspiera kadrę swojego szczepu pozwalając im doskonalić siebie i swoje jednostki. Przy mnogości zadań nie zapomina o swoim warsztacie.
Phm. Natalia Siejkowska ostatnie 4 lata pełniła funkcję członkini komendy hufca ds. programowych, a także szefowej hufcowego Zespołu Programowego „Azymut”. W tym czasie dokonała „programowej rewolucji” w hufcu.
Natalia zrewolucjonizowała tworzenie planów pracy w hufcu — stworzyła nowy wzór planu pracy, wprowadziła go, a następnie dopracowywała. Bez wątpienia jednym z największych sukcesów Natalii jest ogromny wzrost jakości planów pracy jednostek oraz wzrost świadomości kadry, która te plany pracy pisze. Osiągnęła to dzięki indywidualnej pracy z każdym drużynowym.
Druhna dbała o przygotowanie planu pracy hufca. Kierowała bardzo pogłębioną analizą środowiska. Na uwagę zasługuje to jak trafnie wyciąga wnioski, stawia cele i planuje działania, które je realizują. Natalka prowadziła także warsztaty dot. tworzenia planów pracy hufców dla programowców Chorągwi Łódzkiej.
Natalia odpowiadała także za wprowadzenie nowego SIMu w hufcu. Prowadziła szkolenia, dbała o ujęcie systemu w planach pracy. Organizowała także dyżury programowe, na których kadra mogła przyjść, dopytać w razie wątpliwości, skonsultować swoje plany i działania.
Druhna dbała o jakość wszystkich wydarzeń hufcowych, nadzorując i wspierając tworzenie ich programu. Sama prowadziła także program trzech obozów hufca. W swoich działaniach zawsze dba o zawarcie wszystkich elementów Harcerskiego Systemu Wychowawczego.
Powołała też zespół programowy. Zespół dba o program realizowany na wszystkich wydarzeniach na poziomie hufca. Tworzy coroczne propozycje programowe skierowane do jednostek, odpowiadające na potrzeby środowisk hufca. Dzięki temu nasze gromady i drużyny wyszły ze swoich baniek, podjęły się nowych działań, poprawiły jakość swojej pracy.
Obecnie wspiera kadrę hufca pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz członkini Chorągwianego Zespołu Programowo-Metodycznego.
pwd. Amelia Różańska zobowiązanie instruktorskie złożyła w 2022 roku. Prowadziła jednostkę 8 WDH „Wśród Płomienia” od 2020 roku. Stosując HSW, dbając o atrakcyjność i celowość programu prowadzonego w drużynie, ujmując realizację instrumentów metodycznych rozwinęła jednostkę, dzięki czemu była możliwość rozdzielenia pionów metodycznych w 2022 roku — harcerskiego i starszoharcerskiego — na dwie osobne drużyny. Mimo prowadzenia 2 jednostek zachowała wysoki poziom prowadzonych zbiórek, wykształciła swoich przybocznych, którzy w maju 2023 roku zostali drużynowymi. Od 2020 roku aż dotąd pełni funkcję zastępczyni komendanta szczepu ds. programu w 8 Szczepie Harcerskim „Płomień”. W czasie pełnienia funkcji prowadziła wiele warsztatów metodycznych dla funkcyjnych w szczepie, wykorzystywała i promowała w drużynach propozycje programowe (tj. Dobrze być sobą, Leśne Harce, Światozmieniacze, Fałszywe informacje — Czuwaj!), szkoliła kadry drużyn z nowego SIMu. Starannie dopracowywała i kreowała program szczepu oraz program jednostek szczepu wykorzystując harcerskie wartości, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, cele zrównoważonego rozwoju, a także opierała plan pracy o potrzeby harcerzy w zdobywaniu stopni harcerskich czy instruktorskich. Pełniąc funkcje w drużynie i w szczepie korzystała z inicjatyw miejskich, angażując zuchy, harcerzy i wędrowników w życie miasta Łask. Jedną z głównych, wieloletnich współprac, w które aktywnie jest zaangażowana na poziomie 8 SH „Płomień” jest ciągła praca z Łaskim Domem Kultury oraz „BA ŁA GRĄ” – Bazą Łaskich Graczy. Bierze aktywnie udział w prowadzeniu spotkań klubu graczy w gry planszowe, które rozpromowała wśród wielu harcerek i harcerzy. Pomagała w organizacji kilku edycji WOŚP prowadzonego przez ŁDK, gdzie razem ze szczepem była zaangażowana w działania prowadzone przez Łaski Sztab. Kreuje harcerski program oparty o wartości, które promuje ZHP, jest dostosowany do potrzeb danej grupy wiekowej, ale również posiada atrakcyjne formy pracy. Zwraca dużą uwagę na realizowanie i rozwijanie przez jednostki szczepu obrzędowości, w celu pogłębiania przynależności do drużyny i braterstwa we wspólnocie szczepu. Jednak jej działania programowe nie opierają się jedynie o szczebel szczepu. Tworzyła i współtworzyła programy na kilku obozach harcerskich hufca, zimowiskach, koloniach organizowanych z ramienia hufca dla osób niezrzeszonych, w roku 2023 po raz pierwszy został poprowadzony obóz szczepu, gdzie pełniła funkcje w komendzie obozu ds. programu. Natomiast w tym roku w czasie ferii zimowych współtworzy półkolonie szczepu promując atrakcje na terenie województwa łódzkiego, gminy Łask i współpracując z Łaski Domem Kultury. Od 2019 roku również współtworzy wydarzenie o zasięgu centralnym — Harcerską Fantazjadę. Jest to wydarzenie w formie biwaku o tematyce fantasy dla harcerzy i osób niezrzeszonych. Organizowane są na nim turnieje w gry planszowe, rozgrywki RPG, konkursy literackie i cosplay, dzień otwarty itp. W ramach wydarzenia była odpowiedzialną za realizację programu HF, a w roku 2023 pełniła funkcję komendantki Harcerskiej Fantazjady edycja XI. pwd. Amelia Różańska jest ambitną, odpowiedzialną, świadomą instruktorką będącą inspiracją i wzorem dla harcerzy nie tylko w środowisku szczepu, ale także na szczeblu hufca. Przygotowywany, koordynowany i realizowany przez nią program jest dopracowany pod każdym kątem, świadomie wplata w formy pracy wartości harcerskie, wprowadza w plan pracy jednostek i szczepu angażującą służbę, opiera go o indywidualne potrzeby swoich harcerzy. Jest przepełnioną optymizmem, zaangażowaniem, otwartością instruktorką, bez której z pewnością środowisko szczepu, jak i hufca nie wyglądałoby tak samo. Pełniła funkcję drużynowej, a obecnie pełni funkcję z-czyni komendanta szczepu ds. programu, członkini komendy hufca ds. organizacyjnych, członkinią komendy HF, aktywnie uczestniczy w działaniach Rady Drużynowych ZHP.
hm. Agnieszka Kmin-Piestrzyńska w latach 2019-2023 pełniła funkcję Zastępczyni Komendantki ds. programowych, a w latach 2021-2024 była Szefową Zespołu Programowego Hufca ZHP Zduńska Wola. Druhna Agnieszka jest nie tylko instruktorką z powołania, ale również liderką, która poprzez swoją aktywność i determinację wnosi znaczący wkład w rozwój harcerstwa w naszej chorągwi. Rozpoczęła swoją służbę instruktorską od założenia gromady zuchowej o specjalności wodnej, którą prowadziła z powodzeniem, wspomagając rozwój pionu zuchowego w hufcu. W 2018 r. w hufcu był kryzys związany z zachowaniem ciągu wychowawczego w drużynach specjalności wodnej, dlatego postanowiła założyć wielopoziomową drużynę wodną, która działa do dziś. Agnieszka zawsze wspiera specjalność wodną w naszym hufcu dbając o rozwój kadry w tym zakresie. W ubiegłym roku po raz pierwszy od lat zorganizowała obóz żeglarski wodnej drużyny, gdzie uczestnicy szlifowali swoje umiejętności pod jej okiem. Była twórcą propozycji programowych: dla członków hufca – „85 lat na harcerskim szlaku”, dla członków ZHP – „Gwiezdne harce”, dla pionu zuchowego – „Doświadczyć”. Płynnie wprowadziła nowy SIM w hufcu organizując warsztaty dla kadry, obecnie jest Szefową MZKK S8, gdzie m.in. planuje pracę w oparciu o Harcerskim System Wychowawczy. Jako programowiec hufca m.in. koordynowała wydarzenia na poziomie hufcowym oraz nadzorowała plany pracy jednostek naszego hufca. W 2021 roku koordynowała przebieg Nocy Muzeów w willi Richtera a w 2023 roku była Komendantką Święta Chorągwi Łódzkiej w Zduńskiej Woli, które zyskało uznanie zarówno wśród harcerzy, jak i lokalnej społeczności. Jej zdolności organizacyjne i zdolność do tworzenia inspirujących wydarzeń i programu sprawiły, że to święto było jednym z najbardziej udanych w historii chorągwi.
Podharcmistrzyni Julia Dałek jest aktywną członkinią Zespołu Programowego Hufca Łódź-Górna. Jej zaangażowanie i postawa instruktorska stanowią wzór dla pozostałych członków. Druhna Julia w trakcie pełnienia tej funkcji była zaangażowana w bardzo wiele działań programowych. Druhna Julia w ostatnim czasie odniosła dwa sukcesy programowo-metodyczne. Pierwszym z nich jest współprzygotowanie propozycji programowej o Prawach Dziecka Propozycja programowa zawierała informacje merytoryczne o Prawach Dziecka, charakterystyki osób ważnych w procesie stanowienia prawa polskiego w zakresie praw dziecka, propozycji zbiórek i działań dla każdej metodyki oraz dla starszyzny i instruktorów. Druhna Julia była bezpośrednio zaangażowana w tworzenie propozycji działań dla metodyki harcerskiej, starszyzny i instruktorów oraz w tworzenie poradniczka bezprzemocowego. Propozycja została zrecenzowana na poziomie chorągwianym oraz centralnym- w obu przypadkach uzyskała pozytywne recenzje. Co więcej, Julia dąży do pozyskania środków na wydanie propozycji w wersji papierowej, tak aby mogła ona zostać udostępniona dla społeczności hufca i chorągwi. Drugim sukcesem była współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji „Każde prawo jest ważne- konferencja o prawach dziecka w działalności wychowawczej”. Konferencja kierowana była nie tylko do instruktorów harcerskich, ale również do pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców dzieci. W konferencji wzięło udział ponad 60 osób. W trakcie trwania konferencji mieliśmy okazję gościć ważne osobistości i specjalistów, jeśli chodzi o Prawa Dziecka (Marek Michalak — były Rzecznik Praw Dziecka, Joanna Paduszyńska — prezeska fundacji Słonie na Balkonie). Konferencja spotkała się również z pozytywnym odbiorem. Rola phm. Julii Dałek w organizacji konferencji była kluczowa- zajmowała się ona kontaktem z prelegentami oraz tworzeniem programu konferencji pod względem merytorycznym. Były to dwa bardzo duże projekty, które były realizowane od IV kwartału 2022 roku do III kwartału 2023 roku. Druhna Julia nie zapomina również o własnym rozwoju- w ostatnim kwartale 2023 r. zamknęła swoją próbę podharcmistrzowską, uczestniczyła w kursie trenerskim „Free Being Me” organizowanym przez GK. Julia rozwija również swoje umiejętności i przekazuje je dalej w Referacie Harcerskim Chorągwi Gdańskiej (w Gdańsku aktualnie zamieszkuje). Podharcmistrzyni Julia Dałek jest również świadoma tego, jakie problemy i wyzwania stoją między współczesną młodzieżą- jednym z jej działań, które wykonała w celu odpowiedzi na te potrzeby było samodzielne przygotowanie propozycji programowej dotyczącej emocji i pracy z nimi wśród różnych grup metodycznych. Działania, które podejmuje phm. Julia Dałek, świadczą o jej dojrzałości instruktorskiej, świadomości tego, jak działa Harcerski System Wychowawczy, niezwykłych umiejętnościach organizacyjnych i bardzo dużej wiedzy merytorycznej z zakresu tworzenia, realizacji oraz podsumowania programu wychowawczego.

Projekt miał na celu zapoznanie uczestników z ideą leave no trace oraz zero waste w trakcie biwaku drużyny organizowanego pod namiotami. Działanie miało być również formą przygotowawczą dla harcerzy, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z harcerstwem przed Harcerską Akcją Letnią. Była to idealna okazja do uatrakcyjnienia programu pracy drużyny oraz uświadomienia harcerzy czym jest las i jaką spełnia funkcję.
W trakcie realizacji projektu harcerze pobudzili swoją wrażliwość na otaczającą ich przyrodę, ale również była to idealna okazja do realizacji prób na stopnie sprawności jak na przykład przyrodnik/przyrodniczka czy ochotniczka/młodzik oraz tropicielka/wywiadowca. Podczas przedsięwzięcia uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę harcerską w praktyce podczas biegu z technik, łączącym elementy biegu na orientację. Była to też forma, podczas której harcerze przyzwyczaili się do warunków panujących na obozie, ale również przygotowali wspólny posiłek co było idealną okazją do wykazania się kulinarnie i zacieśnienia więzi. Było to niezwykle istotne, szczególnie dla nowo przybyłych członków.
Projekt był idealną okazją dla harcerzy do ich wszechstronnego rozwoju. Program biwaku realizowanego ze środków programu Chorągwianego PROGrant był ogromną motywacją do realizacji prób na stopnie i sprawności poprzez formę biegu na orientację i biegu z technik czy wspólnego gotowania obiadu. Stawiał on również na aktywne działania na łonie natury, stosując zasady ekologicznego obozowania (leave no trace/zero waste itd.)
Projekt składał się z 5 zbiórek realizowanych w zuchówce w Łodzi, okolicach parku Sienkiewicza, skansenie, grodzisku i kolegiacie w Tumie oraz w Muzeum Archeologiczno-Etnograficznym w Łodzi. Projekt był realizowany w ramach specjalności historyczno-rekonstruktorskiej. Zuchy podczas zdobywania tropu Archeolodzy/Archeolożki będą miały okazję zaspokoić dziecięcą ciekawość świata, dowiedzieć się jak dawniej żyli ludzie, rozwinęli swoją sprawność manualną oraz poznali zawód archeologa. Zuchy podczas realizacji tropu „Archeolodzy/Archeolożki’ miały okazję poznać ten zawód oraz poznać historię wyróżniając konkretne epoki. Podczas 5 zbiórek zuchy bawiły się w archeologów, podróżników, dekoratorów, rekonstruktorów i historyków. W trakcie zbiórek zuchy zgłębiały punkty Prawa Zucha, a także realizowały zadania na gwiazdki i sprawności indywidualne tj. charakteryzator/charakteryzatorka, dekorator/dekoratorka, plastyk/plastyczka, przechodzień, fotoamator/fotoamatorka, kronikarz/kronikarka, przewodnik/przewodniczka, miłośnik/miłośniczka sztuk pięknych, rzeźbiarz/rzeźbiarka. Projekt zrealizowany został w ramach programu ChŁ ProGrant na 2023 rok.
Tematyka projektu była powiązana ze specjalnością historyczno-rekreacyjną, co zasługuje na uznanie. Poprzez realizację tego projektu gromada również realizowała strategię chorągwi, co pokazuje dużą świadomość instruktorską drużynowej- phm. Anastazji Kowalskiej. Na uznanie zasługuje również to, że projekt nie był jednorazowym działaniem, był to cykl zbiórek tematycznie powiązanych. W mojej ocenie bardzo ważnym aspektem tego projektu jest to, że pozyskane środki zostały wykorzystane na aktywności i atrakcje, które zmuszały gromadę do opuszczenia zuchówki, do poznania najbliższej okolicy oraz jej historii. Projekt w swoich założeniach miał wzbudzić pozytywne odczucia względem nauki historii- w gromadzie zuchowej realizowanie takiego założenia nie jest proste. Wymaga od kadry dużego zaangażowania i wiedzy na etapie przygotowania projektu oraz jego przeprowadzenia- jeśli chcemy zarazić zuchy jakimś tematem sami musimy opowiadać o nim z pasją. Pomimo tak wymagającej tematyki projektu został on przeprowadzony w sposób wzorowy, rozwijający i atrakcyjny dla zuchów, co udowadniają dołączone zdjęcia. Całość działań została zrealizowana z środków pozyskanych w ramach programu ProGrant.
Projekt „Ogniogranie” realizowany przez 25 Radomszczańską Drużynę Starszoharcerską „Kotwicz” zakładał nagranie płyty, na której znalazły się piosenki harcerskie, turystyczne i takie, które drużyna wykonywała na Festiwalach i muzycznych przeglądach. Realizację projektu rozpoczął cykl spotkań osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia. Wspólnie zostały wybrane utwory, które znalazły się na płycie, następnie zorganizowano spotkanie z trenerką wokalną, która wsparła aranżację utworów a solistom udzieliła cennych wskazówek. Zostały one wykorzystane w trakcie wizyt w profesjonalnym studiu nagrań. Proces wyjazdów do Łodzi został podzielony na dwa weekendy — w trakcie pierwszego z nich nagrano sekcje muzyczne tj. gitarę akustyczną, pianino, flet, cajon, bębny oraz wokal główny. W tym czasie kadra drużyny organizowała próby chórów oraz organizowała transport, zakwaterowanie i wyżywienie drugiego biwaku, w którym wzięło udział 20 harcerzy starszych. Po drugiej wizycie w studiu nagrań rozpoczął się proces tworzenia ścieżek i scalania utworów w całość, w międzyczasie powstawały również pomysły okładki wersji fizycznej płyty. We wrześniu 2022 roku miała ona swoją premierę a sympatycy środowiska, rodzice i harcerze biorący udział w wydarzeniu otrzymali pamiątkową wersję. Dzięki realizacji projektu kadra drużyny mogła udoskonalić swoje umiejętności organizacyjne, ponieważ ówczesna drużynowa była nowo mianowaną na funkcji. Ponadto wszyscy członkowie jednostki mieli możliwość spróbowania swoich sił w profesjonalnym studiu, co być może dla wielu stanowi start w muzyczną przyszłość.
Projekt Ogniogranie otrzymał finansowanie z Fundacji ZAIKS, który został rozliczony w sierpniu 2022 roku oraz PROgrant dla drużyn Chorągwi Łódzkiej. Wynikał z potrzeby jednostki, która od samego początku działania wykazywała zainteresowanie artystycznymi formami biorąc udział w Festiwalach i Konkursach Filmowych, na których zajmowali wysokie miejsca na podium. W trakcie śródrocznej działalności również często angażują się w projekty o takiej tematyce, m.in. kolędowanie, muzyczne spotkania, czy obstawy przedsięwzięć na poziomie szczepu, hufca, a nawet chorągwi. Członkowie jednostki indywidualnie rozwijają się biorąc udział w konkursach, uczęszczając na dodatkowe lekcje wokalne, czy muzyczne obozy. Realizacja projektu Ogniogranie pozwoliła członkom drużyny na wszechstronny rozwój, w przedsięwzięciu brali udział niemalże wszyscy znajdując dla siebie odpowiednie działania, niekoniecznie mające związek ze śpiewem. To zdecydowanie pozwoliło członkom drużyny wzmocnić swoje relacje, udoskonalić mocne strony i popracować nad zniwelowaniem słabych. Wizyta w studiu nagrań stanowiła dla wszystkich ogromny zastrzyk motywacji a posiadanie fizycznego wydania płyty i wysłuchanie finalnej wersji utworów utwierdziło drużynę w przekonaniu, że nie jest to ich ostatnia wizyta w studiu.
Link do płyty powstałej w ramach projektu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCl9J_zdiYWTg6bB7EQ7QCe3uZN8jQtfZ

Uprzejmie informujemy, że głosować mogą jedynie osoby, które zalogują się z konta zhp.pl lub zhp.net.pl. Każda osoba może oddać jeden głos.