Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (WOSM) jest głęboko zaniepokojona operacją wojskową prowadzoną wobec Ukrainy oraz ogólnym pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Rozwiązania wszelkich sporów powinny być podejmowane zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego i z najwyższym poszanowaniem praw człowieka oraz integralności terytorialnej i suwerenności państw.

Mimo że biuro regionalne Eurazji z siedzibą w Kijowie od 2020 roku działa całkowicie wirtualnie, a jego międzynarodowa kadra pracuje w różnych krajach, utrzymujemy bliski kontakt z naszymi pracownikami i wolontariuszami w Ukrainie oraz ściśle współpracujemy z organizacją członkowską WOSM w tym kraju.

WOSM ma długą i chlubną tradycję stawania w obronie pokoju, sprawiedliwości i praw człowieka, w tym praw dzieci na całym świecie, szczególnie tam, gdzie dochodzi do konfliktów. Mamy nadzieję, że zostaną podjęte wszelkie wysiłki w celu zapewnienia natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i ochrony mieszkańców Ukrainy, w tym dzieci, przede wszystkim metodami dyplomatycznymi w celu pokojowego rozwiązania wszystkich problemów.

Oryginał:

https://www.scout.org/WOSM-statement-Ukraine

(za zhp.pl)