8 października odbył się zjazd nowopowstałego hufca z siedzibą w Szczercowie. Jest to 24 hufiec naszej Chorągwi.

8 października odbył się Zjazd Hufca ZHP w Szczercowie. Tego dnia wybrano Komendanta i Komendę, Komisję Rewizyjną, uchwalono strategię rozwoju hufca na lata 2021-2025 oraz przyjęto nazwę Hufiec ZHP Osiemnastka. Zjazd wybrał na funkcję Komendanta hm. Jerzego Stolarza oraz ustalił liczebność komendy na 8 osób W skład Komendy weszli:

pwd. Patrycja Chorzewska – zastępczyni Komendanta Hufca ds. programu i pracy z kadrą
Druhna Aneta Michalska – skarbniczka Hufca
pwd. Daria Smolarczyk – członkini Komendy ds. kształcenia
pwd. Jakub Papuga – członek Komendy ds. promocji i wizerunku
pwd. Martyna Michalska – Namiestniczka Zuchowa
pwd. Szymon Juśkiewicz – Namiestnik Harcerski
pwd. Kamil Juszczuk – Namiestnik Starszoharcerski.
Zjazd wybrał także Komisję Rewizyjną w składzie:
phm. Julia Stępnik – Przewodnicząca
pwd. Karolina Rajkiewicz – Wiceprzewodnicząca
pwd. Patrycja Papuga – Sekretarz

pwd. Bartłomiej Stępień