Konkurs na projekt Honorowej Odznaki „COVID-19 – Ofiarni w służbie”

//Konkurs na projekt Honorowej Odznaki „COVID-19 – Ofiarni w służbie”

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na projekt Honorowej Odznaki „COVID-19 – Ofiarni w służbie”. Termin nadsyłania prac konkursowych mija 24 sierpnia 2020 roku.

Celem konkursu jest opracowanie wzoru odznaki ZHP służącej uhonorowaniu członków Związku Harcerstwa Polskiego, którzy podczas epidemii COVID-19 w Polsce odpowiedzialnie, ofiarnie, a w niektórych przypadkach narażając własne życie i zdrowie, podjęli służbę na rzecz osób zakażonych, chorych lub potrzebujących.

Odznaczenie będzie miało formę metalowej odznaki (tłoczonej lub odlewanej, z zapięciem na nakrętkę), noszonej nad patką prawej kieszeni munduru a na bluzie mundurowej specjalności wodnej pod prawą patką z oznaczeniem stopnia harcerskiego.

W konkursie uczestniczyć mogą jedynie osoby pełnoletnie. Każdy uczestnik może złożyć więcej niż jeden, ale maksymalnie 3 projekty. Pracę konkursową należy wykonać:

jako rysunek odręczny w skali 1:1 lub wydrukowany w skali 1:1 i 2:1 w formacie A4, orientacja pionowa (wymagane),
jako rysunek w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD/DVD lub nośniku pamięci USB, która powinna zawierać format .tiff lub .jpg, optymalnie 300 DPI rozmiar A4 oraz format wektorowy zamieniony na krzywe, zapisany jako 3 pliki w formatach: .ai, .cdr, .eps (opcjonalnie).
Do projektu należy załączyć opis znaku graficznego wraz z uzasadnieniem zastosowanego kształtu znaku i symboliki.

Prace konkursowe należy wysłać lub dostarczyć na adres Główna Kwatera ZHP ul. Marii Konopnickiej 6 00-491 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs – Honorowa Odznaka „COVID-19 – Ofiarni w służbie”. Rozpatrywane będą projekty, które dotrą na ww. adres do 24.08.2020 r.

W kopercie zawierającej pracę konkursową wraz z opisami należy umieścić zaklejoną kopertę zawierającą dane osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego, adres e-mail) oraz niezbędne oświadczenia (załączniki, o których mowa w pkt. VI regulaminu). Szczegóły znajdują się w regulaminie

regulaminie konkursu.u_gk_konkurs

Zal. nr 1_pelnoletnosc Zal. nr 2_prawa autorskie Zal. nr 3_dane osobowe Zal. nr 4_akceptacja regulaminu

Zal. nr 2_prawa autorskie

Zal. nr 3_dane osobowe

Zal. nr 4_akceptacja regulaminu

(za zhp.pl)

2020-07-20T12:00:17+00:0020/07/2020|

About the Author: