Zostań częścią Zespołu Jamboree 2023!

Zostań częścią projektu Jamboree! Zespół Jamboree 2023 poszukuje Członka Międzynarodowej Grupy Kontaktowej (ICG) ds. World Scout Youth Forum.  

Zadania członka grupy będą polegały m.in. na udziale w bieżących pracach i spotkaniach ICG, reprezentowaniu ZHP na spotkaniach zagranicznych, nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów w Narodowych Organizacjach Skautowych WOSM, głównie z osobami pełniącymi funkcje tzw. Youth Advisors (Młodzieżowych Doradców) lub będącymi delegatami organizacji skautowych na forum młodzieżowe, zaangażowaniu, organizowaniu lub współorganizowaniu projektów międzynarodowych, utrzymywaniu bieżących kontaktów międzynarodowych (e-mail, Skype, media społecznościowe), promowaniu Polskiej Kandydatury.

Od wybranych osób oczekuje się zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań w wymiarze ok. 5 godz. tygodniowo (przy czym w okresach intensywniejszej pracy może być wymagane większe zaangażowanie).

Poszukiwana jest jedna osoba. Od kandydatów oczekiwane jest zaangażowanie w okresie od marca 2017 r. do września 2017 r. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji jest dyspozycyjność w dniach 6-18 sierpnia 2017 r. umożliwiająca wzięcie udziału w tym terminie w 41st World Scout Conference & 13th World Scout Youth Forum.

Aplikacja powinna zostać przesłana nie później niż do godz. 23.59 dnia 21-03-2017 r. 

Więcej informacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym: ICG_Członek_Grupy_Roboczej_ds_World_Scout_Youth_Forum_Interameryka

2017-03-27T17:53:39+00:0023/03/2017|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych