Cieszymy się ogromnie ogłaszając zakończenie projektu „WYCHOWANIE PRZEZ WYZWANIE”.

Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Łódzkiego udało nam się stworzyć inspirujące konspekty zajęć związane z turystyką, które są dostosowane do różnych grup wiekowych naszej organizacji. Ten innowacyjny projekt ukierunkowany na rozwój dzieci i młodzieży przyniósł nam nie tylko cenne doświadczenia, ale także nowe spojrzenie na rolę turystyki w procesie wychowania.

Zachęcamy do zapoznania się wypracowanymi materiałami: Konspekty – Turystyka