Chorągiew Łódzka ogłasza rekrutację instruktorów do zespołów chorągwianych. Poszukujemy chętnych, którzy swoją pracą chcą wesprzeć nasze zespoły.

 1. Zgłoszenia do zespołów trwają od 15.12.2023 do 29.12.2023 do godz. 20:00
 2. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach: zgłoszenia elektroniczne  przez formularz oraz rozmowy indywidualne.
 3. Wymagania wstępne, katalog kompetencji podstawowych i dodatkowych jest tworzony przez odpowiedniego członka komendy i szefa zespołu.
 4. Rozmowy prowadzone są przez odpowiedniego członka komendy wraz z szefem zespołu lub przez wyznaczonych przez nich członków odpowiedniego zespołu.
 5. Każde mianowanie musi uzyskać zgodę komendy chorągwi oraz komendanta hufca.
 6. Do zespołu mogą zostać przyjęte osoby, które nie spełniają wszystkich kompetencji. Warunki wstępne są jednak niezbędne.
 7. Nie ma obowiązku przyjęcia osób zgłoszonych i spełniających opisane wymagania i kompetencje.
 8. Opinie właściwego komendanta hufca zostaną zebrane telefonicznie przez członków komendy chorągwi.
 9. Na każde zgłoszenie odpowie szef zespołu albo członek komendy chorągwi.

Wybierz odpowiednią zakładkę, by zapoznać się z opisami zespołów, do których prowadzony jest teraz nabór.

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI

Celem działania zespołu komunikacji i promocji chorągwi jest odpowiednie przedstawienie działań wychowawczych naszej organizacji odbiorcom- członkom naszej organizacji, ich rodzicom, instytucjom partnerskim oraz pozostałym- i skuteczne do nich dotarcie zgodnie z założeniami marki ZHP.

Działania zespołu komunikacji i promocji opierać się będą przede wszystkim o działalność w mediach społecznościowych- Facebook, Instagram, LinkedIn. Do zrealizowania powyższych celów poszukujemy osób posiadających doświadczenie w zakresie fotografii, video, grafiki i social media.

Zespół podlegać będzie członkowi komendy ds. wizerunku i współpracy zagranicznej hm. Adam Rakowski.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu komunikacji i promocji. W szczególności poszukujemy osób znających się na grafice komputerowej. 

Obowiązki 

Działalność w zespole komunikacji i promocji wiąże się z systematyczną, zaplanowaną lub często też spontaniczną pracą zajmującą ok. 2h tygodniowo.  W zależności od pełnionej roli w zespole do obowiązków jego członków należeć będzie: tworzenie relacji do mediów społecznościowych, relacji fotograficznej, materiałów video z wydarzeń chorągwianych, tworzenie regularnych wpisów w mediach społecznościowych, tworzenie grafik i szablonów dla zespołów chorągwianych, wsparcie i opieka nad zespołami chorągwianymi w zakresie promocji ich działalności. 

Kompetencje kluczowe

 • Posiadanie (razem lub wymiennie) stopnia instruktorskiego i/lub I stopień Miana Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji lub kompetencje odpowiadające I stopniowi tego miana.
 • Zainteresowanie tematami takimi jak np.: promocja, komunikacja, grafika, film, strategia komunikacji, PR, marketing, social media, technologia, nowe media, biznes, reklama.  
 • Bycie specjalistą lub pracowanie nad swoimi umiejętnościami w wybranej dziedzinie. 
 • Wykazywanie się rolą mentora, merytorycznego wsparcia i źródła wiedzy w obszarze wybranej specjalizacji.  
 • Doświadczenie w pracy w obszarze promocji co najmniej na poziomie hufca.  

Kompetencje dodatkowe

 • Bycie osobą komunikatywną, otwartą na rozwój, konstruktywną krytykę i pozytywną. 
 • Znajomość Identyfikacji Wizualnej ZHP. 
 • Znajomość programów do (w zależności od profilu działania) grafiki komputerowej, obróbki zdjęć, montażu video, streamingu live. 
 • Umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, Teams. 

Możliwość rozwoju i korzyści 

Chorągwiany zespół to najlepsze miejsce do podzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi, daje on również możliwość zdobycia nowych doświadczeń w promowaniu wydarzeń wojewódzkich, działania we współpracy z komendą chorągwi, poznania i współpracy z nowymi ludźmi z innych środowisk harcerskich i dobrej zabawy, dzięki możliwości zobaczenia wydarzenia z perspektywy wszystkich pionów metodycznych. Działanie w zespole daje również możliwość uczestniczenia w życiu instruktorskim chorągwi, poprzez m. in. uczestniczenie w spotkaniach i wyjazdach Złotego Kręgu i w Seminarium Programowo-Kształceniowym w Załęczu Wielkim.    

W zespole umożliwimy Ci poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy, damy Ci możliwość zdobycia nowych umiejętności z zakresu innego niż Twoja dotychczasowa działalność i damy możliwość na dofinansowanie szkoleń z zakresu różnych dziedzin działania zespołu.  

Zespół to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą, dlatego też jakość jego działania będzie zależała również od tego, z czym do nas przyjdziecie. W związku z tym czekamy na Wasze pomysły!  

W razie wątpliwości lub pytań śmiało pisz adam.rakowski@zhp.net.pl 

ZESPÓŁ DS. ROZWOJU SPECJALNOŚCI

Celem działania zespołu jest promowanie i wdrożenie pracy ze specjalnościami harcerskimi, które są sposobem realizacji programu harcerskiego poprzez wzbogacenie go o treści charakterystyczne dla danego rodzaju aktywności. 

Zespół podlega członkowi komendy chorągwi ds. projektów i rozwoju specjalności phm. Karolinie Kubis.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu ds. rozwoju specjalności

Obowiązki

 • przygotowanie programu wychowania specjalnościowego; 
 • weryfikacja pracy jednostek specjalnościowych (gromad, drużyn, kręgów, klubów);  
 • wsparcie działań programowo-metodycznych w zakresie specjalnościowym;  
 • popularyzacja specjalności w podstawowych jednostkach organizacyjnych;  
 • organizacja szkoleń z zakresu specjalności;  
 • poszukiwanie partnerów zewnętrznych z zakresu pracy ze specjalnościami; 

Kompetencje kluczowe

 • prezentowanie wysokiego poziomu kultury osobistej; 
 • umiejętność pracy w zespole; 
 • wiedza w zakresie zasad przyznawania mian specjalnościowych;
 • praktyczna znajomość konkretnej specjalności;  
 • praktyczna znajomość metody harcerskiej; 

Kompetencje dodatkowe

 • uprawnienia specjalnościowe państwowe; 

Możliwość rozwoju i korzyści

 • dofinansowanie do szkoleń specjalnościowych;  

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do członkini komendy ds. projektów i rozwoju specjalności na adres: karolina.kubis@zhp.net.pl .

ZESPÓŁ KWATERMISTRZOWSKI

Celem działania zespołu jest stworzenie przestrzeni dla osób zainteresowanych sprawami związanymi z logistyką, zarządzaniem sprzętem, zarządzaniem obiektami, majsterką i wdrażanie tej wiedzy w bieżącą pracę Chorągwi Łódzkiej. 

Zespół podlega członkowi komendy chorągwi ds. majątku i spraw kwatermistrzowskich phm. Krzysztofowi Bajowi.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków zespołu kwatermistrzowskiego

Obowiązki

 • reprezentowanie zespołu;
 • udział w spotkaniach zespołu;
 • organizowanie zajęć na poziomie chorągwi i hufca;
 • pomoc logistyczna przy organizowaniu zadań przez inne zespoły. 

Kompetencje kluczowe

 • posiadanie stopnia podharcmistrzyni/podharcmistrza lub/i Miano Kadry Wspierającej;
 • doświadczenie w dziedzinie kwatermistrzowskiej.

Kompetencje dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie w sprawach BHP i p-poż;
 • umiejętność zarządzania obiektami;
 • uprawnienia do użytkowania urządzeń (pilarki, wózki widłowe itp.);
 • inne uprawnienia pomagające w pracy w Zespole (kierowanie ruchem, elektryczne, gazowe, budowlane itp.);
 • doświadczenie w przekazywaniu swojej wiedzy. 

Możliwość rozwoju i korzyści

 • poszerzenie swoich kompetencji.
 • dofinansowanie do kursów, szkoleń, warsztatów.  

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do członka komendy ds. majątku i spraw kwatermistrzowskich na adres: kwatermistrz@lodzka.zhp.pl .

Instruktor ds. pozyskiwania środków

Celem działania instruktora ds. pozyskiwania środków jest pozyskiwanie funduszy na konkretne projekty naszego stowarzyszenia. Zadaniem instruktora będzie przygotowywanie merytorycznie wniosków na działalność programowo-kształceniową Chorągwi. Przy współpracy z odpowiednimi członkami komendy będzie opracowywał program i cele, które pozwolą nam pozyskiwać środki na śródroczną pracę stowarzyszenia.

Instruktor będzie podlegał skarbniczce chorągwi hm. Oliwii Kruczkowskiej.

Obowiązki

 • Tworzenie, rozwój oraz wprowadzenie w życie strategii fundraisingowych; 
 • Poszukiwanie potencjalnych darczyńców indywidualnych i biznesowych poprzez kampanie fundraisingowych; 
 • Budowanie relacji z darczyńcami; 
 • Systematyczna i efektywna praca w zespole. 

Kompetencje kluczowe

 • Otwartość na kontakty i budowanie relacji;
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 • Umiejętność redagowania tekstów;
 • Kreatywność.

Kompetencje dodatkowe

 • Dobra znajomość obsługi komputera i pracy w generatorach;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków.

Możliwość rozwoju i korzyści

 • Możliwość rozwoju;
 • Satysfakcję ze współtworzenia wizerunku ZHP Chorągwi Łódzkiej;
 • Możliwość poszerzenia doświadczenia w pozyskiwaniu środków;
 • Możliwość dofinansowania do szkoleń;
 • Wynagrodzenie zależne od pozyskanej kwoty dotacji.

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do skarbniczki chorągwi skarbnik@lodzka.zhp.pl.  

ZESPÓŁ #ŁÓDZKADBAOZDROWIE

łodzkadbaozdrowie – czyli zespół prozdrowotny ChŁ – skupia w swoich działaniach pasjonatów zdrowego życia – higiena żywienia, ruchu oraz mądrego wypoczynku to nasze ulubione tematy. Psychologowie, trenerzy oraz dietetycy, ale też osoby bez skończonych kursów czy studiów w tym zakresie, za to mocno zaangażowane w tę tematykę bardzo nam się przydadzą. Nie tylko do pracy ale i do wymiany doświadczeń, bowiem tematyka jest obszerna i dynamicznie się zmienia.

Celem zespołu jest zmiana nawyków dotyczących zdrowia (ruch, dieta, wypoczynek. Dobrostan) wśród członków ChŁ ZHP, co chcemy realizować przez szereg działań:
– grupa na FB HARCUJ ZDROWO oraz YT HZ –  inspiracje dotyczące aktywności fizycznej, odżywania i szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.
– fanpage Chorągwi Łódzkiej znajdziecie post, który zachęci Was do indywidualnej pracy nad sobą oraz realizowania działań prozdrowotnych w codziennej pracy jednostek harcerskich (na zbiórkach, biwakach, rajdach czy obozach).
– bezpośrednie spotkania, szkolenia, warsztaty czy inne działania w środowiskach, które zgłoszą zapotrzebowanie
– konsultacje pomysłów/ dotacji, programów w zakresie zdrowego trybu życia.

W związku ze zmianą SIM na pewno kluczowe będzie przepracowanie stopni i sprawności dla wszystkich pionów metodycznych, konspektów i scenariuszy zajęć z zakresu zdrowego stylu życia.

Zespół podlega członkini komendy chorągwi ds. programu hm. Karolinie Jaworskiej.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków/ współpracowników zespołu #łódzkadbaozdrowie.

Obowiązki

   • Praca w podzespole wybranym zgodnie z osobistymi kompetencjami kandydata.
   • Przygotowywanie treści na SM (teksty, propozycje grafik, ew. filmy)
   • Wyszukiwanie treści dot. działań prozdrowotnych na innych kanałach (ZHP,
   • Działania w terenie (niekoniecznie każdy to będzie musiał robić) – udział w wydarzeniach programowych ChŁ oraz przygotowywanie zajęć w jednostkach terenowych ChŁ (na zaproszenie)
   • Samodzielne pilnowanie zadań zaplanowanych i zleconych w ramach wybranego obszaru pracy.
   • Obłożenie pracą:
    – szacowane na min. 8h miesięcznie (praca zdalna)
    + ew wyjazdy na ww działania programowe

Istnieje możliwość dołączenia na „jedno zadanie”/ realizacje próby na stopień, np.:
– przygotowanie materiał wideo (z montażem lub bez) do serii „pierwsze razy na…” lub inny kontent merytoryczny (z obszaru sport lub żywienie);
– zebranie i redakcja przepisów biwakowych.

Kompetencje kluczowe

 • Kompetencje podstawowe
  • osobiste zainteresowanie tematami prozdrowotnymi, świadomość wagi tego problemu w wychowaniu dzieci i młodzieży
  • wiedza z zakresu obszaru (min 1 z 3): rekreacja ruchowa, zdrowe odżywianie, psychologia, promocja zdrowia, tworzenie programów psychoedukacyjnych i/lub profilaktycznych
  • doświadczenie z pracy w danym obszarze, niekoniecznie w harcerstwie
  • podstawowe doświadczenia w pracy w obszarze program lub kształcenie
  • samoorganizacja, samodyscyplina w działaniach których się kandydat podejmie, umiejętność pracy w zespole zdalnym

  Członek/współpracownik:

  • posiadanie min. otwartej próby podharcmistrzowskiej, ew. planowane wkrótce otwarcie
  • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
  • pozytywna opinia komendanta hufca

  LUB

  · specjalista w dziedzinie: dietetyk, trener/instruktor rekreacji sportowej, psycholog, pedagog

Kompetencje dodatkowe

 • szkoła/studia na kierunku: dietetyk, trener/instruktor rekreacji sportowej, psycholog, pedagog
 • umiejętność pracy w systemie Office365, szczególnie w aplikacjach: Outlook, OneDrive, ale także Google Drive, Facebook, Instagram

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie oraz znajomość podstawowych zasad budowania komunikatu w mediach społecznościowych, umiejętność konstruowania dłuższych wypowiedzi i artykułów, lekkie pióro, otwartość na działania wyjazdowe.

Możliwość rozwoju i korzyści

Poprzez działanie w zespole możesz zrealizować próbę na stopień. Zrealizować się instruktorsko – poprzez dzielenie się wiedzą. Przygotowac portfolio do zawodu.

Możesz wykorzystać kompetencje zawodowe w sposób niestandardowy. Jeśli zdrowy tryb życia jest dla Ciebie naturalną codziennością, pasją, to może być okazja abyś innych nauczył jak dbać o siebie. Satysfakcja ze zmieniających się nawyków (na lepsze) w otoczeniu gwarantowana 😊 Jeśli nie działasz czynnie/nie masz swojego pola służby  – to jest zespól który pomoże Ci odnaleźć „swoje miejsce”.

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do magdalena.suchan@zhp.net.pl

KOMISJA HISTORYCZNA

Propagowanie i dokumentowanie historii ZHP w szczególności działalności jednostek i instruktorów Chorągwi Łódzkiej.

Komisja podlega pod członkinię komendy ds. organizacyjnych hm. Magdalenę Kołodziejską.

Kogo rekrutujemy?

Rekrutujemy członków/ współpracowników komisji historycznej. 

Obowiązki

Segregowanie i opracowywanie dokumentów historycznych.  Skanowanie materiałów archiwalnych i fotografii oraz udostępnianie ich droga elektroniczną. Organizacja imprez promujących historie ZHP.

Kompetencje kluczowe

 • znajomość historii Polski oraz ZHP
 • posługiwanie się adresem kontaktowym w domenie ZHP
 • pozytywna opinia komendanta hufca

Kompetencje dodatkowe

 • Znajomość sposobu archiwizacji dokumentów. Obsługa komputera (word, exel).
 • Obsługa mediów społecznościowych.

Możliwość rozwoju i korzyści

 • Pogłębianie wiedzy historycznej.
 • Realizacja zadań na stopnie instruktorskie.

W razie wątpliwości czy pytań śmiało pisz do wojciech.kaczmarkiewicz@zhp.net.pl